tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:31

beslutad den 4 december 1998
Utkom från trycket den 17 december 1998

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 15 november 2001 genom TFS 2001:25

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1332)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om uniform och skyddsbeklädnad

Bärande av uniform

1 §  Tulltjänsteman är skyldig att bära uniform i följande fall (uniformsplikt):

1. tjänsteman i yttre klarerings- eller kontrollarbete; under sådan tjänstgöring

2. under tjänstgöring i andra fall än som avses i 1; när chefen för regionen/avdelningen så bestämmer.

Med yttre klarerings- eller kontrollarbete avses tjänstgöring i expedition, tullfilter eller annars då tjänstemannen har direkt kontakt med trafikanterna.

2 §  När det under patrullering, spaning eller liknande är olämpligt att bära uniform med hänsyn till tjänstgöringens syfte, får tullmyndigheten medge undantag från uniformsplikten.

Tullmyndigheten får även i andra fall medge undantag från uniformsplikten då särskilda skäl föreligger.

3 §  Tjänsteman som inte har uniformsplikt får inte bära uniform utan tullmyndighetens tillstånd.

Generaltulldirektören och regionchef får dock bära uniform när efter eget bedömande tjänsten så kräver.

4 §  Vid tjänstgöring utomhus skall föreskriven huvudbonad bäras.

Till specialoverall skall uniformsskjorta eller svart alt. marinblå polotröja eller t-shirt bäras.

5 §  Vid tjänstgöring inom ramen för gränstullsamarbetet med Norge gäller för svensk tulltjänsteman de svenska uniformsbestämmelserna även när tjänstgöringen äger rum i Norge.

I andra fall än som avses i första stycket får tjänsteman bära uniform utomlands endast om detta beslutas av tullmyndigheten.

Tilldelning av uniforms- och skyddspersedlar

6 §  Tjänsteman med uniformsplikt tilldelas uniforms- och skyddspersedlar i enlighet med bilaga 1.

Tullmyndighet får besluta att även en tjänsteman som inte har uniformsplikt får tilldelas uniforms- eller skyddspersedlar om särskilda skäl föreligger. Därvid gäller dock att persedlar försedda med myndighetsmärke, tullemblem, gradbeteckning eller mössmärke endast får bäras av tjänsteman i tullbefattning.

7 §  Tullmyndigheten bestämmer vad som skall göras med tilldelade persedlar om en tjänsteman lämnar sin tjänst i Tullverket eller om förutsättningarna för tilldelning av persedlar ändras.

Uniforms- och skyddspersedlars utseende

8 §  Uniforms- och skyddspersedlar skall ha det utseende och vara utförda på det sätt som framgår av bilaga 2 samt vara försedda med i bilaga 3 angivna myndighets- och gradbeteckningar.

9 §  Till uniform och skyddsbeklädnad får utan särskilt tillstånd bäras

— legitimationsmärke för tjänsteman som ålagts arbetsuppgifter för annan myndighet än Tullverket,

— namnbricka.

Annat tecken eller märke får bäras till uniform eller skyddsbeklädnad endast om tullmyndigheten medger det.

10 §  Vid bärande av uniform får endast förekomma nedan angivna persedlar och kombinationer av persedlar.

Uniform 1 (arbetsdräkt) består av

arbetsjacka,

arbetsbyxor,

uniformsskjorta,

uniformströja,

båtmössa alt. skärmmössa alt. arbetsmössa alt. vintermössa,

slips.

Till uniformen bärs svarta skor och svarta eller marinblåa strumpor.

Uniform 1 (arbetsdräkt) får bäras utan jacka eller tröja. Kortärmad skjorta får därvid bäras utan slips.

Uniform 2 består av

kavaj,

långbyxor alt. kjol,

uniformsskjorta alt. vit skjorta,

båtmössa alt. skärmmössa,

slips.

Till uniformen bärs svarta skor och svarta eller marinblåa strumpor.

Till uniform 2 får bäras trenchcoat.

11 §  Den som har tilldelats uniform eller skyddspersedlar skall vårda dessa väl.

Varje chef och annan överordnad skall se till att underlydande personal iakttar uniformsplikten, använder persedlar som är i behörigt skick och i övrigt följer bestämmelserna i denna författning.


Bilaga 1

Tilldelning av uniforms- och skyddspersedlar

Persedelslag

M/T

Första
tilldeln.

Återanskaffn.
antal/intervall

Anmärkningar

 

Persedlar som upphandlas genom styrelsens försorg

 

Arbetsjacka

M

1

1/3 år

 

Arbetsbyxor

M

2

1/år

 

Uniformsskjorta

M

4

2/år

 

Uniformströja

M

1

1/5 år

 

Slips

M

1

1/2 år

S k säkerhetsslips

Båtmössa

M

1

1/5 år

 

Vinterskärmmössa

T

   

Frivillig

Sommarskärmmössa

T

   

Frivillig, får bäras 1/5 - 30/9

Vintermössa

M

1

1/5 år

 

Kavaj

T

   

Frivillig

Kjol

T

   

Frivillig

Långbyxor

T

   

Frivillig

Trenchcoat

T

   

Frivillig

Vinterjacka alt.

M

1

1/5 år

 

Vinterrock

       

Specialoverall

M

1

vid behov

 

Skyddsmössa

M

1

vid behov

 

Regnrock alt.

M

1

vid behov

 

Regnställ

       

Reflexväst

M

   

Ej personlig utrustning

Bälte, läder

M

1

1/3 år

 
 
Persedlar som anskaffas regionalt
— tilldelning efter behov enligt respektive myndighets bestämmande
 

Skinnjacka
Snöskoterställ
Överdragskläder
Laboratorierock
Gummistövlar
Snöskoterkängor
Skyddsskor
Arbets-/skyddshandskar
Snöskoterhandskar
Snöskoterhjälm
Skyddshjälm
Hjälmhuva
Hörselskydd
Snöskoterglasögon

     

För fartygsvisitation m.m.

Anmärkningar till bilaga 1

1. I kolumn M/T anger M att anskaffning bekostas av myndigheten, T att anskaffning bekostas av tjänstemannen.

2. Om persedel p g a stöld, skada e dyl förkommit eller blivit obrukbar får ersättningspersedel lämnas ut efter beslut av tullmyndighet.

3. Betalning av persedel som skall bekostas av tjänstemannen skall ske genom avdrag på tjänstemannens lön (beklädnadsavdrag). Sådant avdrag fär göras antingen med hela beloppet månaden efter leveransmånaden eller med viss del av beloppet under högst sex månader efter leveransmånaden. Delavdrag får inte understiga 100 kronor för månad.


Bilaga 2

Beskrivning av uniforms- och skyddspersedlar mm

Arbetsjacka

av bomull/polyester, marinblå, höftlång, med dragkedja

Arbetsbyxor

av samma material som jackan, med eller utan benficka

Uniformsskjorta

av bomull, ljusblå, med lång eller kort ärm

Slips

enfärgad svart el marinblå, s k säkerhetsslips. Annan slips än säkerhetsslips får bäras men tillhandahålls inte av myndigheten.

Uniformströja

av bomull/polyester, marinblå, rundringad eller v-ringad

Kavaj

av ull/polyester-diagonal, marinblå, dubbelknäppt med stora uniformsknappar

Långbyxor

av samma material som kavajen

Kjol

av samma material som kavajen

Trenchcoat

marinblå

Vinterrock

av kraftigt konstfibertyg, fodrad, marinblå, 3/4-lång

Vinterjacka

av samma material som vinterrocken, höftlång

Specialoverall

av impregnerad bomull/polyester, marinblå (övergångsvis grå)

Regnrock

av vävplast, orange eller neongul

Regnställ

jacka och byxor av vävplast, orange eller neongul

Båtmössa

marinblå, uppslag kantat med guldsnöre

Vinterskärmmössa

marinblå med svart skärm, små uniformsknappar, haksnodd eller hakband av guldtråd

Sommarskärmmössa

som vinterskärmmössa med med vit kulle

Vintermössa

fodrad, med kort skärm och nedfällbara öronlappar

Skyddsmössa

blå, med skärm, tryckt mössmärke

Reflexväst

av plastväv, neongul med tryck TULL

Bälte

av läder, c:a 6 cm brett

Skinnjacka

svart, midjelång s k bryggarfrack

Snöskoterdräkt

jacka och byxor i kraftigt syntetmaterial, fodrad

Överdragskläder

overall alt jacka och byxor i blått tyg

Laboratorierock

Gummistövlar

svarta, ev med skyddssula och skyddståhätta

Vinterkänga, vinterstövlar

fodrade, för snöskotertjänst

Skyddsskor

skyddsklass 2, med gummisula

Arbetshandskar, skyddshandskar

Snöskoterhandskar

med krage och löst foder

Snöskoterhjälm

Skyddshjälm

vit s k industrihjälm

Hjälmhuva

av trikå, att bäras under skyddshjälm

Hörselskydd

skyddskåpor

Snöskoterglasögon

Av bilaga 3 framgår hur myndighetsmärken mm skall vara anbringade på uniforms- och skyddspersedlar.


Bilaga 3

Gradbeteckningar, myndighetsmärken mm

1. Tjänstemännen fördelas på gradbeteckningsgrupper enligt nedan:

Grupp I

Generaltulldirektören

Grupp II

Chefen för trafikbyrån, chefen för kontrollbyrån, chef för tullmyndighet

Grupp III

Avdelningsdirektör

Grupp IV

Förste tullintendent, byrådirektör

Grupp V

Tullintendent

Grupp VI

Förste tullinspektör, förste byråinspektör

Grupp VII

Tullinspektör, byråinspektör

Gradbeteckningsgrupp för tjänsteman som inte omfattas av förteckningen ovan fastställs av myndighetens chef.

2. Gradbeteckningarna utgörs av

a) hel galonbesättning bestående av en 35 mm bred silkebroderad galon i gult

b) bred galonbesättning bestående av en 10 mm bred silkebroderad galon i gult

c) smal galonbesättning bestående av en 5 mm och en 2,5 mm bred silkebroderad galon i gult med ett inbördes avstånd av 2,5 mm

d) sexuddig stjärna av förgylld metall med ett största avstånd mellan motstående spetsar av 13 mm eller 18 mm

e) skärmbeslag av förgylld metall, framställande ett flätat bandliknande snöre med en bredd av 5 mm

f) hakband, 8 mm brett av guldtråd (att bäras på skärmmössa i stället för haksnodd)

3. Gradbeteckningarna omfattar för tjänsteman tillhörande gradbeteckningsgrupp

I

hel galonbesättning

3 stjärnor 18 mm skärmbeslag, hakband

II

bred galonbesättning

3 stjärnor 18 mm hakband

III

-"-

2 stjärnor 18 mm -"-

IV

-"-

1 stjärna 18 mm -"-

V

smal galonbesättning

3 stjärnor 13 mm

VI

-"-

2 stjärnor 13 mm

VII

-"-

1 stjärna 13 mm

4. Gradbeteckningarna skall vara utförda på följande sätt:

a) på gradbeteckningsmärke (underlag) av svart tyg bredd 62 mm, höjd 35 mm; galonbesättning längs märkets långsidor, stjärnor längs märkets mittlinje,

b) på skärmmössa skärmbeslag på skärmens ovansida längs den fria kanten, hakband i stället för haksnodd.

5. Myndighetsbeteckningar

Myndighetsmärke av tyg, 80 mm brett och 30 mm högt bestående av ordet TULL i gult på svart botten.

Myndighetsmärket skall vara placerat ovanför vänster bröstficka eller på motsvarande plats på arbetsjacka, uniformsskjorta, uniformströja, kavaj, trenchcoat, vinterrock, vinterjacka, specialoverall och snöskoterdräkt.

Tullemblem av tyg (höjd 90 mm, bredd 60 mm) visande ett krönt gult lejon med vit grind, i blå vapensköld på svart botten med texten TULL i välvd form ovanför vapenskölden, allt inom ram av imiterad guldsnodd.

Tullemblemet skall vara placerat på båda ärmarna c:a 10 cm nedanför axelsömmen på samma plagg som myndighetsmärket.

Myndighetsmärke och tullemblem i broderat utförande används på kavaj och trenchcoat, på övriga plagg används märken i vävt utförande.

Gradbeteckningsmärke placeras i förekommande fall omedelbart under tullemblemet.

Mössmärke höjd 60 mm, största bredd 52 mm, bestående av ett imiterat guldbroderi av förgylld metall, vilket framställer två ymnighetshorn med ovanför dessa framskjutande merkuriestavar, allt anbragt kring en 24 mm vid ring av imiterad guldsnodd, omslutande tre vapenkronor och däröver en kunglig krona.

Mössmärke skall vara anbringat på båtmössa, skärmmössa och vintermössa.

På skyddsmössa finns tryckt mössmärke. På skyddshjälm och snöskoterhjälm skall finnas tullemblem av plast (dekal).

Uniformsknappar av förgylld metall med tre kronor i relief på konvex räfflad botten och med blankpolerad kant i två storlekar, stor 23 mm och liten 12 mm diameter.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Vid författningens ikraftträdande upphör Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1997:59) om uniform och skyddspersedlar att gälla.