tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:10

beslutad den 1 juni 2001
Utkom från trycket den 26 juni 2001

Författningen har ersatts den 25 oktober 2004 genom TFS 2004:33


Tullverkets tillkännagivande
av platser där Tullverket säljer vägavgiftsbevis för vissa tunga fordon

Med hänvisning till 12 § förordningen (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon tillkännager Tullverket följande förteckning över platser där, enligt beslut av Tullverket i samråd med Skattemyndigheten i Örebro, tullkontor säljer sådana vägavgiftsbevis som avses i 20 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. För varje plats anges telefon- och faxnummer till berört tullkontor.

Plats Telefonnr Faxnr
Karesuando 0981-207 70 0981-207 72
Haparanda 0922-689 32 0922-689 40
Umeå 090-18 55 02 090-18 55 40
Tärnaby 0954-224 50 0954-224 55
Björnfjell 0980-788 55 0980-788 56
Idre 0253-321 00 0253-321 02
Storlien 0647-61 80 81 0647-61 80 80
Gäddede 0672-41 30 81 0672-41 30 80
Kapellskär 0176-22 57 01 0176-22 57 07
Stockholm 
— Balticterminalen 08-456 5281 08-456 5924
— Estlineterminalen 08-456 5281 08-456 5922
Nynäshamn 08-456 52 81 08-520 217 56
Karlskrona 0454-344 52 0455-807 87
Karlshamn 0454-344 52 0454-344 02
Västervik 011-23 39 03 0490-25 76 88
Åhus 044-24 97 01 044-24 97 07
Helsingborg
(Sundsterminalen)
042-19 86 83 042-19 86 86
Ystad 0411-55 72 21 0411-55 72 32
Trelleborg 0410-549 05 0410-549 07
Malmö
(Polenterminalen)
040-661 32 22 040-661 32 24
Strömstad 0526-188 80 0526-188 89
Svinesund 0526-198 70 0526-198 48
Högen 0534-129 10 0534-129 19
Hån 0573-295 00 0573-295 40
Eda 0571-286 10 0571-286 49
Vittjärn 0560-503 30 0560-503 39

Detta tillkännagivande ersätter Generaltullstyrelsens tillkännagivande (TFS 1998:8) av platser där tullmyndighet säljer vägavgiftsbevis för vissa tunga fordon.