tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:14

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2007:23
som utkom från trycket den 10 december 2007


Åberopade bemyndiganden

TFS 2002:14; 18 § verksförordningen (1995:1322)

TFS 2004:15; 18 § verksförordningen (1995:1322)

TFS 2005:7; 18 § verksförordningen (1995:1322)

TFS 2007:23; 18 § verksförordningen (1995:1322)


Ansvarig enhet: kommunikationsavdelningen


Föreskrifter
om Tullverkets vapen

1 §  Tullverkets vapen består av ett med kunglig krona krönt lejon av guld med röd tunga, tänder och klor, hållande ett fällgaller i silver, i en med kunglig krona krönt blå sköld. Vapen ska ha den utformning och färgsättning som framgår av bilaga 1.

I huvudet till Tullverkets författningssamling ska vapnet återges med svart färg.
(TFS 2007:23.)

2 §  Vapnet skall som regel användas tillsammans med texten "Tullverket". Vapnet och texten tillsammans utgör Tullverkets logotyp. Den närmare utformningen av logotypen i olika storlekar samt i färg eller svart/vitt fastställs i en grafisk manual för Tullverket.

I Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2004:27) om uniform finns bestämmelser om användning av Tullverkets vapen i s.k. tullemblem. Användningen av Tullverkets vapen på skyltar i tullfilter regleras i särskild ordning.
(TFS 2005:7.)

3 §  I Tullverkets stämplar ska vapnet ha den utformning som framgår av bilaga 2.
(TFS 2007:23.)


Bilaga 1

TULLVERKETS VAPEN

Guld kan ersättas med gult och silver med vitt, konsekvent. Pärlorna återges i silver om även guld används, i annat fall är de vita.


Bilaga 2
(TFS 2007:23.)

Vapen att användas i Tullverkets stämplar


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 2002:14
1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2002.

2. Skyltar, emblem och liknande med en logotyp med en äldre utformning av vapnet får fortsätta att användas fram till utgången av 2003.

3. I huvudet till meddelandeserien Huvudkontorets meddelanden till Tullverket används vapnet i den utformning som anges i bilaga 2 fram till utgången av 2002.

TFS 2004:15
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004.

TFS 2005:7
Denna författning träder i kraft den 1 maj 2005.

TFS 2007:23
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2008.