tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:25

beslutad den 24 oktober 2001
Utkom från trycket den 2 november 2001

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 12 juli 2004 genom TFS 2004:27

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1332)


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om uniform och skyddsbeklädnad

Uniformsplikt

1 §  En tulltjänsteman skall bära uniform

— under tjänstgöring i klarerings- eller kontrollarbete där direkt kontakt med allmänheten förekommer, eller

— när ansvarig chef annars bestämmer att uniform skall bäras.

Allmänna råd

Typiskt exempel på klarerings- eller kontrollarbete där direkt kontakt med allmänheten förekommer är tjänstgöring i expedition, tullfilter eller röd punkt.

Ansvarig chef bör bestämma att uniform skall bäras t. ex. när en tulltjänsteman skall representera Tullverket vid större mässor eller utställningar och det finns ett värde i att tulltjänstemannen uppträder i uniform. Vid sådan besöks- eller revisionsverksamhet som normalt förekommer inom processen Effektiv handel bör uniform som regel inte bäras.

2 §  Ansvarig chef kan medge undantag från skyldigheten att bära uniform.

3 §  En tjänsteman som regelmässigt tjänstgör i klarerings- eller kontrollarbete där kontakt med allmänheten förekommer får bära uniform även under annan tjänstgöring.

Generaltulldirektören, regioncheferna, chefen för produktionsavdelningen och cheferna för gränsskyddsenheten respektive företagsenheten vid Huvudkontoret får efter eget val bära uniform.

En tulltjänsteman får inte bära Tullverkets uniform i andra fall än de som anges i första och andra stycket samt i 1 §.

4 §  En tulltjänsteman som på ett grannlands territorium utför uppgifter i enlighet med ett gränstullsamarbetsavtal får bära svensk tulluniform enligt bestämmelserna i denna författning om annat inte följer av avtalet eller annan författning. En svensk tulltjänsteman skall inte bära ett annat lands tulluniform.

I andra fall än som avses i första stycket får en tulltjänsteman bära uniform utomlands endast om detta beslutats av gränsskyddsenheten vid Huvudkontoret. Sådant beslut skall vara skriftligt och diarieföras.

5 §  Sådan tulltjänsteman som avses i 3 § andra stycket skall i förekommande fall bära i 14 § angiven representationsuniform. Annan tulltjänsteman får bära representationsuniformen endast om tjänstemannen av behörig chef beordrats att bära denna uniform.

I andra fall än enligt första stycket är det uniform enligt 13 § som skall bäras.

Allmänna råd

En tulltjänsteman bör beordras att bära representationsuniform endast i sammanhang där tjänstemannen representerar Tullverket utanför den vanliga klarerings- och kontrollverksamheten. Exempel på ett sådant fall är vid representation i samband med för Tullverket viktiga större mässor eller utställningar eller som värd vid utländska besök. Detta bör även gälla vid tulltjänstemans deltagande i utländska evenemang där bärande av uniform välkomnas av värdlandets arrangör. Enligt 4 § andra stycket inhämtas tillstånd i sådant fall hos gränsskyddsenheten vid Huvudkontoret.

6 §  När uniform bärs får endast i 13 § respektive 14 § angivna persedlar och kombinationer av persedlar bäras.

Till specialoverall skall uniformsskjorta eller svart alternativt marinblå polotröja eller t-shirt bäras.

Uniform får bäras utan jacka eller uniformströja under förutsättning att antingen pikétröja eller skjorta används. Skjortan får ha lång eller kort ärm. När skjorta med kort ärm bärs utan jacka eller uniformströja får slipsen vara avtagen och kragknappen uppknäppt. Enfärgad blå eller svart t-shirt buren under skjortan får då synas i halsen.

Vid tjänstgöring utomhus skall föreskriven huvudbonad alltid bäras.

Allmänna råd

När flera tjänstemän arbetar tillsammans bör likformighet eftersträvas vid valet av uniform.

7 §  Tulltjänsteman som har uniformsplikt enligt 1 § andra strecksatsen får bära myndighetsmärken på uniform endast i den omfattning som medgetts av chefen för gränsskyddsenheten vid Huvudkontoret eller regionchef. Tilldelning av uniformspersedlar

8 §  En tulltjänsteman som är skyldig att bära uniform tilldelas sådan enligt bilaga 1. En tulltjänsteman som enbart skall bära representationsuniform tilldelas endast persedlar som ingår i denna uniform.

Regionchefen, en enhetschef eller chefen för gränsskyddsenheten vid Huvudkontoret kan i särskilda fall bestämma annat.

Persedlarna upphandlas genom Huvudkontorets försorg om inte annat meddelas.

Om persedel förkommit eller blivit obrukbar får en ersättningspersedel lämnas ut efter beslut av tullregionen.

9 §  En tjänsteman som lämnar sin tjänst i Tullverket eller för vilken det av andra skäl inte längre finns förutsättningar för tilldelning av uniformspersedlar, skall återlämna persedlarna.

Tullregionen och för Huvudkontoret, gränsskyddsenheten skall övervaka att persedlarna återlämnas.

Uniforms- och skyddspersedlars utseende

10 §  Uniforms- och skyddspersedlar skall ha det utseende och vara utförda på det sätt som framgår av bilaga 2 samt vara försedda med i bilaga 3 angivna myndighets- och gradbeteckningar eller andra uniformstecken.

11 §  Till uniformens jacka, skjorta och pikétröja, representationsuniformens kavaj och skjorta får utan särskilt tillstånd bäras,

— legitimationsmärke för tjänsteman som utför arbetsuppgifter för annan myndighet än Tullverket,

— namnbricka,

— kungliga utmärkelser i form av släpspänne,

— svenska statliga utmärkelser i form av släpspänne,

— av FN tilldelade utmärkelser i form av släpspänne,

— av andra officiella utländska organ i tjänsten tilldelade utmärkelser i form av släpspänne.

Till representationsuniformens kavaj får även bäras ovanstående utmärkelser i original.

Annat tecken eller märke får bäras till uniform, representationsuniform eller skyddsbeklädnad endast om detta beslutas av gränsskyddsenheten vid huvudkontoret. Sådant beslut skall vara skriftligt och diarieföras.

12 §  Tulltjänsteman får med anledning av dödsfall som berör denne personligen bära sorgtecken till uniformen.

Tulltjänsteman i uniform som deltar vid en tulltjänstemans begravning skall bära sorgtecken. Sorgtecken bärs i form av ett svart band, c:a 70 mm brett, till kappa och jacka och placeras runt vänster arm strax under tullemblemet. Bärande av sorgtecken till övriga uniformspersedlar bestäms i särskild ordning.

13 §  Tullverkets uniform består av

sommarjacka,

kombijacka,

byxor,

termobyxor,

regnbyxor, marinblå,

pikétröja kort ärm, marinblå,

uniformsskjorta blågrå eller vit med kort alternativt lång ärm,

uniformströja,

specialoverall,

polotröja,

t-tröja,

båtmössa alternativt arbetsmössa (keps) alternativt basker,

skärmmössa alternativt vintermössa alternativt stickad luva,

slips, enfärgad svart alternativt marinblå s.k. säkerhetsslips,

enfärgade svarta skor och enfärgade svarta eller marinblå strumpor.

14 §  Tullverkets representationsuniform består av

dubbelknäppt kavaj,

långbyxor alternativt kjol,

kappa,

uniformsskjorta blågrå eller vit med kort alternativt lång ärm,

skärmmössa eller basker alternativt båtmössa,

slips, enfärgad svart alternativt marinblå s.k. säkerhetsslips,

enfärgade svarta skor och enfärgade svarta eller marinblå strumpor.

15 §  Den som har tilldelats uniform eller skyddspersedlar skall vårda dessa väl. Den återanskaffningstid för uniformspersedlar som angivits i bilaga 1 gäller under förutsättning att uniformspersedeln är att betrakta som uttjänt och i behov av byte. Vid tvätt av uniformspersedlar måste de tvättanvisningar som angivits för respektive persedel följas noga.

Blekmedel får inte användas, eftersom sådan användning kan förändra persedelns färg.

Det är varje chefs eller annan överordnads skyldighet att se till att uniformsplikten iakttas och att persedlar som används är i behörigt skick, samt att bestämmelserna i denna författning även i övrigt följs.


Bilaga

Tullverkets uniformspersedlar
 Persedelslag Nyanställd  Återanskaffn. antal/intervall  Anmärkning 
 Kavaj  1/3 år Representationsuniform
 Kappa 1/5 år  Representationsuniform 
 Sommarjacka 1/3 år  
 Kombijacka 1/5 år  Löstagbart foder och särskild huva medföljer. 
Vinterhuva till kombijacka      Vid behov. 
Vinterjacka  1/5 år  Utgår succesivt. 
Byxor  1/3 år  Representationsuniform. 
Byxor  1/ år  Två benfickor. 
Termobyxor    Vid behov. 
 Specialoverall  2    Vid behov.
 Uniforms­skjorta/piké­tröja  4  3/år För nyanställd gäller två pikétröjor och två skjortor. Vid återanskaffning gäller minst en pikétröja. Valfritt om skjortan har lång eller kort ärm.
 Uniformströja  1  1/3 år  
 T-shirt  2   Vid behov (till specialoverall)
 Polotröja  2   Vid behov (till specialoverall)
 Slips  1  1/3 år  S k säkerhetsslips
 Basker     Vid behov. 
 Båtmössa 1/5 år   
 Skärmmössa 1  1/5 år  Vit kulle får bäras 1/5 - 30/9.
 Vintermössa  1   Vid behov.
 Stickad vinterluva     Vid behov.
Arbetsmössa (keps)   1   Vid behov.
 Bälte läder  1  1/3 år Med reflexer.
 Handskar  1  1/2 år Med inlägg av kevlar eller liknande.
 Skyddsskor sommar  1  1/2 år Enfärgat svarta. Svarta remmar.
 Skyddsskor vinter  1  1/2 år Enfärgat svarta. Svarta remmar.
 Persedlar som anskaffas vid speciellt önskemål/behov
 Kjol     Till kjol skall bäras enfärgade beige nylonstrumpor.
 Mammadräkt     (Förvarets tunika)
 Helt underställ     Att användas vid platser speciellt utsatta av blåst och kyla eller om tjänsteman av Tullverket givits rätt att få helt underställ grundat på medicinska skäl. 
 Skyddspersedlar som anskaffas vid speciellt behov.
 Reflexväst      
 Skyddsväst      
 Snöskoterställ      
 Snöskoterkängor      
 Snöskoterhandskar      
 Snöskoterhjälm      
 Snöskoterglasögon      
 Hjälmhuva      
Skyddshjälm      
Hörselskydd      
Överdragsställ      
Extra fodrade handskar     Exempelvis vid kall väderlek till en "stopper"
 Laboratorierock      
 Gummistövlar      

Anmärkning till bilaga 1

Om persedel p g a stöld, skada eller dylikt förkommit eller blivit obrukbart får ersättningspersedel lämnas ut efter beslut av regionalt beklädnadsansvarig eller av regionen särskilt utsedd tjänsteman.

Med stopper menas den tulltjänsteman som vid fordon- och punktskattekontroller eller liknade särskilt avdelats till att stoppa och lotsa in fordonen för kontroll.


Bilaga 2

Beskrivning av uniforms- och skyddspersedlar mm.

Kavaj
av ull/polyester, marinblå, dubbelknäppt, axelklaffar.

Kappa
av ull/polyester, marinblå, dubbelknäppt, axelklaffar.

Sommarjacka
av bomull/polyester, marinblå, midjelång, med dragkedja, axelklaffar.

Kombijacka
av 2-skifts väv av andande membrantyp, marinblå, 3/4 lång med dragkedja, axelklaffar, löstagbart foder, infällbar sommarhuva med skärm i kragen (standard), A4-ficka, pennhållare, djup radioficka.

Vinterhuva till kombijacka
av 2-skifts väv av membrantyp och kraftigt foder.

Vinterjacka (ersätts successivt av kombijacka)
av kraftigt konstfibertyg, fodrad, marinblå, höftlång.

Vinterrock (ersätts successivt av kombijacka)
av samma material som vinterjackan, 3/4 lång.

Byxor (till representationsuniform)
av ull/polyester, marinblå.

Byxor (till uniform)
av bomull/polyester s.k. varpsatäng, marinblå, en benficka på vardera byxbenet varav vänster benficka är delad för att lättare kunna förvara verktyg, samt invändigt vid nedre delen av bägge benen gula reflexer (viks fram vid behov).

Kjol
av ull/polyester, marinblå.

Vinterbyxor (s k termobyxa).
av 2-skifts väv av andande membrantyp, marinblå, öppningsbar hela sidorna via blixtlås.

Helt underställ
av stickad ull med konstfibrer anpassat för väv av s k membrantyp.

Specialoverall
av impregnerad bomull/polyester, marinblå, invändiga fickor på knäna för illägg av knäskydd, axelklaffar, kardborrfästen vid anklarna som möjliggör åtdragning, exempelvis om stövlar ska användas. Specialoverallen kan beställas i storlekar för både män och kvinnor.

Knäskydd till specialoverall
av formpressad mjuk polyeten.

Regnbyxor
av vävplast, marinblå med gula reflexer nederst på bägge byxbenen.

Uniformsskjorta blågrå
av 100 % bomull s.k. skjortpoplin, med lång eller kort ärm (kragarna anpassade för bärande av slips), blanka knappar och axelklaffar.

Uniformsskjorta vit
av 100% bomull s.k. skjortpoplin, med lång eller kort ärm (kragarna anpassade för bärande av slips), blanka knappar och axelklaffar.

Pikétröja
av stickad kammad bomull, marinblå, kort ärm blanka knappar och axelklaffar.

Uniformströja (s k NATO-tröja)
av 50% bomull och 50% akryl, marinblå, rundringad eller v-ringad, axelklaffar.

T-shirt
av bomull, marinblå alt. svart.

Polotröja
av bomull, marinblå alt. svart.

Mammadräkt (s k tunika ersätter jacka)
av bomull/polyester marinblå får bäras till modifierade uniformsbyxor.

Slips
enfärgad marinblå alt. svart s k säkerhetsslips.

Basker
marinblå, läderskodd kant.

Båtmössa
marinblå, uppslag kantat med guldsnöre.

Skärmmössa
marinblå eller vit kulle med svart skärm, små uniformsknappar, mössträns eller mössnodd av guldtråd. I förekommande fall även skärmbeslag av förgylld metall.

Vintermössa
fodrad, med kort skärm och nedfällbara öronlappar.

Arbetsmössa (s k keps)
marinblå, med skärm och broderat mössmärke.

Stickad vinterluva
av ull med nedfällbart invändigt foder för öron, enfärgad marinblå. Broderad text framtill: TULL Customs.

Reflexväst
av polyesterväv, neongul med tryck TULL Customs på blå rektangulär bakgrund. fastsatt på ryggpartiet.

Skyddsväst
Enligt Tullverkets kravspecifikation.

Bälte
av läder, c:a 5 cm brett.

Handskar
av smidigt svart läder och med inlägg av kevlar eller likvärdigt material.

Handskar vid särskilt behov (kall väderlek)
av läder extra fodrade.

Skyddsskor sommar
skyddsklass 2, med gummisula, svarta och med svarta remmar.

Skyddsskor vinter
skyddsklass 2, med gummisula, enfärgade svarta och med svarta remmar.

Skinnjacka
svart, midjelång s k bryggarfrack.

Snöskoterställ
jacka och byxor i kraftigt syntetmaterial, fodrad, marinblå med neongul överdel.

Snöskoterkängor
med förstärkt skydd för fothäl och skenben.

Snöskoterhandskar
med krage och löst foder.

Snöskoterhjälm
med för ändamålet CE-godkännande.

Snöskoterglasögon
ventilerade för imfri sikt.

Hjälmhuva
av trikå, att bäras under skyddshjälm.

Skyddshjälm
vit s k industrihjälm.

Hörselskydd
skyddskåpor.

Överdragsställ
Byxor, marinblått tyg.

Laboratorierock

Gummistövlar
svarta, eventuellt med skyddssula och skyddsstålhätta.

Anmärkning till bilaga 2

Till uniformens specialoverall, jackor, skjortor och tröjor ingår fastsydda monofonhållare.

Av bilaga 3 framgår hur myndighetsmärken skall vara fästa på uniforms- och skyddspersedlar.


Bilaga 3

Gradbeteckningar, myndighetsmärken m. m.

1. Tullverkets gradbeteckningar, modell axelklaff. Fördelas på tjänstemän enligt förteckning nedan:
 HUVUD­KONTORET Hel galon­be­sätt­ning Antal galoner 22 mm Antal galoner 8 mm Antal stjär­nor Skärm­beslag  Möss­träns 8 mm f d hak­band  Möss-snodd
Generaltull­direktören  Ja      4  Ja Ja   
Överdirektören  Ja      4 Ja  Ja   
Regionchef  Ja      3  Ja Ja   
Chef produktions­avdelning  Ja      3  Ja  Ja  
 Enhetschef  Ja      2  Ja  Ja  
 Sektionschef    1  2  2    Ja  
 Tullspecialist    1  1  2    Ja  

 
REGION  Hel galon­be­sätt­ning Antal galoner 22 mm Antal galoner 8 mm Antal stjär­nor Skärm­beslag  Möss­träns 8 mm f d hak­band  Möss-snodd
Enhetschef    1  2  3   Ja   
Sektionschef    1  1  2   Ja   
Gruppchef    1  1  1      
Gruppchef förordnad    1    1      Ja
Tullinspektör > 5 år    1  1        Ja
Tullinspektör < 5 år    1          Ja
Tullaspirant Gränsskydd              Ja

2. Gradbeteckningar utgörs av axelklaffar (hylsor) i storlek 50 x 110 m.m.

2 a) representationsuniform
Till kappa, kavaj och skjorta ingående i representationsuniform bärs broderade galoner i gult silke. För generaltulldirektör, överdirektör, regionchef, chef produktionsavdelningen och enhetschef vid Tullverkets huvudkontor förs gradbeteckning med en i mitten bredd längsgående guldgalon kantad på vardera sida av eklöv på svart botten. De 5-uddiga stjärnorna är utförda i förgylld metall med en bredd mellan motstående spetsar av 18 m.m. För övriga gradbeteckningar där stjärnor ingår är stjärnorna utförda i broderat gult silke.

2 b) uniform
Till persedlarna bärs vävda eller broderade guldgaloner. Om stjärnor ingår är dessa 5-uddiga och vävda eller broderade i gult silke med en bredd mellan motstående spetsar av 18 mm. Guldgaloner finns i bredderna 22 och 8 mm.

3. Skärmbeslag, är utfört i förgylld metall, farmställande ett flätat bandliknande snöre med en bredd av 5 mm.

4. Mössträns (f d hakband) 8 mm brett av guldtråd (att bäras på skärmmössa istället för mössnodd).

5. Mössnodd av snodd guldtråd.

6. Myndighetsmärke för bröstficka.
Till representationsuniform och uniformens olika ytterplagg är märket broderat och till skjortor och tröjor i vävt utförande, 90 mm brett och 41 mm högt bestående av ordet TULL samt där under ordet Customs. Texterna i gult på svart botten. Myndighetsmärket skall vara placerat ovanför vänster bröstficka eller på motsvarande plats på kappa, kavaj, jacka, specialoverall, skjorta, tröja och snöskoterdräkt.

7. Myndighetsmärke för ryggparti. Till uniformens sommarjacka, kombijacka , specialoverall och pikétröja i skarpt gult värmepressat reflex och fluorescerande material, textmassans totala bredd 270 mm och 140 mm högt vid storlek medium på uniformsplagget och därefter proportionerligt till förhållandet uniformstorlek. Myndighetsmärket består av ordet TULL samt därunder ordet Customs. Överdelen av myndighetsmärkets text TULL placeras centrerat 100 mm under en tänkt linje dragen mellan överdelen av ärmarnas axelsömmar eller om sådana inte finns på tänkt motsvarande plats.

8. Myndighetsmärke i bågform för ärmar. Utfört i två storlekar beroende på uniformspersedel. Ett större broderat till representationsuniformens kappa och kavaj och uniformens olika ytterplagg, vilket inbegriper specialoverall. Ett mindre i vävt utförande för skjortor och tröjor. Myndighetsmärket består av ordet TULL samt därunder ordet Customs. Texterna i gult på svart botten. Myndighetsmärket placeras på bägge ärmarna med början räknat från 205 millimeter från halslinjen.

9. Tullemblem. Utfört i två storlekar beroende på uniformspersedel. Ett större broderat till representationsuniformens kappa och kavaj och uniformens olika ytterplagg, vilket inbegriper specialoverall. Ett mindre i vävt utförande för skjortor och tröjor. Myndighetsmärket placeras på bägge ärmarna c:a 25 mm lodrätt nedanför mitten av det bågformade myndighetsmärkets inre böjda kant. Tullemblemet består av Tullverkets vapen på svart botten, allt inom en ram av imiterad guldsnodd.

10. Huvudkontorets tjänstgöringstecken i metall. Tjänsteman från Huvudkontoret skall vid användande av uniform, på höger bröstficka eller på motsvarande plats, bära ett särskilt tecken bestående av en blå emaljerad sköld med ett förgyllt högervänt krönt lejon. Tecknet skall bäras till kappa, kavaj, jacka, specialoverall, uniformsskjorta eller tröja.

11. Andra tjänstgöringstecken, utbildningstecken i metall. Dessa bärs på höger bröstficka eller på motsvarande plats. Tecknen kan bäras till kappa, kavaj, jacka, specialoverall, uniformsskjorta eller tröja.

12. Legitimationsmärke för tjänsteman som utför arbetsuppgifter för annan myndighet än Tullverket. Bärs enligt Gränsskyddsenheten vid huvudkontorets anvisningar.

13. Namnbricka i metall. Bärs över höger bröstficka eller på motsvarande plats.

14. Mössmärke höjd 60 mm, största bredd 52 mm, bestående av ett imiterat guldbroderi av förgylld metall, vilket framställer två ymnighetshorn med ovanför dessa framskjutna mercuriestavar, allt placerat kring en 24 mm ring av imiterad guldsnodd. Innanför snodden en emaljerad mörkblå knapp med tre förgyllda kronor i metall. Överst på mössmärket en kunglig krona med imiterat foder i rött. Mössmärket skall placeras på skärmmössa och båtmössa. På skyddshjälm och snöskoterhjälm skall finnas tryckt tullemblem av plast (dekal).

15. Mössmärke för arbetsmössa (keps) i storlek och utformning som ovanstående mössmärke men istället för förgylld metall i broderat eller vävt utförande.

16. Mössmärke för basker i förgylld metall med en diameter av 40 mm, bestående av en ring av imiterad guldsnodd inneslutande Tullverkets emblem (stiliserade lejon). Mössmärket skall placeras på Tullverkets marinblå basker snett framåt på vänster sida.

17. Uniformsknappar av förgylld metall med tre konor i relief på konvex räfflad botten och med blankpolerad kant i två storlekar, 23 mm och 12 mm.

18. Reflexmaterial som används till Tullverkets persedlar skall i sin färg vara skarpt gul och ha en reflekterande- och fluorescerande egenskap. Det 50 mm breda reflexband som finns på nedre delen av Tullverkets kombijacka skall dock vara silverfärgat.


1. Denna författning träder i kraft den 15 november 2001 då Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1998:31) om uniform och skyddsbeklädnad skall upphöra att gälla.

2. Persedlar av äldre modell får användas med de emblem som finns fästa på persedlarna enligt tidigare bestämmelser under persedelns slitagetid.