tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:30

med ändringar i TFS 1959:255

beslutad den 18 juni 1999
Utkom från trycket den 29 juni 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 april 2005 genom TFS 2005:2

Bemyndigande: 12 § kungörelsen (1959:591) om gränstullsamarbete med Norge och 84 § tullförordningen (1994:1558) och efter samråd med Toll og avgiftsdirektoratet i Norge


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att bilagorna 1 och 2 till styrelsens kungörelse (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge skall ha följande lydelse.

Bilaga 1
(Senaste lydelse TFS 1993:48. Ändringen innebär bl.a. att "Östersund" tagits bort ur förteckningen.)

Förteckning över tullkontor vid vilka trafik expedieras med tillämpning av både svenska och norska bestämmelser


Slag av trafik1 På svensk sida2 På norsk sida (tollsted)

LSvinesundSvinesund
J,LHögen
LHånÖrje
J,LEda
LVittjärn
L Åsnes
L Östby
LIdre
L Vauldalen
LStorlien
LGäddede
LTärnaby
L Junkerdal
L Björnfjell
J Narvik

1 J = järnvägstrafik, L = landsvägstrafik.

2 Svinesund, Högen, Hån, Eda och Vittjärn är tullexpeditioner inom Västsvenska regionen. Idre, Storlien och Gäddede är tullexpeditioner inom Nedre Norrlandsregionen. Tärnaby är tullexpedition inom Övre Norrlandsregionen.


Bilaga 2
(Senaste lydelse TFS 1993:48.)

Förteckning över allmänna farvägar mellan Sverige och Norge samt svensk-norska tullvägar m.m.

I kolumnerna 1 och 2 anges genom särskild stil (kursivering) de allmänna farvägar, som är svensk-norska tullvägar , dvs. sådana allmänna farvägar inom kontrollzon på svenskt eller norskt territorium vid vilka det finns svenskt eller norskt tullkontor för klarering av trafiken.

I kolumnerna 3 och 4 anges tullkontorens namn och öppettider.

På helgdagar och helgdagsaftnar tillämpas följande tider:

— Tullkontoren i Svinesund (N och S), Örje, Hån, Eda och Storlien är öppna även på nyårsdagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, 1 maj, Kristi Himmelsfärdsdag, pingstafton, pingstdagen, annandag pingst, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. Övriga tullkontor är stängda dessa dagar.

— Samtliga tullkontor med trafikexpediering tillämpar vanlig öppettid — beroende på veckodag — på skärtorsdagen och 17 maj (norska helgdagar) samt trettondagsafton, trettondagen, valborgsmässoafton, midsommarafton, midsommardagen och Alla Helgons dag (svenska helgdagar/helgdagsaftnar).

Använda förkortningar:

txp = svensk tullexpedition

dtsd = norsk distriktstollsted

tsd = norsk tollsted

 Almän farväg    Tullkontor  

 Trafiktillstånd kan

sökas hos

väg nr/

sträckning

svensk

gränsort

svenskt norskt tullkontor
 1  2  3  4  5
E6

 

 
 Svinesund 

 txp Svinesund S

kl. 0-24

måndag - söndag  

    txp Svinesund
       tsd Svinesund N

 kl. 0-24

måndag - söndag  

 dtsd Fredrikstad
  1050   Håve    

txp Svinesund

dtsd Fredrikstad

  165

Vassbotten

     txp Svinesund

dtsd Fredrikstad

  166 Högen txp Högen

kl. 8-19

måndag - fredag

  txp Svinesund

dtsd Fredrikstad

Jakobsrud-

Bokeröd

 Jakobsrud      txp Svinesund

dtsd Fredrikstad

  1206  Stommen     txp Svinesund

dtsd Fredrikstad 

 Båstnäs-

Öymark

  Mon      txp Hån

dtsd Fredrikstad

  501  Väng       txp Hån

dtsd Fredrikstad

  E 18   Hån   txp Hån

 kl. 0-24

 måndag - söndag  

   txp Hån
       

tsd Örje 

kl. 0-24

 måndag - söndag  

 

dtsd Fredrikstad
  

 
Hån-Långvassdalen-

Kroksund

 Hån      txp Hån

dtsd Fredrikstad

  611 Rommenäs      txp Hån

dtsd Fredrikstad

 Bottner-

Östtukun

(N. Römskog)

 Bottner      txp Hån

dtsd Fredrikstad

Skillingmark-

Bergerud-

Grasmo

Skillingmark      txp Hån

dtsd Fredrikstad

  631 Skillingmark     txp Eda

dtsd Kongsvinger

 Lässerud-

Ingelsrud

(Braserud)

Lässerud     txp Eda

dtsd Kongsvinger

 Morast-

Leirsjöen

Kongsvinger

Lersjön       txp Eda

dtsd

 Eda-Vilsberg Lina      txp Eda

dtsd Kongsvinger

  61 Eda     txp Eda

dtsd Kongsvinger

 863 Hovilsrud      txp Eda

dtsd Kongsvinger

Älvtorp-

Håkerudtomta

Hovilsrud-

sätern

     txp Eda

dtsd Kongsvinger

  869 Mitandersfors      txp Eda

dtsd Kongsvinger

Mitandersfors-

Varaldskog

Mitandersfors      txp Eda

dtsd Kongsvinger

 239 Vittjärn      txp Eda

dtsd Kongsvinger

  950 Rottnemon      txp Eda

dtsd Kongsvinger

  947 Röjdåfors    

dtsd Kongsvinger

txp Eda
Röjdåfors-

Moldusen

Röjdåfors     

dtsd Kongsvinger

txp Eda
 Viggen-

Lövhaugen

Viggen    

dtsd Kongsvinger

txp Eda
 961 Falltorp    

dtsd Kongsvinger

txp Eda

 

 964 Medskogen   tsd Åsnes

kl.8-18

måndag-

fredag

dtsd Kongsvinger

txp Eda

Järpliden-

Posåsen

Posåsen      dtsd Kongsvinger

txp Eda

Badstuknappen-

Bråten

Badstuknappen     dtsd Kongsvinger

txp Eda

 62  Långflon      dtsd Kongsvinger

txp Eda

  1048  Kroksätra     dtsd Kongsvinger

txp Sunsvall

 1047

1054

1056

Rörbäcksnäs

Grundforsen

Gördalen

  tsd Östby

kl. 8-21

måndag - fredag,

kl.15-21

söndag

dtsd Kongsvinger

txp Sunsvall

 70 Flötningen txp Idre

kl.8-16

måndag-

fredag

 

txp Sunsvall

dtsd Kongsvinger

 

 1059

Storsätern

Med allmän farväg

jämställs på gränssträckan

mellan rösena 140-144

följande leder: Hävlingkåtan-

Sylen, Grövelsjön-Salsfjellet-

Sylen, Grövelsjön-Sylen och

Grövelsjön-Bergsetskallen

Valdalen

 

    txp Sundsvall

dtsd Kongsvinger

 

txp Sundsvall

dtsd Kongsvinger

312 Malmagen    tsd Vauldalen

kl. 8-21

måndag-fredag,

kl. 8-15

lördag

dtsd Trondhiem

txp Sundsvall

E 14 Storlien txp Storlien

kl.7-23

måndag-torsdag,

kl. 7-21

fredag, kl. 9-21

lördag,

kl. 9-23

söndag

 

txp Sundsvall

dtsd Trondhiem

 

322   Skalstugan     txp Sundsvall

dtsd Trondhiem

336  Åbo      txp Sundsvall

dtsd Trondhiem

340  Valsjön       txp Sundsvall

dtsd Trondhiem

Gunnar-

vattnet-

Eidet

Gunnar-

vattnet-

     txp Sundsvall

dtsd Trondhiem

342

Gäddede-

Björk-vattnet

-Östnäs

820

828

 

Gäddede 

Gäddede

 

Vågen

Stora

Blåsjön

txp Gäddede

kl. 9-16

måndag-

fredag

   txp Sundsvall
         dtsd Trondhiem
Skalmodal-

Skarmodalen

 Skalmodal    

txp Haparanda

dtsd Bodö

 

Joesjö-

Linerud

1116

E12

Joesjö

Joesjö

Strimasund

txp Tärnaby

kl.8-21

måndag-

fredag,

kl. 8-15

lördag,

kl.15-21

söndag

 
  txp Haparanda

dtsd Bodö

  95 Merkenes  

tsd Junkerdal

kl. 8-23

måndag-

fredag,

kl. 8-18

lördag,

kl.13-23

söndag 

dtsd Bodö

txp Haparanda

 E 10 Riksgränsen   tsd Björnfjell

kl.8-23

måndag-

fredag,

kl. 8-18

lördag,

kl.13-23

söndag

dtsd Bodö

txp Haparanda


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.