tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:13

med ändringar i TFS 1987:42

beslutad den 18 februari 1999
Utkom från trycket den 1 mars 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 2000 genom TFS 2000:8

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och 18 § verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens redovisningsordning (TFS 1987:42)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att bilaga 4 till redovisningsordningen (TFS 1987:42) skall ha följande lydelse.

Bilaga 4
(Senaste lydelse TFS 1995:37.)

Förteckning över lokalkoder

Tullregion

Lokalkod

   

Övre Norrlandsregionen

BA—BZ

 

UG—UZ

Nedre Norrlandsregionen

DG—DZ

 

FA—FZ

 

PA—PZ

Mälardalsregionen

AA—AZ

 

QA—QZ

 

RA—RZ

 

SA—SZ

 

TA—TL

 

VM—VZ

 

ZA—ZL

Östersjöregionen

KA—KZ

 

LM—LZ

 

NA—NZ

 

VG—VL

 

WA—WZ

Skåneregionen

HA—HZ

 

IA—IZ

 

MA—MZ

 

OA—OZ

 

TM—TZ

 

YA—YZ

Västsvenska regionen

CA—CZ

 

DA—DF

 

EA—EZ

 

GA—GZ

 

JA—JZ

 

LA—LL

 

UA—UF

 

VA—VF

 

XA—XZ

 

ZM—ZZ


Denna författning träder i kraft den 1 mars 1999.