tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:1

med ändringar i TFS 2000:24

beslutad den 7 januari 2002
Utkom från trycket den 21 januari 2002

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av januari 2012 genom TFS 2011:6

Bemyndigande: 4 § 1 förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Ansvarig enhet: Inspektionen för strategiska produkter


Föreskrifter
om ändring i Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:24) om generellt exporttillstånd

[Inspektionen för strategiska produkter föreskriver] att 2 och 4—6 §§ skall upphöra att gälla vid utgången av januari 2002.