tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:25

beslutad den 14 december 2000
Utkom från trycket den 29 december 2000

Bemyndigande: 6 § förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Ansvarig enhet: Inspektionen för strategiska produkter


Inspektionens för strategiska produkters föreskrifter
om ansökan om exporttillstånd

Allmänt om ansökan om tillstånd

1 §  Av 6 § förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd framgår att ansökan om tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden skall ges in till Inspektionen för strategiska produkter.

Uppgiftsskyldighetens omfattning

2 §  En ansökan om individuellt tillstånd eller globalt tillstånd enligt artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 1334/2000 skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 2 och 3 till föreskrifterna.

Ansökan skall lämnas på blankett som inspektionen tillhandahåller. Blanketten har det utseende som framgår av bilaga 1.


Bilaga 1

Ansökningsblankett

Sida 1

Sida 2


Bilaga 2

Allmänt

Ansökningsblanketten skall användas för både individuellt tillstånd och globalt tillstånd. Siffrorna motsvarar de numrerade fälten i ansökningsblanketten.

Vad gäller ansökan om globalt tillstånd skall endast följande fält fyllas i: 1, 4, (7), 14, 22 och 23.

I fält 22 skall anges vilken typ av tillstånd som ansökan avser.

Fullständigt uppgiftslämnande

1. Exportör

Ange exportörens fullständiga namn, adress, organisationsnummer samt telefon- och telefaxnummer. Företag som ansöker för första gången skall bifoga registreringsbevis.

2. Identifikationsnummer

Denna uppgift ifylls av inspektionen.

3. Önskad giltighetstid

Ange den tid tillståndet önskas gälla.

4. Kontaktperson hos exportören

Ange kontaktpersonens namn jämte telefon- och telefaxnummer.

5. Mottagare

Ange mottagarens fullständiga namn, adress och, där så kan ske, telefon- och telefaxnummer.

6a. Ange totala antalet bilagor till ansökan. Sätt kryss i rutan för slutanvändarintyg då sådant bifogas ansökan samt sätt kryss för annan relevant information om sådan åberopas.

7. Ombud

Ange i förekommande fall ombudets fullständiga namn och adress. Ange även eventuellt organisationsnummer och telefon- och telefaxnummer.

8. Ursprungsland

Ursprungsland anges, där så är känt, om varans ursprungsland är ett land utanför Europeiska unionen (tredjeland). Landkod anges med siffror enligt kodförteckning enligt bilaga 3.

9. Avsändarland

Avsändarland anges, där så är känt, om varan har levererats till Sverige från land utanför Europeiska unionen (tredjeland). Landkod anges med siffror enligt kodförteckning enligt bilaga 3.

10. Slutanvändare

Slutanvändare anges om slutanvändaren är annan än vad som anges i fält 5. Ange namn, adress, telefon- och telefaxnummer.

11. Medlemsland där varorna befinner sig eller kommer att befinna sig

Ange det land inom Europeiska unionen där varorna finns eller kommer att finnas innan utförsel sker till land utanför Europeiska unionen (tredjeland). Landkod anges med siffror enligt kodförteckning enligt bilaga 3.

12. Medlemsland där varan kommer att hänföras till exportförfarande

Ange det land varifrån exporten äger rum. Landkod anges med siffror enligt kodförteckning enligt bilaga 3.

13. Bestämmelseland

Ange det land som är den slutliga destinationen för varan. Landkod anges med siffror enligt kodförteckning enligt bilaga 3.

14. Varubeskrivning

Ange namnet på varan och beskriv varan så detaljerat att en identifikation och klassificering är möjlig. Om leveransen avser fler än ett exportkontrollerat varuslag skall ett tilläggsblad fyllas i.

15. Varukod

Ange i förekommande fall koden enligt den Kombinerade nomenklaturen för varuposten i fråga (samma som anges i exportdeklarationen till Tullverket) med tillägg av bokstäverna "du". Koden består av åtta siffror.

16. Nummer enligt kontrollförteckningen

Ange positionsnummer i kontrollförteckningen (bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1334/2000).

17. Valuta och värde

Ange värdet på varan i fält 14 i den valuta som värdet är angivet i kontrakt med köparen. I de fall ansökan t.ex. avser export efter reparation eller för prov, där något kontrakt inte föreligger, skall värdet av varan anges i svenska kronor.

18. Varumängd

Ange i förekommande fall antalet eller nettovikten avseende varan i fält 14. Varumängden skall anges i styck, kg eller annan mät/- måttenhet.

19. Slutanvändning

Ange med en kort beskrivning varans planerade användning. Det skall här även anges om varan är avsedd för civil eller militär användning.

20. Kontraktsdatum

Ange i förekommande fall kontrakts- eller orderdatum.

21. Exportförfarande

Ange i förekommande fall den tullprocedur (med siffror) som är adekvat för leveransen.

Procedurkoder:
10 = Permanent export/avsändande (t.ex. försäljning)
21 = Temporär export (t.ex. för reparation)
23 = Temporär export för retur i oförändrat skick (t.ex. demonstration)
31 = Återexport (t.ex. efter reparation)

22. Övrig information

Här anges vilken typ av tillstånd som ansökan avser, utförselavsikt samt den ytterligare information som kan vara relevant för ärendets handläggning, t.ex. förlängning eller ersättning av ett tidigare erhållet tillstånd med angivande av diarienummer liksom beräknad tidpunkt för utförseln. Då ansökan omfattar ett slutanvändarintyg skall, där så kan ske, även anges order-/kontraktsnummer.

23. Här anges ort och datum, exportörens eller ombudets firma, underskrift i original av behörig företrädare för sökanden samt namnförtydligande.


Bilaga 3

Förteckning över länder och landgrupper, i alfabetisk ordning

De numeriska koderna är baserade på SOEC Geonomenklaturen.

Land                Numerisk kod

A

Afghanistan 660
Albanien 70
Algeriet 208
Amerikas Förenta Stater 400
Andorra 43
Angola 330
Anguilla 446
Antigua och Barbuda 459
Argentina 528
Armenien 77
Aruba 474
Australien 800
Azerbajdzjan 78
Azorerna 1100

B

Bahamas 453
Bahrain 640
Bangladesh 666
Barbados 469
Belgien 2
Belize 421
Benin 284
Bermuda 413
Bhutan 675
Bolivia 516
Bosnien-Hercegovina 93
Botswana 391
Brasilien 508
Brittiska Indiska Oceanöarna 357
Brunei Darussalam 703
Bulgarien 68
Burkina Faso 236
Burundi 328

C

Canada 404
Caymanöarna 463
Centralafrikanska republiken 306
Ceuta och Melilla 22
Chile 512
Colombia 480
Comorerna 375
Costa Rica 436
Cuba 448
Cypern 600

D
Danmark 8
Republiken Djibouti 338
Dominica 460
Dominikanska republiken 456

E

Ecuador 500
Egypten 220
Ekvatorialguinea 310
El Salvador 428
Elfenbenskusten 272
Eritrea 336
Estland 53
Etiopien 334

F

Falklandsöarna 529
Fiji 815
Filippinerna 708
Finland 32
Frankrike 1
Franska Polynesien 822
Franska Guyana 496
Färöarna 41
Förenade Arabemiraten 647

G

Gabon 314
Gambia 252
Georgien 76
Ghana 276
Gibraltar 44
Grekland 9
Grenada 473
Grönland 406
Guadeloupe 458
Guatemala 416
Guinea 260
Guinea Bissau 257
Guyana 488

H

Haiti 452
Honduras 424
Hong Kong 740

I

Indien 664
Indonesien 700
Irak 612
Iran 616
Irland 7
Island 24
Israel 624
Italien 5

J

Jamaica 464
Japan 732
Jordanien 628
Jugoslavien 2036
Jungfruöarna, Brittiska 468
Jungfruöarna, Amerikanska 457

K

Kambodja 696
Kamerun 302
Kanarieöarna 21
Kap Verde 247
Kazakstan 79
Kenya 346
Kina 720
Kirgisistan 83
Kiribati 812
Kongo 318
Kongo, Demokratiska republiken 322
Korea 728
Korea, Demokratiska folkrep. 724
Kroatien 92
Kuwait 636

L

Laos 684
Lesotho 395
Lettland 54
Libanon 604
Liberia 268
Libyen 216
Liechtenstein 37
Litauen 55
Luxemburg 2

M

Macao 743
Madagaskar 370
Maghreb (DZ, MA, TN) 1054
Makedonien 96
Malawi 386
Malaysia 701
Maldiverna 667
Mali 232
Malta 46
Marocko 204
Marshallöarna 824
Martinique 462
Mauretanien 228
Mauritius 373
Mayotte 377
Mexico 412
Mikronesien 823
Moçambique 366
Moldavien 74
Mongoliet 716
Montenegro 998
Montserrat 470
Myanmar (Burma) 676

N

Namibia 389
Nauru 803
Nederländerna 3
Nederländska Antillerna 478
Nepal 672
Nicaragua 432
Niger 240
Nigeria 288
Norge 28
Norra Marianerna 820
Nya Kaledonien 809
Nya Zeeland 804

O

Oceanien, Australiens område 802
Oceanien, USA:s områden 810
Oceanien, Nya Zeeländska områden 814
Oman 649

P

Pakistan 662
Palau 825
Panama 442
Papua Nya Guinea 801
Paraguay 520
Peru 504
Pitcairn 813
Polartrakterna 890
Polen 60
Portugal 10

Q

Qatar 644

R

Republiken Yemen 653
Réunion 372
Rumänien 66
Rwanda 324
Ryssland 75

S

Salomonöarna 806
Samoa 819
San Marino 47
Sao Tome och Principe 311
Saudiarabien 632
Schweiz 39
Senegal 248
Seychellerna 355
Sierra Leone 264
Singapore 706
Slovakien 63
Slovenien 91
Somalia 342
Spanien 11
Sri Lanka 669
S:t Helena 329
S:t Christopher och Nevis 449
S:t Lucia 465
S:t Pierre och Miquelon 408
S:t Vincent 467
Storbritannien 6
Sudan 224
Surinam 492
Svalbard 27
Sverige 30
Swaziland 393
Sydafrika 388
Syrien 608

T

Tadzjikistan 82
Taiwan 736
Tanzania 352
Tchad 244
Thailand 680
Tjeckien 61
Togo 280
Tonga 817
Trinidad och Tobago 472
Tunisien 212
Turkiet 52
Turkmenistan 80
Turks- och Caicosöarna 454
Tuvalu 807
Tyskland 4

U

Uganda 350
Ukraina 72
Ungern 64
Uruguay 524
Uzbekistan 81

V

Vanuatu 816
Vatikanstaten 45
Venezuela 484
Vietnam 690
Vitryssland 73
Västbanken och Gaza 1086

W

Wallis och Futuraöarna 811

Z

Zambia 378
Zimbabwe 382

Ö

Österrike 38


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001.