tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:40

i omtryck enligt TFS 2000:12
som utkom från trycket 20 september 2000

Beslutad den 31 augusti 2000

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:24

Bemyndigande: 8 a § förordningen (1998:400) om strategiska produkter


Föreskrifter
om ändring i Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 1999:40) om generellt exporttillstånd

Inspektionen för strategiska produkter föreskriver att 1 – 3 §§ i Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 1999:40) om generellt exporttillstånd och bilaga 2 till föreskrifterna skall ha följande lydelse.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då dessa föreskrifter träder i kraft.

1 §  Generellt tillstånd gäller för export av sådana produkter som omfattas av bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP av den 19 december 1994 om den gemensamma åtgärd för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden som antagits av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen*, med undantag av

1. produkter i kategori 0,

2. produkter som i övrigt anges i bilaga IV, och

3. produkter som omfattas av 1A102, 7E104, 9A009.a och 9A117.

Tillståndet gäller för export till Amerikas Förenta Stater, Australien, Canada, Japan, Norge, Nya Zeeland, Polen, Schweiz, Tjeckien och Ungern.

*Från och med den 28 september 2000 gäller hänvisningen bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden.

2 §  Generellt tillstånd gäller för export av alla produkter som omfattas av 5A002 och 5D002 i bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP*, under förutsättning att de uppfyller samtliga följande villkor

a) produkterna är allmänt tillgängliga för allmänheten genom att de utan restriktioner säljs från försäljningsställen i parti- eller detaljhandelsledet genom

   1. försäljning över disk,

   2. postorderförsäljning,

   3. elektronisk försäljning, eller

   4. försäljning efter telefonorder,

b) krypteringsfunktionerna inte på ett enkelt sätt kan ändras av användaren,

c) produkterna är utformade så att de kan installeras av användaren utan omfattande stöd från leverantören,

d) produkterna innehåller inte någon symmetrisk algoritm som använder en nyckellängd som överstiger 128 bitar, och

e) uppgifter om varan vid behov är tillgängliga och på begäran kan tillställas Inspektionen för strategiska produkter så att det kan verifieras att de villkor som anges i punkterna a-d är uppfyllda.

Tillståndet gäller för export till de destinationer som anges i bilaga 1.

*Från och med den 28 september 2000 gäller hänvisningen bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1334/2000.

3 §  Generellt tillstånd gäller för

1. temporär export av produkter för reparation eller utbyte,

2. temporär export av produkter för demonstration, och

3. export av produkter efter reparation och efter demonstration.

Tillståndet gäller export av sådana produkter som omfattas av bilaga 2 till de destinationer som anges i bilaga 1.

Tillstånd enligt första stycket 1 - 2 gäller endast för produkter för civil användning.Bilaga 1

 

Destinationer som omfattas av generellt exporttillstånd enligt 2 och 3 §§

Generellt exporttillstånd enligt 2 och 3 §§ gäller, med undantag för tullfrihetsområden, följande destinationer.

Amerikas Förenta Stater

Argentina

Australien

Bahrain

Bangladesh

Brasilien

Bolivia

Brunei

Bulgarien

Canada

Chile

Cypern

Ecuador

Egypten

Estland

Filippinerna

Förenade Arabemiraten

Särskilda administrativa Regionen Hongkong

Indien

Indonesien

Island

Israel

Japan

Jordanien

Kina

Kuwait

Republiken Korea

Lettland

Libanon

Litauen

Macau

Makedonien

Malaysia

Marocko

Mauritius

Mexico

Norge

Nya Zeeland

Oman

Pakistan

Polen

Qatar

Rumänien

Ryssland

Saudiarabien

Schweiz

Singapore

Slovakien

Slovenien

Sri Lanka

Sydafrika

Taiwan

Thailand

Tjeckien

Tunisien

Turkiet

Ukraina

Ungern

Venezuela

VietnamBilaga 2

Produktlista

Produkter som omfattas av bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP* med löpnummer 001-014 med undantag av

1. produkter i kategori 0,

2. produkter som i övrigt anges bilaga IV, och

3. produkter som anges i nedanstående lista.

*Från och med den 28 september 2000 gäller hänvisningen bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1334/2000.

Kategori 1 – Vissa material, kemikalier, mikroorganismer och gifter

1A002

1B001

1B002

1C001

1C002.a.2.c, a.2.d.

1C007

1C010 – 1C012

1D001

1D002

1E001

1E002.e, f

Kategori 2 – Bearbetningsutrustning

2B001

2B003 – 2B005

2B006.a, b

2B007.b, c

2B008

2B009

2D001

2D002

2E001 – 2E003

Kategori 3 – Elektronik

3A001.a.1, a.2, a.5, e.2, e.3

3A002.g.2

3B001

3D001

3E001

Kategori 4 – Datorer

4A001

4A003.b

4A003.c

4D001

4D003.c

4E001

Kategori 5 – Telekommunikation och informationssäkerhet

Del 1 – Telekommunikation

5A001.b.3, b.4

5B001 Avser endast produkter upptagna i denna undantagslista

5D001.a Avser endast produkter upptagna i denna undantagslista

5D001.b Avser endast produkter upptagna i denna undantagslista

5E001.a Avser endast produkter upptagna i denna undantagslista

Del 2 – Informationssäkerhet

Samtliga produkter

Kategori 6 – Sensorer och lasrar

6A001

6A002.a, b, c, e

6A003

6A004. c, d

6A005.a.1.c, a.2.a, d.2.c

6A006.g, h

6A007.b, c

6A008

6B008

6D001

6D002

6D003.a

6E001

6E002

Kategori 7 – Navigation och avionik

Samtliga produkter

Kategori 8 – Marint

8A001.b, c, d

8A002.b, h, j, o.3, p

8D001 Avser endast produkter upptagna i denna undantags lista

8D002

8E001

8E002

Kategori 9 – Framdrivningsutrustning rymdfarkoster och tillhörande utrustning

9A001

9A004 – 9A011

9B001.b

9B005 – 9B007

9D001 – 9D004

9E001 – 9E003


Denna författning träder i kraft den 21 september 2000.