tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:4

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 17 april 2000
Utkom från trycket den 26 april 2000

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets tullordning (TFS 1994:45)

Tullverket föreskriver [] att 2 kap. 45 § Tullverkets tullordning (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

(Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 1999:39.)

45 §  Beslut om att hänföra en flygplats till klass B fattas av Tullverkets huvudkontor.

Till klass B hänförs följande flygplatser, nämligen Arvidsjaur, Falun (Borlänge), Göteborg (Säve), Halmstad, Helsingborg (helikopterflygplatsen), Jönköping (Axamo), Kalmar, Karlstad, Kiruna, Kristianstad (Everöd), Linköping (Saab), Luleå (Kallax), Malmö (helikopterflygplatsen), Norrköping (Kungsängen), Nyköping (Stockholm—Skavsta), Ronneby, Skellefteå, Stockholm (Bromma), Sundsvall (Sundsvall/Härnösand), Umeå, Visby, Västerås (Hässlö), Växjö (Kronoberg), Örebro samt Östersund (Frösön).

För trafik till och från B-flygplatser gäller följande inskränkningar:

1. Om inte annat har medgetts av den tullregion där flygplatsen ligger får passagerarluftfartyg i sådan internationell trafik som avses i 42 §, linjefart och tidtabellbunden chartertrafik undantagen, endast ankomma på tider enligt följande.

Arvidsjaur:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Borlänge:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Säve:

Måndag—fredag kl. 07.00—16.00

Halmstad:

Måndag—fredag kl. 07.00—16.00

Jönköping:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Kalmar:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Karlstad:

Måndag—fredag kl. 07.00—16.00

Kiruna:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Kristianstad:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Linköping:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Luleå:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Norrköping:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Skavsta:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Ronneby:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Skellefteå:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Bromma:

Alla dagar kl. 07.00—21.00

Sundsvall:

Måndag—fredag kl. 07.30—16.00

Umeå:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Visby:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Västerås:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Växjö:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Örebro:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Östersund:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Inskränkningar i dessa tider bestäms av respektive tullregion för helgdagar som infaller på en måndag—fredag, trettondagsafton som infaller på en måndag—fredag, skärtorsdag, valborgsmässoafton som infaller på en måndag—fredag, dagen före alla helgons dag, den 23 december som infaller på en fredag, påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

2. Medför luftfartyg varor utöver resgods och proviant för besättningens och passagerarnas behov skall uppgift därom i förväg lämnas till tullregionen. Därvid skall gälla de tidsfrister som föreskrivs i 49 §.

(Senaste lydelse TFS 1999:39.)


Denna författning träder i kraft den 15 maj 2000.