tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:14

beslutad den 6 juni 2002
Utkom från trycket den 13 juni 2002
Dnr 14554/02

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322). Förslag inhämtat från statsheraldikern

Ansvarig enhet: kommunikationsavdelningen


Föreskrifter
om Tullverkets vapen

1 § Tullverkets vapen består av ett med kunglig krona krönt lejon av guld med röd tunga, tänder och klor, hållande ett fällgaller i silver, i en med kunglig krona krönt blå sköld. Vapen skall ha den utformning och färgsättning som framgår av bilaga 1.

2 § Vapnet skall som regel användas tillsammans med texten ”Tullverket”. Vapnet och texten tillsammans utgör Tullverkets logotyp. Den närmare utformningen av logotypen i olika storlekar samt i färg eller svart/vitt fastställs i en grafisk manual för Tullverket.

I Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2001:25) om uniform och skyddsbeklädnad finns bestämmelser om användning av Tullverkets vapen i s.k. tullemblem. Användningen av Tullverkets vapen på skyltar i tullfilter regleras i särskild ordning.

3 § Vapnet utan texten ”Tullverket” används bl.a. i huvudet till Tullverkets Författningssamling och till meddelandeserien Huvudkontorets meddelanden till Tullverket. I huvudet till Tullverkets författningssamling skall vapnet dock ha den utformning som framgår av bilaga 2.

Även i Tullverkets stämplar skall vapnet ha den utformning som framgår av bilaga 2.


Bilaga 1

TULLVERKETS VAPEN

Guld kan ersättas med gult och silver med vitt, konsekvent. Pärlorna återges i silver om även guld används, i annat fall är de vita.


Bilaga 2

Vapen att användas i huvudet till Tullverkets författningssamling och i Tullverkets stämplar


1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2002.

2. Skyltar, emblem och liknande med en logotyp med en äldre utformning av vapnet får fortsätta att användas fram till utgången av 2003.

3. I huvudet till meddelandeserien Huvudkontorets meddelanden till Tullverket används vapnet i den utformning som anges i bilaga 2 fram till utgången av 2002.