tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:27

beslutad den 22 oktober 1998
Utkom från trycket den 30 oktober 1998

Författningen har ersatts den 26 september 2005 genom TFS 2005:25


Generaltullstyrelsens tillkännagivande
av uppgifter om tullklareringsområden m.m.

Med hänvisning till 1 kap. 1 § tullordningen (TFS 1994:45) utfärdar Generaltullstyrelsen bilagd förteckning över tullklareringsområden m.m. Förteckningens disposition följer den ordning för tullmyndigheterna och lokalkontoren som finns i 2 kap. Generaltull styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1998:12) om arbetsordning för de regionala tullmyndigheterna.

Vad som förstås med tullklareringsområde framgår av 1 kap. 1 § tullordningen. Av samma paragraf framgår vidare att regional tullmyndighet skall bestämma var tullklareringsområden skall finnas inom tullregionen, vilken omfattning de skall ha och förekommande inskränkningar i rätten att föra transportmedel och varor till och från områdena.

För tullklareringsområde som utgörs av tillfälligt lager anges innehavaren samt i de flesta fall gatuadress eller motsvarande uppgift. Annat tullklareringsområde betecknas med namn eller annan uppgift som anger var tullklareringsområdet är beläget. Motsvarande gäller för övriga i förteckningen upptagna förvaringsplatser eller områden. Karta eller annan handling, som visar omfattningen av tullklareringsområdet, finns hos berörd tullmyndighet.

Beteckningen * används för att utmärka tillfälligt lager till vilket en vara som transiteras kan föras direkt och där tullmyndighet eller lagerhavare kan ta emot transiteringshandlingarna.

Lager eller andra, av tullmyndighet anvisade eller godkända, platser som används inom ramen för förfarandet med godkänd exportör har inte tagits med i förteckningen.

För samtliga tullklareringsområden och övriga områden i förteckningen anges en godslokalkod bestående av tre bokstäver. Godslokalkoden skall, enligt vad som är särskilt föreskrivet, användas bl.a. vid anmälan av en vara till godkänd tullbehandling för att ange varans belägenhet. I fråga om tillfälligt lager och tullager samt frizon och frilager utgörs godslokalkoden av journalsbeteckning och lokalkod enligt 4 kap. 10 §, 8 kap. 15 §, 11 kap. 18 § och 13 kap. 6 och 14 §§ tullordningen samt punkterna 2.1.2.3 och 2.1.2.4 redovisningsordningen (TFS 1987:42). Godslokal koden enligt 13 kap. 14 § tullordningen har inte tagits med i förteckningen.

Av 18 kap. 2 § tullordningen framgår att tullförrättning som sker inom tullklareringsområde på expeditionstid är avgiftsfri om inte annat bestämts. I förteckningen har de tullklareringsområden inom vilka tullförrättning inte sker avgiftsfritt angetts genom noten "Ej avgiftsfritt tullklareringsområde".

Följande tullklareringsområden har inte angetts särskilt i förteckningen. Tullverkets expeditionslokaler samt ett mindre område i omedelbar anslutning till dessa utgör tullklareringsområden. På tullplats med järnvägstrafik finns vidare minst ett tullklareringsområde, beläget vid järnvägsstation eller godsmagasin, avsett för förvaring av varor som transporteras med järnväg. Även hos utväxlingspostkontor finns tullklareringsområde.Tullplats Namn på område Tillfälligt lager Andra tull­klar.­omr. Tullager Övrigt

Haparanda tmy Tullmyndigheten   ABA    
  Jvg-gods   ABB    
  SJ-kommissionär   ABC    
  Kalix hamn
Karlsborgsverk.
      GBI
  Norrfrys AB
Kranvägen
    TBF
Typ A
 
Kiruna lk Lokalkontoret ABD      
  Björnfjell tollsted   ABJ    
  Junkerdal tollsted   ABK    
  Narvik tollsted   ABH
ABL
   
  Kiruna Flygplats       GBG
  SAS-Jetpak
Kiruna Flygplats
BBE      
  Scandinavian Airlines System
Kiruna Flygplats
      RBA
RDB
(exportbutik)
Övertorneå lk Lokalkontoret   ABE    
Tärnaby lk Lokalkontoret   ABG    
Karesuando lk Lokalkontoret   ABF    
Luleå lk Lokalkontoret   ABI    
  Arvidsjaur Flygplats   ABO    
  Luleå Flygplats   ABM    
  Piteå Hamn
Haraholmen
ABN      
  ASG/ERT AB*   BBA TBA
Typ A
 
  Fjellfrys AB
Arvidsjaur
    BBI
Typ A
 
  Fraktarna AB*   BBB TBB
Typ A
 
  Fjällkniven AB
Boden
    BBK
Typ C
 
  Holmgrens Åkeri*
Luleå Flygplats
  BBC    
  Luleå Spedition AB     PBF
Typ C
 
  Nordisk Transport*   BBD    
  Scandinavian Airlines System
Luleå Flygplats
     

RBC
RDB
(exportbutik)

  Schenker-BTL AB*   BBG TBG
Typ A
 
  Ships Service    

Typ A
PBA
Typ C

 
  Skoogs Kemi & Oljeterm. AB
Piteå
    BBH
Typ C
 
Umeå lk Lokalkontoret     AUH  
  ASG ERT AB* BUG   TUG
Typ A
 
  Terminalv. 1*
Örnsköldsvik
Tjärnv. 28*
Skellefteå
BUR

BUT
   

TUT
Typ A
 
  Banan Kompaniet AB*
Förrådsvägen 27
    UUH
Typ C
 
  Bilspedition Aktiebolag
Svedjevägen 11
Skellefteå
    TUQ
Typ A
 
  Botnia Marine Supplies
Storgatan 6
Örnsköldsvik
    PUH
PUK
Typ C
 
  Cetonia Shipagent*
Hamnområdet
Örnsköldsvik
BUP      
  Cetonia Shipping*
Umeå Hamn
Holmsund
BUN      
  Grundberg Shipping*
Hamnområdet
Örnsköldsvik
BUL      
 

Henriksson & Co, J A*
Umeå Hamn
Holmsund

BUH   TUH
Typ A
 
  Husum hamnområde       GUH
  Kåge hamnområde       GUL
  Köpmanholmen hamnområde       GUK
  Modo papper AB
Husum Fabriker
BUV      
  Norac Andos AB
Ulvövägen
Köpmanholmen
    UUI
Typ C
 
  Nordisk Transport Sv. AB*
Tegelbruksv. 9a
BUI      
  Rundvik hamnområde       GUR
  SAS
Umeå flygplats
      RUG
(exportbutik)
  Schenker-BTL AB*
Klockarbäckens industriområde
BUJ   TUJ
Typ A
 
  Svedjevägen 11*
Skellefteå
Tegelbruksvägen 5
Arnäsvall*
Örnsköldsvik
BUQ


BUS
   


TUS
Typ A
 
  Selandair Cargo Handling*
Umeå flygplats
BUM      
  Skellefteå hamnområde       GUP
  Skeppshandeln i Umeå AB
Umeå hamn
Holmsund
    PUI
PUJ
Typ C
 
  Umeå hamnområde   GUS    
  Wibax AB
Oljehamnen
Örnsköldsvik
    UUJ
Typ C
 
  Örnsköldsviks hamnområde       GUG
Sundsvall tmy Tullmyndigheten   APA    
  Vauldalen Tollsted   ADK    
  Färjeterminalen, Sundsvall   APB    
  Hudiksvalls hamnområde
fr.o.m. Kattvikshamnen
t.o.m. Oljehamnen
      APD
  Härnösands hamnområde       APH
  Kramfors       APE
  Skärnäs hamn, Iggesund       APL
  Sundsvalls hamnområde vid Sundsvallsfjärden och i Tunadal   APG    
  Sundsvalls/Härnösands flygplats   APC    
  Söråker       APK
  ASG Air & Sea AB*
Sundsvalls/Härnösands flygplats
BPH      
  ASG ERT AB*
Förmansvägen 9a
Birsta
BPA   TPA
Typ A
 
  Banankompaniet AB2
Lagergatan 6
    TPP
Typ C
 
  Nordisk Transport Sverige AB*
Inre hamnen
BPG      
  Scandinavian Airlines System
Sundsvall-Härnösand flygplats
      RPA
RPB
Typ C
(exportbutik)
  Schenker-BTL AB*
Terminalvägen 3
Timrå
BPB   TPB
Typ A
 
  SJ, Sundsvall   JPD    
Sundsvall Shipagent AB
Kolvägen
    PPH
Typ C
(Provian­terings­lager)
 
Sundsvalls Fryseri AB*
Hamnplan
BPI      
V & S Vin & Sprit AB2
Verkstadsgatan 4
    TPQ
Typ C
 
Gäddede Lokalkontoret   ADH    
Östersund lk Lokalkontoret   ADL    
Östersund flygstation
Frösön
  ADP    
  ASG Sweden AB*
Trådvägen 6
BDL   TDG
Typ A
 
  Fraktarna AB*
Stängselvägen 2
BDJ   TDJ
Typ A
 
  Luftfartsverket,
Östersunds flygstation, Frösön
    RDO
RDP
Typ C
(export­butik)
 
  Posten, Östersund   NDG    
  Schenker-BTL AB*
Chaufförsvägen 14
BDH   TDH
Typ A
 
  SJ, Östersund   JDG    
Storlien lk Lokalkontoret    ADJ    
  Storliens Gränsspedition2
Järnvägsstationen
Enafors
    TDL
Typ C
 
Gävle lk Lokalkontoret   AFM    
  Borlänge flygplats   AFL    
  Andersson & Lundqvist AB
Inre Hamnen
    TFT
Typ A
 
  ASG ERT AB*
Planerargatan,
Borlänge
BFG   TFG
Typ A
 
  ASG ERT AB*
Strömsbrov. 17
BFO   TFO
Typ A
 
  Banankompaniet2
Lokförargatan 1
    TFN
Typ C
 
  Borlänge Handling AB
Borlänge flygplats
    PFA
Typ C
(Provian­terings­lager)
 
  Dala Airport AB
Borlänge flygplats
    RFA
RFB
Typ C
(export­butik)
 
  Fredriksskans   HFN    
  Granudden   HFX    
  Gävle-Sandviken flygplats       GFM
  Gävle Stuveri AB*
Granudden
BFX   TFX
Typ A
 
  Gävle Stuveri AB*
Fredriksskans
BFN      
  Hamnar i Söderhamn (Stugsund, Långrör, Ala, Sandarne, Orrskär)       HFP
  Karskär   HFT    
  Norrsundet       HFR
P Lindberg Bil AB
Hantverkarg 2
    VFY
Typ C
 
  Nefab Supply HB2
Nordgrens väg 5
Alfta
    VFX
Typ C
 
  Nord-Malt AB
Fridsbergsvägen
Söderhamn
    VFR
Typ C
 
  Nordgren, EK & Co
N. Skeppsbron 9
    PFM
Typ C
(Provian­terings­lager)
 
  AB Sandvik Saws & Tools
Lager SDC, Hamngatan 12
Sandviken
    VFS
Typ C
 
  Schenker-BTL AB*
Utmarksv. 29
BFQ   TFQ
Typ A
 
  Schenker-BTL AB*
Godsvägen
Islingby ind.omr.
Borlänge
BFJ   TFJ
Typ A
 
  SJ, Gävle   JFM    
  Skutskär       HFS
  Vallvik       HFQ
Arlanda tmy Tullmyndigheten
Tullfilter term 5
Tullfilter term 2
Tullmyndigheten,
Åklagarexp
Tullhuset

Terminal 5

Terminal 2
  AAA
AAB
AAC
 
VAA
Typ A
VAB
Typ A
VAC
Typ A
 
  F 16 Uppsala       AAD
  ASG Sweden AB*
Kanalvägen 1 A
Upplans-Väsby
BAP      
  Burlington Air Express AB
Maskingatan 3
Märsta
    TAR
Typ A
 
  Cargo Center Sweden KB*
Södra fraktområdet
Arlanda flygplats
CAF   UAF
Typ A
 
  CATS Cargo Air
Termin. Service AB*
Arlanda flygplats
BAG   TAA
Typ C
 
  Circle international (Sweden) AB*
Söderbyvägen 4
Märsta
DAC      
  Confero Datateknik AB
Måby industriområde
Märsta
      XAA
(fri­lager)
  DHL International AB*
Södra fraktområdet
Arlanda flygplats
BAD      
  Eizo Sweden AB
Lövängsvägen 12-14
Upplands-Väsby
    YAH
Typ A
 
  Emery Air Freight Corp.
USA, Filial*
Söderbyvägen 3 C
Märsta
BAB      
  Fritz Companies Sweden AB
Servogatan 18*
Märsta
Nygårdsvägen*
Jursta ind.omr. Bro

CAC

DAG
   


TAM
Typ A
 
  Försäljning AB Swexico
Staffans väg 7
Sollentuna
    YAA
Typ C
 
  Gate Gourmet AB
Arlanda flygplats
Teknikervägen

Driftvägen
     

PAA
Typ C
PAE
Typ C
 
  GD Express World Wide
Svenska AB*
Kuskvägen 2
Sollentuna
CAD      
  Inflight Service
Sigtuna AB
Term 2, sprit
Term 2, parfym
 

RAL
RAK
     
  Jetpak AB*
Mellanhuset
Arlanda flygplats
DAH      
  Klarago AB
Arlanda flygplats
Inrikesvägen 1
    FAG
Typ C
 
  Kooperativa Detaljhandelsgruppen
KF Rikslager
Bro
    TAL
Typ A
 
  Koyo kullager Scand. AB
Kanalvägen 1 B
Upplands-Väsby
    YAD
Typ C
 
  Nikon Svenska AB
Anton Tamms väg 3
Upplands-Väsby
    YAC
Typ C
 
  NTS Logistik AB*
Åkervägen 3
Järfälla
CAB   UAB
Typ A
 
  NTS Sverige AB
Björkgatan 77
Uppsala
    TAP
Typ A
 
  Panalpina AB*
Turringatan 2
Märsta
BAN      
  Postterminalen
Arlanda flygplats
  NAA    
  SAS Fraktterminal*
Arlanda flygplats
BAC   TAC
Typ A
 
  Scandinavian Airlines System
Arlanda flygplats
Term 5, pir A, parfym
Term 5, pir B, parfym
Term 5, pir A, sprit
Term 5, pir B, sprit
   

RAA
RAB
RAC
RAD
   
  AB Svenska pressbyrån
Arlanda flygplats
Term 5, pir A
Term 5, pir B
Term 2
 

RAE
RAF
RAJ
   
  Swedish Exports AB*
Sweden, Swedex
Maskingatan 29
Märsta
BAK      
  Topflight catering AB
Arlanda flygplats
    PAB
Typ C
 
  Universal FDX AB*
Servogatan 4
Märsta
BAA      
Stockholm tmy Tullmyndigheten,
klar.sek
Tullmyndigheten,
Värtahamnen
Tullmyndigheten,
(Estline)
Tullmyndigheten,
Tegelviken
Tullmyndigheten,
frizonen
Tullmyndigheten,
tullåkl.exp.
 
 
ARK

ARL

ARH

ASB

ARS
 


BRG
BRF
Typ F
 
  Bromma flygplats   ARP    
  Oljehamnen Loudden   ARU    
  Skeppsbron   ARV    
  Värtahamnen   ARY    
  Stadsgårdshamnen   HSH    
  Tullmyndigheten Baltic-terminalen ARN      
  Tullmyndigheten Nordic Trucker Line ARF      
  Tullmyndigheten Nynäshamns hamn ART      
  Banankompaniet AB*
Stockholms hamn
    ZRA
Typ C
 
  Bilsped. Inrikes*
Lunda ind.område
BRR   TRR
Typ A
 
  Bodén & Lindeberg*
Hantverkarv. 8-10
Arninge ind.omr.
    ZRH
Typ C
 
  Bruce AB, John*
Ritarslingan 14
Täby
    ZRG
Typ C
 
  AB CykelBjörk
Sveavägen 116
    ZRJ
Typ C
 
  DFDS Transport AB*
Södra Hamnv. 50
    ZRW
Typ C
 
  Estline AB
Mag 8, Stockholms Hamn
       
  Kopparbergs Bryggeri AB
Reprovägen 3
Täby
    PRF
ORF
Typ C
(Provian­terings­lager)
 
  Margell Shipping Serv.
Stadsgården 17
    PRJ
PRK
PRL
PRM
Typ C
(Provian­terings­lager)
 
  ME Roup AB
Södra Hamnvägen 50
    PRS
PRU
PRX
Typ C
(Provian­terings­lager)
 
  MTAB Trp & Sped.*
Ranhammarsv. 26
Bromma
BRP   TRP
Typ A
 
  Novartis AB*
Kemistvägen 1
Täby
    ZRF
Typ C
 
  Nynäshamns Skeppsmäkl.
& Sped. kontor
Nynäshamn
BTE      
  Paktank AB*
Olehamnen
Södertälje
    ZRC
Typ C
 
  Pierre Import AB*
Sandkilsvägen 1
Åkersberga
    ZRE
Typ C
 
  AB Pripps Bryggerier
Bryggerivägen 10
    PRG
ORG
Typ C
(Provian­terings­lager)
 
  Scapro AB*
Ranhammarsvägen 20
    ZRD
Typ C
 
  Seibu Giken DST AB
Avestagatan 33
Spånga
  ZRO
Typ C
   
Silja Line AB*
Värtahamnen
BRK
BRL
     
  Silverhuset E.V. Holding AB
Kemistvägen 3
Täby
    ZRK
Typ C
 
  Skandinavisk frakt*
Fagerstagatan 19 c
    ZRT
Typ C
 
  Stockholms Hamn
Stockholms frilager
BRYXRY
MRY
WRY

TRY
Typ A
 
 

Södertälje Hamn*
Sydhamnen
Södertälje

BTK  

ZTK
TypC

 
  Svenska Lantmännen
Svea lantmän
Stockholmshamn
    CRG
ZRB
Typ C
 
  Svex International AB
Magasin 6, Stockholms Hamn
    ZRM  
 

Swahns Skeppsfurn.
Magasin 6
Stockholms Hamn

   

PRT
PRV
PRY
Typ C
(provian­terings­lager)

 
  Vindicent AB
Garnisonen
Banérgatan 30
    PRE
ORE
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  Åkeri & Lagerservice AB
Roslagsvägen 54-56
    ZRN
Typ C
 
Västberga lk Lokalkontoret
Drivhjulsvägen 32 A
  ASV    
  ASG European Road Transport AB*
Västberga Allé
Västberga Industriområde
BSL   TSL
Typ A
 
  ASG Logistics AB,
Logisitikcenter*
Dåntorpsvägen 4
Haninge
BSR   TSR
Typ A
 
  ASKJ Transportören i Stockholm AB*
Kumla Gårdsväg 15
Norsborg
BSI      
 

Avnet Nortec AB
Botvids Center
Fittja Backe 1-3

Norsborg

    ZSE
Typ C
 
  Borin Swed Motor AB
Rörvägen 6
Västerhaninge
    ZSB
TypC
 
  Bridining Transport & Logistics AB*
Stallarholmsvägen 31
Bandhagen
BSX   TSX
Typ A
 
  Che-Be Trading AB*
Morabergsvägen 10
Södertälje
    ZSG
Typ C
 
  DAGAB AB*
Dåntorpsvägen 4
Jordbro
    ZST
Typ C
 
  DFDS Transport AB*
Speditionsvägen 41
Lämna Industriområde
BSP   TSP
Typ A
 
  Frigoscandia Distribution AB*
Hallmästarvägen,
Slaktusområdet
Johanneshov
BSY   TSY
Typ A
 
  Hennes & Mauritz AB*
Elektravägen 11
Västberga Industriområde
    ZSH
Typ C
 
 

Jönssons Åkeri AB, Börje*
Mikrofonvägen 11-15
Hägersten

BSN      
  Kungsholms Express & Spedition AB*
Kumla Gårdsväg 10
Norsborg
BTD   TTD
Typ A
 
  Lagenda Distribution AB*
Armaturvägen 4
Haninge
    ZLS
Typ C
ATE
  Lagerdistribution i Stockholm AB*
Ektorpsvägen 26
Nacka
BSH   TSH
Typ A
 
  Lagerpartners Öst AB*
Elektravägen 21, Port 136
Västberga Industriområde
CSX   USX
Typ A
 
  Materialhanterarna i Stockholm AB (MISAB)
Stockholmsmässan
Mässvägen 1
Älvsjö
CSV      
  Nagel Sverige AB*
Hantverksgatan 11
Södertälje
BTB   TTB
Typ A
 
  NFB Transport Systems AB*
Bogårdsvägen 43
Sköndal
CSY   USY
Typ A
 
  Nordisk Transport Sverige AB*
Gesällvägen
Norsborg
CSU   TSU
Typ A
 
  NTS Logistik Center AB*
Pioneer-huset,
Nyckelvägen 4
Lämna Industriområde
BSF   TSF
Typ A
 
  Olsson & Cronström AB*
Kvastvägen 33
Sköndal
CSZ   USZ
Typ A
 
  Packhuslaget TS AB*
Årsta Partihandelscentral
BSU      
  Panasonic Svenska AB*
Bovids Center, Fittja Backe
Norsborg
    ZSC
TYP C
 
  Pripps Bryggerier AB*
Bryggerivägen 10
Bromma
    ZSP
Typ C
 
  Road-Link AB*
Kumla Gårdsväg 22
Norsborg
BTG   TTG
Typ A
 
  Scandinavian Garment Service AB*
Vedavägen 7
Södertälje
BTH      
  Schenker-BTL AB/Bilspedition*
Fagerstagatan 47
Spånga
BKR      
  Schenker-BTL AB/Coldsped*
Förmansvägen 18
Årstadal
BSC   TSC
Typ A
 
  Schenker-BTL AB/Scansped*
Kontrollvägen 11
Hägersten
BST   TST
Typ A
 
  SP Kött AB
Hallgränd 5-9, Slakthusområdet
Johanneshov
    ZSS
Typ C
 
  Svelast AB*
Transportvägen 7
Årsta
CSS   USS
Typ A
 
  Teamtrans International AB
Upplandsvägen 27 A
Årsta
    TSM
Typ A
 
 

Transfargo AB*
Botvids Center
Fittja Backe 1-3
Norsborg

CTB      
  Transab Distribution AB*
Upplagsvägen 25
Årsta
BSE      
  Transportkonsulten i Stockholm AB*
Månskärsvägen 11
Kungens Kurva
BSD   TSD
Typ A
 
  UPS, United Parcel Sweden AB
Tappvägen 10-22
Bromma
BSG      
  Åhlens AB*
Dåntorpsvägen 4
Haninge
    ZSA
Typ C
 
  Överstyrelsen för civil beredskap
adr: Roche AB
Liljeholmsstranden 5
Liljeholmen
    ZSD
Typ C
 
Kapellskär lk Lokalkontoret
Färjeterminalen
  AKS    
  Eckerölinjen       GRA
  Finnlink       KRB
  Gisslehamn       GKS
  Hansliin Sverige AB       KRC
  Hargshamn       HKS
  Stockholms hamn BRH      
  Svenska Lantmännen
Odal Silon Hamnplan
Norrtälje
    ZRP
Typ C
 
  Viking Line       KRA
Norrköping tmy Tullmyndigheten
Färjeterminalken
  ANA
ANB
   
  Norrköpings flygplats   HNA    
  Air Express i Norrköping AB
Norrköpings flygplats
    SNI
VNI
(provian­terings­lager)
 
  ASG/ERT AB*
ASG-terminalen Slottshagen,
Kommendantvägen
BNA   TNA
Typ A
 
  Cargospedition i Norrköping AB*
Syltbergsgatan 4
BNE      
  DUKA AB
Centrallager
Köpetorpsgatan
Linköping
    SLO
Typ C
 
  Finspong Heat Transfer AB2
Finspångs Aluminium AB
Finspång
    QNK
Typ C
 
  Fraktarna AB*
Fraktarna Logistic Center
Lundatorpsvägen
CNS   TNS
Typ A
 
  Frigoscandia Distribution AB*
Lidingövägen 68-70
BNB   TNB
Typ A
 
  Inter Agenturer AB
Tanneforslagret i Linköping
    QLM
Typ C
 
  Kühne & Nagel AB*
Hagagatan 4
CNA   UNA
Typ A
 
  Lantmännen Odal, Norrköping
Spannmålsterminalen resp. Djurön
    QNL
Typ C
 
  Machine Tool Agencies Sweden AB
Lindövägen 75
    QNC
Typ C
 
  Nordisk Transport Sverige AB*
Bangårdsgatan 6
Linköping
BLQ   TLQ
Typ A
 
  Nordisk Transport Sverige AB*
Malmgatan 18
BNF   TNF
Typ A
 
  Norrköpings Hamn och Stuveri AB*
Godskontoret Ömans Kajen
BNG   TNG
Typ A
 
  Nova Lagerservice AB*
Jungmansgatan 1
BNZ   TNZ
Typ A
 
  Olsson & Wright AB*
Malmgatan 18
BNH      
  Ringborg AB, J.*
Kaptensgatan 22
CNN   UNN
Typ A
 
  Ringborg AB, J.
Ostkustterminalen*
Zinkgatan 12
BND   TND
Typ A
 
  SAS Cargo, Norrköping*
Norrköpings flygplats
BNK   TNK
Typ A
 
  SAS; Taxfree Butik
Linköpings flygplats
    RLM
RLP
Typ C
(export­butik)
 
  Scandinavian Airlines System
Norrköpings flygplats
    RNA
RNB
Typ C
(export­butik)
 
  Schenker-BTL AB*
Kromgatan 10
BNL   TNL
Typ A
 
  Schenker-BTL AB*
Finnögatan 4 b
Linköping
BLR   TLR
Typ A
 
  Schenker-BTL AB
Medevivägen 55
Motala
    SLN
Typ C
 
  Schenker-BTL AB, Sharp
Electronics AB
Låsblecksgatan 5
Linköping
    SLM
Typ C
 
  Selefatrade AB
Lusten, Rustvägen i Askersund
    QNT
Typ C
 
  Skyways AB, Hangar-SAAB
Linköpings flygplats
    SLP
VLP
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  Magda Svenssons Skeppshandel AB
Jungmansgatan 1
    SNB
SNE
VNB
Typ C
(provian­terings­lager)
SNH
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  Swedish Tank Storage AB
Pampushamnen Norrköping
(Yttre oljehamnen)
Cistern nr 301-308
    SNJ
Typ C
 
  Tubbin & Melander AB
Importgatan 48
    QNM
Typ C
 
  United Parcel Service,
Sweden AB*
Importgatan 45
BNS      
  Universal Air Express AB*
Finnögatan 3
Linköping
BLN      
  Van Ommeren Tank Terminals
Nord. AB
Oljesisterner nr 102, 108, 119-121, 131, 132, 141, 142, 151-154, 201, 203-207, 209, 223, 224, 225, 227-230, 233, 243, 255-259, 502-504
Blixholmsvägen 11
    SNL
Typ C
 
  World Transport Service AB*
Tenngatan 4
BNJ   TNJ
Typ A
 
Örebro lk Lokalkontoret   AZA    
  SJ, Örebro   AZJ    
  Örebro flygplats   GZA    
  ASG, European Road Transport AB*
Mantorpsvägen 1
BZB   TZB
Typ A
 
  ASG, Logistics AB*
Mosåslagret i Örebro
BZG   TZG
Typ A
 
  DHL International,
Örebro/Bofors flygplats*
Örebro flygplats
BZJ      
  Ericsson Mobile Communications AB
Vattenverksgatan 3
    SZB
Typ C
 
  Fraktarna AB*
Handelsgatan 9
BZH   TZH
Typ A
 
  Frigoscandia Distrubution AB*1
Västra Drottninggatan 40
Kumla
BZK   TZK
Typ A
 
  Frys och Pack i Örebro AB
Handelsgatan 3
    SZC
Typ C
 
  GD Express Worldwide AB
Vattenverksgatan 1
BZA      
  Import & Tullservice HB*1
Metallvägen 2
Åsbro
BZC   TZC
Typ A
 
  Nordisk Transport Sverige AB*
Handelsgatan 9
BZE   TZE
Typ A
 
  Posten Distribution AB*
Vattenverksgatan 1
BZP      
  Road-Link AB*
Handelsgatan 9
BZL      
  Scandinavian Airlines System
Örebro flygplats
   

RZA
Typ C
(export­butik)

 
  Scandinavian Airlines System
Café Örebro flygplats
    SZA
VZA
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  Schenker-BTL AB*
Krangatan 4
BZF   TZF
Typ A
 
  Schenker-BTL AB, Coldsped Lager AB*
Vattenverksgatan 6
BZD   TZD
Typ A
 
  Svenska Lantmännen, Örebro
Silo vid Aspholmen
    SZD
VZD
Typ C
 
  Svenska Lantmännen, Kumla
Kumlasilon
Järsjögatan
Kumla
    SZE
VZE
Typ C
 
  Örebro Läns Flygplats AB, Örebro*
Örebro Flygplats
  BZI    
Västerås lk Lokalkontoret,
Västerås hamn och flygplats
  AVM    
  Bålsta   AVN    
  Köping   AVY    
  SJ Västerås   JVN    
  ASG/European Road Transport AB ESA*
Folkestaleden 5
Eskilstuna
BVZ   TVZ
Typ A
 
  AB Banan-Kompaniet2
Skeppsgatan 3 B
    QVS
Typ C
 
  Best Point International AB
Dyens väg 8
Arboga
    QVX
Typ C
 
  Bröderna Holm AB
Ransta, Kumla-Västerby 1:13
Sala
    QVM
Typ C
 
  Cumlins Skeppshandel Eftr
M & Co HB
Generatorsgatan 11
    SVA
SVB
VVA
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  Cumlins Skeppshandel Eftr
Generatorsgatan 11
    SVM
VVM
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  DFDS Transport*
Granitgatan 3
Enköping
BVY      
  Feltendahl Catering AB
Lokal å tomten 03045
Hässelö flygplats
    SVZ
VVZ
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  Lantmännen ODAL
Siloterminalen
Västerås
    SVN
VVN
Typ C
 
  Lantmännen ODAL
Norsasilon resp. Mariakajen
Köping
    SVO
VPO
Typ C
 
  Lantmännen ODAL
Siloterminalen
Strängnäs
    SVP
VVP
Typ C
 
  Mälarterminalen Köping AB*
Magasin 420, 421, 1989, 430A, 229C och 2025
Köping
BVX   TVX
Typ A
 
  Nordisk Transport Sverige AB*
Gamla ASG-Slakterigatan
BVS   TVS
Typ A
 
  Paltrans Shipping AB, Västerås*
Västra hamnen magasin 35, 36 och 39
Östra hamnen magasin 12, 13 och 17
Swecox magasin i Västra hamnen
    TVV
Typ A
 
  Scandinavian Airlines System
Västerås flygplats
    RVM
RVP
Typ C
(export­butik)
 
  Schenker-BTL AB*
Hällgatan 7
BVM   TVM
Typ A
 
  Siövall AB, Sten, Västerås*
Magasin 14-16, magasin 33-37 och kvarteret Ångturbinen i Västra hamnen
BVR   TVR
Typ A
 
  UNI supply HB
Östra Långgatan 35
Köping
    SVQ
VVQ
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  Västerås Flygplats AB*
Västerås flygplats
BVP      
Visby lk Lokalkontoret, hamnen   AVG    
  Klintehamn   GVG    
  Ronehamn   AVL    
  Slite   AVK    
  Storugns   AVJ    
  Visby flygplats   AVH    
  Gotlands Lantmän
Slite
    SND
VND
Typ C
 
  Gotlands Lantmän
Ronehamn
    SNF
VNF
Typ C
 
  Gute Bogser & Marin Service AB
Valleviken Lärbo
    SNC
VNC
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  Luftfartsverket
Visby flygplats
    RNE
RNF
Typ C
(export­butik)
 
  Schenker-BTL AB*
Coldsped Lager & Transport
Lundbygatan 3
BNI      
  Svenska Foder AB
Fole Kvarn AB
Ryftes Fole Visby
    SNG
VNG
Typ C
 
Oxelösund lk Lokalkontoret   ANT    
  Oxelösunds hamn   ANU    
  Dutch Cargo Service Control AB*
Skavsta flygplats
Nyköping
BNM      
  Skavsta Flygplats AB*
Skavsta flygplats
Nyköping
    TNT
Typ A
 
  Skavsta Flygplats AB
Skavsta flygplats
Nyköping
    RNC
RND
Typ C
(export­butik)
 
  Swedish Tank Storage AB
Oxelölagers oljedepå OLAB
Oxelösunds hamn
Bergrum 1 (C-1) och bergrum 3 (C-3)
    SNM
Typ C
 
  Percy Tham i Oxelösund AB*
Hamnområdet i Oxelösunds hamn
Östra delen av magasin 1
Oxelösunds hamn
BNY    

TNY
Typ A
 
Karlshamns tmy Tullmyndiheten
Karslhamns innerhamn inkl.
Oxhaga Nabb
Stillerydshamnen
Sternö
  AKA    
  Färjeterminalen Verkö4
Karlskrona
  AKB    
  Färjeterminalen i Karlshamn   AKF    
  Färjeterminalen i Åhus6   AKD    
  Kristianstads flygplats (Everöd)5   AKE  
  Ronneby flygplats   AKC    
  Althin Medical AB2
Fridhemsvägen 15
Ronneby
    SKE
Typ C
 
  Andersson och Flood*6
Speditörsgatan
Åhus hamn
VKB      
  ASG ERT AB*
Skenvägen 7
Hässleholm
VKO      
  ASG ERT AB*
Fridhemsvägen 13
Ronneby
Ronneby flygplats
VKL   QKE
Typ A
(enbart Frid­hems­vägen 13)
 
  ASG Logistics AB2
Källsvedsvägen
Osby
    QKA
Typ A
 
  AWL Scandinavia AB2
Hamnmagasinet, Stillerydshamnen
    SKG
Typ C
 
  Bilspedition Inrikes AB,
Coldsped lager*1
Hedentorpsvägen
Kristianstad
VKF   QKG
Typ A
 
  Göeingefrakt Ek För*1, 2
Radiatorvägen,
Molnvägen
Osby
VKG   OKF
Typ A
 
  Heba Trading AB
Flisevägen
Kallinge
    PKA
Typ C
(Provian­terings­lager)
 
  AB Karlshamns Expressbyrå*
Munkvägen
VKC      
  Karlshamns Hamn AB*
Magasin 5, Stillerydshamnen
Inhängnat omr. Östra kajen,
Stillerydshamnen
Färjeterminalen, Östra Piren,
Karlshamns innerhamn
VKA      
  Karlshamns Hamn AB
Bergrum, Oxhaga
    SKI
Typ C
 
  Karlshamnsverkets Kraftgrupp AB
Bergrum 1-7. Karlshamns Hamn
    SKA
Typ C
 
  Kristianstad Airport AB*5
Kristianstad Flygplats
Everöd
VKE  

RKA
Typ C
(export­butik)

 
  Lion Ferry AB*4
Färjeterminalen Verkö
Karlskrona
VKP      
  Luftfartsverket2
Ronneby Flygplats
    RKB
Typ C
(export­butik)
 
  Schenker-BTL AB*1
Källundavägen 115
Önnestad
Kristianstad
VKH   QKC
Typ A
 
  Statens Geologiska Undersökningar
Statens Oljelager
Bergrum
Oljehamnen Oskarshamn
    SKC
Typ C
 
  Sölvesborgs Skeppshandel2
Skeppsbrogatan 1
Sölvesborg
    PKJ
Typ C
(Provian­terings­lager)
 
Kalmar lk Lokalkontoret
Kalmar hamn
inklusive Tjärhovet
  AKT    
  Oskarshamns hamn   AKY    
  ASG ERT AB*1
Lövgrensvägen 4
Oskarshamn
VKM      
  AB Baltic Skeppsfournering
Ölandskajen
    PKC
Typ C
(Provian­terings­lager)
 
  Detalj och mMaskinförsäljning AB2
Sörviksvägen 8
Oskarshamn
    SKH
Typ C
 
  Kalmar Flygplats   HKU    
  Luftfartsverket
Kalmar flygplats
    RKT
Typ C
(export­butik)
 
  Oskarshamns Skeppsfournering AB2
Åsavägen 3
Oskarshamn
    PKD
Typ C
(Provian­terings­lager)
 
  Schenker-BTL AB*
Madesjövägen 15
Nybro
VKI   QKB
Typ A
 
  Schenker-BTL AB*
Rum 2103,
stationsbyggnaden
Kalmar Flygplats
VKR      
  Unér Shipping AB*1
Magasin A
Lucernhamnen, Västervik
VKS   QKS
Typ A
 
Växjö lk Lokalkontoret   ARA    
  ASG ERT AB*
Ljungdalsgatan 10
VKN      
  Scandinavian Airlines System*
Växjö flygplats
VKJ      
  Scandinavian Airlines System
Växjö flygplats
    RRA
Typ C
(export­butik)
 
  Schenker-BTL AB*
Björnvägen 4
VKK   QKD
Typ A
 
  Växjö flygplats   CRA    
Ystad tmy Tullmyndigheten   AYA
AYB
AYC
AYE
   
  Lyckeby Stärkelsen Food & Fibre AB
Sälhögsbägen 10 c samt del av stg 11
Tomelilla
    SYL
Typ C
 
  Miljö och Hälsoskyddsnämnden
Fastigheten Hamnen 2:3
Gränskontrollstationen
Bornholmsgatan
BYX      
  Nordiska Transport Sverige AB
Hamnen 2:3
BYA   TYA
Typ A
 
  Pol. Line AB
Magasin 08 Bornholmsgartan
Magasin 02 Packhuskajen
BYK      
  Polykemi AB
Lagerhall F Kv Elektronen 11
    TYK
Typ C
 
  Sj-godsexpedition   JYE    
  Ystad Shipping
Röda Bodarna 6, 37:3, 37:1
BYL   TYL
Typ A
PYL
PYM
Typ C
 
  Ystads Stuveri AB
Magasin 08 Bornholmsgartan
Magasin 2 Packhuskajen
    TYM
Typ A
 
Trelleborg lk Lokalkontoret   ATY    
  Crosseurope AB
Dalaslingan 5
BTU      
  K.E. Palms Åkeri AB
Spelmanshejdan nr 5
BTX      
  SJ Trelleborg   JTX    
  Svenska Honda Bil Import AB Lagerplats;
Nordiska Motortransport AB
Kv. Klyvaren och Kv. Storseglet
    CTT
Typ C
 
  Trelleborgs Skeppshandel AB
CB-Friisgatan 8
    PTU
Typ C
 
Malmö tmy Öresundshuset, Klareringsexp.   AMA    
  Öresundshuset, Bilförtulln.exp.   AMB    
  Travefärjan, Inre hamnen,
Tullexp. Skeppsbron Bo 8-10, 12
  AMD    
  Polenfärjan   AME    
  Industrihamnen   AMF    
  Helikopterflygplatsen
Västra hamnen 21:138
  AMG    
  Oljehamnen   AMH    
  Södra varssbassängen   AMK    
  Tullexpedition Limhamn   AML    
  Kajer och kajplan i Limhamn:   AMN    
  Centralhamnen        
  Oljehamnen   AMP    
  Småbåtshamnens gästbrygga   AMR    
  Södra hamnen   AMS    
  Tmy Mö:s tillfälliga lager
Malmö hamn, Magasin M 1
TMY      
  Aeroboutique Scandinavia AB
Helikopterterminalen
    RMD
Typ C
 
  ASG ERT AB*
Terminalgatan
BMA   VMA
Typ A
 
  Bachmans Repvaruaffär & Skeppshandel AB
Kranvägen 2
    PMA
Typ C
 
  Banankompaniet, AB
Vinkelgatan 11 B
    VMY
Typ C
 
  Boatnav AB
Landerigränd 17
Lund
    VMR
Typ C
 
  Chematex AB
Koksgatan 18
    VMZ
Typ C
 
  Combitrans Groupage Sweden AB*
Frihamnsallén 5
BMC   VMC
Typ A
 
  Delva Freesport AB
Porfyrvägen 14
Lund
    VMS
Typ C
 
  DFDS Transport AB*
Bjurögatan 15
BMK   TMK
Typ C
 
  DHL International AB*
Krossverksgatan 7-9
CMD      
  Dutch Cargo Service Control AB*
Malmö-Sturups flygplats
CMA      
  Electro-Lube Skandinavien AB
Stenyxegatan 34
    VMB
Typ C
 
  Simon Edström AB*
Hemsögatan
BMF   TMF
Typ A
 
  Stig Ekdahls Åkeri AB*
Blidögatan 27
BMR   TMR
Typ A
 
  Fraktarna AB*
Grimsbygatan 14 A
CMB      
  Frigoscandia Distribution AB*
Västanvägen
Staffanstorp
BMP   TMP
Typ C
 
  G&L Bejer Spedition AB*
Styrsögatan 4
BMN   TMN
Typ C
 
  Gandalf Data AB
Stenyxegatan 25 C
    VMG
Typ C
 
  Gate Gourmet Gothenburg AB
Sturup Flygplats
    PML
Typ C
 
  GD Express Worldwide
(svenska) AB*
Malmö-Sturups flygplats
CMV      
  Guax AB
Blidögatan 22
    VMK
Typ C
 
  KöpenhamnsPilen AB
Skeppsbron
    PMG
PMK
Typ C
 
  Arne Lindgrens Terminal AB
Tärnögatan 3
    UMC
Typ A
 
  Lundberg R, AB
Terminalgatan 15
    VML
Typ C
 
  Malmö Flygfraktterminal AB*
Cederströmsgatan 4
CMG   UMG
Typ A
 
  Malmö Hamn AB*
Malmö hamn, div. magasin
BME   TME
Typ A
 
  Malmö Hamn AB
Malmö hamn Magasin M2
    PMM
Typ C
 
  Mertz Transport AB*
Blidögatan 25
BMM   TMM
Typ C
 
  MTS Malmö Transport & Spedition AB*
Regnvattengatan 1
BMV      
  Nagel Sverige AB, Kurt*
Lockarps Kyrkoväg 110
Oxie
BMG      
  Netplus Svenska AB
Krusegränd 42 E
    VMV
Typ C
 
  Nord Mills AB
N. Neputnigatan 11
    VMU
Typ C
 
  Nordiska Transport Sverige AB*
Skruvgatan 7
BML   TML
Typ A
 
 

Nordö-Link, Rederi AB*
Travemündeterminalen

BMT      
  OC-Terminal AB*
Hemsögatan 6
BMS   TMS
Typ A
 
  Paktank AB
Oljehamnen, Oljevägen
    VMF
Typ C
 
  Polferries AB*
Terminalområdet, Polentrafiken
BMZ      
  Posten Logistik OLC AB
Vinkelgatan 15
    UMP  
  Posttullexpeditionen   NMP    
  Procurator Skydd AB
Kantyxegatan 29
    VMP
Typ C
 
  Scandinavian Airlines System
Malmö-Sturups flygplats
    RMA
RMB
Typ C
 
  Scandinavian Airlines System
Malmö City International
    RMC
Typ C
 
  Scandinavian Service Partner AB
Malmö City International
    PMH
Typ C
 
  Schenker-BTL AB*
Coldsped lager
Spikgatan, kajplats 802-806, 807
BMD   TMD
Typ A
 
  Schenker-BTL AB*
Kantyxegatan 22
BMU   TMU
Typ A
 
  SJ, express- och resgods   JMX    
  SJ, kombiterminal   JMK    
  SJ, Nordö   JMT    
  Skånska Lantmännen Ek.för.
Hullkajen
    VME
Typ C
 
  Stadsbuden 2 i Lund AB
Traktorvägen 7
Lund
    VMM
Typ C
 
  Stella transport*
Företagsgatan 2
Svedala
CMS   UMS
Typ A
 
  Sturup fraktcentrum AB*
Malmö-Sturups flygplats
CME      
  Sundservice AB
Malmö hamn, magasin 6
    PMC
PMD
Typ C
 
  Swedish Match AB
Kosterögatan 15
    VMH
Typ C
 
  Swedish Tank Storage AB
Malmö Oljehamn
    VMT
Typ C
 
  Swedtarp AB
Tegelvägen 2
Marieholm
    VMN
Typ C
 
  Tilda Toys AB
Mejselgatan 10 A
Vellinge
    VMD
Typ C
 
  Top Flight Catering AB
Sturups flygplats
    PMB
Typ C
 
  Transfargo AB*
Borrgatan 36
BMB      
Sturup lk Lokalkontoret   AMM    
Helsingborg tmy Tullmyndigheten, för elektroniskt överförda ärenden   AHA    
  Tullmyndigheten
Hamnar i Helsingborg - Höganäs - Landskrona, bilk och enhetslaster
  AHB    
  Taxeringssektionen, påfört gods   AHC    
  Sundsterminalen, direkttrafik   AHD    
  Tull o Fordonskontrollen,
direkttrafik
  AHL    
  Västhamnen, direkttrafik   AHO    
  Helikopterterminalen Helsingborg,
direkttrafik
  AHT    
  SJ, Kommissionär   JHS    
  Aeroboutique Scandinavia AB
Oceangatan 6
    XHA
Typ C
(export­butik)
 
  Andersson Shipping AB*
Fäktmästaregatan 5
BHI   THI
Typ A
 
  Kjell Arvidsson Kyl- och Lagerservice AB
Kapplöpningsgatan 12 A
BHK   THK
Typ A
 
  ASG Sweden AB*
Kungsgårdsleden
Ängelholm
BHC   THC
Typ A
 
  ASG/ERT AB*
Trintegatan 10
BHE   THE
Typ A
 
  AB John Backes Skeppshandel
Strandbadsvägen 11
    PHB
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  Bädd & bad AB
Hjalmar Brantingsväg 41
Landskrona
    VHJ
Typ C
 
  Citrusfrukter AB
Strandbadsvägen 15
    VHC
Typ C
 
  C S International AB
Västra Tallgatan 32
BHD      
  DHL International AB*
Sockerbruksgatan 3
CHD      
  Ekebergs Åkeri AB*
Bunkagårdsgatan 8
CHE      
  Europa/Fate AB*
Västra Tallgatan 32
BHB      
  Malte Ewerman AB
Kolgatan 1
Landskrona
    VHE
Typ C
 
  Frigoscandia Distribution AB*
Landskronavägen 11
BHF   THF
Typ A
 
  GD Express Worldwide Svenska AB*
Strandbadsvägen 13
BHG      
  HCC i Sydsverige AB*
Mogatan 6
BHS   THS
Typ A
 
  Helsingborgs Hamn AB
Hagen 2
    THG
Typ A
 
  Helsingborgs Hamn AB
Hamnområde Oceangatan 3
    THO
Typ A
 
  Helsingborgs Hamn AB
Hästhagen byggnad 1001
    THH
Typ A
 
  Helsingborgs Hamn AB
Kemira Hamnområde
    UHS
Typ A
 
  Helsingborgs Hamn AB
Läsidan 1
    THT
Typ A
 
  Helsingborgs Hamn AB
Läsidan 2
    THL
Typ A
 
  Helsingborgs Hamn AB
Olympiaden 3
    THA
Typ A
 
  Helsingborgs Hamn AB
Planteringen 1:9
    THP
Typ A
 
  Helsingborgs Hamn AB*
Oceanhamnen Oceangatan 3
Sundsterminalen
Skåneterminalen
Sydhamnen
Västhamnen
BHO      
  Helsingborgs Hamn AB
Magasin 600
    UHO
Typ A
 
  Höganäs AB
Bruksgatan
Höganäs
    VHK
Typ C
 
  Ibico Scandinavia AB
Makadamgatan 5
    VHI
Typ C
 
  Börje Jönssons Åkeri AB*
Bunkagårdsgatan 14
CHJ      
  AB Rolf Kastman & Co
Lodjursgatan 4 B
Landskrona
    VHA
Typ C
 
  Landskrona Trans Logistic AB*
Rattgatan 15
Landskrona
BHL      
  LEP Olson & Wright AB*
Stenbrovägen 11
BHM      
  Frans Maas Sverige AB*
Ekslingan 9
CHT   UHT
Typ A
 
  Nordiska Transport Rail AB
Strandbadsvägen 21
BHA   THB
Typ A
 
  Nordisk Transport Sverige AB*
Bunkalundsvägen 6
BHN   THN
Typ A
 
  SABA Frukt & Grönsaker AB2
Torbornavägen 13
    VHF
Typ C
MHE
  Skånska Lantmännen Ek.för.
Massgodsleden Foderfabriken
    VHD
Typ C
 
  Skånska Lantmännen Ek.för.
Sydhamnen Spannmålsterminalen
    VHH
Typ C
 
  Springhill Textil AB
Mörsaregatan 21
    VHS
Typ C
 
  Syd Frys AB*
N:a Bokhagsvägen 27
Mörarp
BHX   THX
Typ A
 
  Tilly & Co Frukt och bär AB2
Planteringsvägen 9
      MIA
  United Parcel Service Sweden AB*
Bredgatan 19
BHU      
  Schenker-BTL AB*
Bunkalundsvägen 4
BHR   THR
Typ A
 
  Schenker-BTL AB
Kapplöpningsgatan 5
    UHR
Typ A
 
  Van Ommeren
Tank Term. Nord AB
Naftagatan 7
    VHO
Typ C
 
  WLC Transport och Spedition AB*
Rundgatan 4
BHV   THV
Typ A
 
  Zoégas Kaffe AB
Ängelholmsvägen 5
    VHZ
Typ C
 
Borås tmy Tullmyndigheten,
Trafikavdelningen
  AEA    
  Arca Trading AB1
Boråsvägen 237
Rydal
    QEA
Typ C
 
  ASG European Road Transport AB*
Sandlidsgatan 6
Lamellgatan 1
BEC   TEC
Typ A
 
  BC Sverige AB
Företagsgatan 69
    QEB
Typ C
 
  Borås Wäfveri AB1
Kungsfors Skene
    QEC
Typ C
 
  Budbolaget, Bröderna Jogeland AB*
Ryssnäsvägen 4
BEJ   TEJ
Typ A
 
  Diazo AB
Viken Sanared
    QEE
Typ C
 
  Ellos AB
Ödegärdsgatan 2
Sagagatan 19
Sandlidsgatan 6
Krokshall
    QEG
Typ D
 
  Haléns Postorder AB
Grönbogatan
    QEH
Typ C
 
  Owe Holm Distribution AB*
Göteborgsvägen
BEX   TEX
Typ A
 
  HS Parti AB
Lars Kaggsgatan 2
    QED
Typ C
 
  JOB Transport AB*
Grönbogatan 5 AB
BEK   TEK
Typ A
 
  Josefssons Postorder AB
Företagsgatan 69
    QEJ
Typ C
 
  Marys Mode Postorder AB
Björkhemsgatan 20
    QEK
Typ C
 
  Mercantile Distribution Sverige AB*
Ålandsgatan 10
BED   TED
Typ A
 
  Nordisk Transport Sverige AB*
Industrigatan 10
BEE   TEE
Typ A
 
  Peobe AB
Stämpelgatan 11
    QEI
Typ C
 
  Rappson AB
Textilvägen 1
Viskafors
    QEN
Typ C
 
  Schenker-BTL AB*
Druveforsvägen 9
CEA   UEA
Typ A
 
  SJ
Centralstation
  JEB    
 

Stämpelkompaniet AB
Göteborgsvägen 10

    QEM
Typ C
 
  Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB*
Brinellgatan 6
BEH      
  Göte David Teko AB*
Textilvägen 2
Viskafors
BEV   TEV
Typ A
 
  Texport (Sweden) AB
Lamellgatan 1
BEB   TEB
Typ A
 
  Total Logistik (Sweden) AB
Företagsgatan 69
    QEL
Typ C
 
  Trofé AB
Viskastrandsgatan 1
    QEF
Typ C
 
  Wilson & Co AB*
Sagagatan 17
Göteborgsvägen 1
BEM   TEM
Typ A
 
Landvetter lk Lokalkontoret Stationsbyggn.   ADA    
  Lokalkontoret Fraktbyggn.   ADB    
  Europe Taxfree Perfume
Landvetter Flygplats
  RDC    
  Gate Gourmet Gbg AB
Landvetter Flygplats
    PDA
PDF
Typ C
 
  GD Express Worldwide (Svenska) AB*
Landvetter Flygplats
BDF      
  Godshantering Landvetter AB
(GLA)
    TDE
Typ A
 
  Godshantering Landvetter AB
(GLA)*
Landvetter Flygplats
BDE      
  Pressbyrån Konfekter o Delikatess AB
Landvetter Flygplats
  RDB    
  Safe Aerosped Landvetter AB*
Landvetter Flygplats
BDA      
 

Scandinavian Airlines System (SAS)*
Landvetter Flygplats

BDC      
 

Scandinavian Airlines System
Landvetter Flygplats

  RDA
(export­butik)
   
  Statens Räddningsverk
Björröds industriområde
Björrödsvägen 12
  QDA
Typ C
   
  Swedish Air Cargo
Terminals AB (SACT)
Landvetter Flygplats
BDD      
  Topflight Catering Gbg AB
Landvetter Flygplats
    PDB
PDC
Typ C
 
Jönköping lk Lokalkontoret   AJG    
  ACE Spedcenter AB*
Industrigatan 18
Solåsvägen 51

BJQ
BJS
     
  ASG Air & Sea AB*
Jönköpings flygplats
BJH      
  ASG ERT AB*
Solåsvägen 5
BJV      
  ASG Logistics AB*
Möbelvägen
Torsvik
BJU   TJU
Typ A
 
  Göte Claesson Transport AB*
Muttervägen 1
CJG      
  DFDS Transport AB*
Huskvarnavägen 168
BJM      
  Dila Logistics AB*
Torsviks västra ind. omr.
BJZ   TJZ
Typ A
 
  El-giganten Sverige Grossist AB
Möbelvägen 51
    TJG
Typ D
 
  Fraktarna AB*
Momarken 12
BJY   TJY
Typ A
 
  Gnosjö Konstvide AB1
Idrottsvägen
Gnosjö
   

VJL
Typ C

 
  Intersport Sverige AB
Målön
Taberg
    VJI
Typ C
 
  Jönköpings flygplats   AJK    
  Kungsholms Express & Speditions AB*
Industrigatan 18
BJN   TJN
Typ A
 
  Martin Magnusson & Co AB1
Äspåsvägen
Hestra
    VJH
Typ C
 
  NLV Logistics Village AB*1
Industrigatan 42-44
Nässjö
    TJZ
Typ A
 
  Nordisk Transport Sverige AB*
Muttervägen 1
CJJ      
  Olsson & Wright AB*
Industrigatan 18
Österängsvägen 4
BJW

BJX
     
  Road Link AB*
Dvärggatan 4
BJR   TJR
Typ A
 
  SAS Jönköpings flygplats   RJG
RJH
   
  Schenker-BTL AB*1
Repslagarev. 2
Värnamo
BJJ      
  Schenker-BTL AB*
Industrigatan 19
BJP   TJP
Typ A
 
  SJ, Jönköping   JJH    
  Svenska Vin & Dryck V & D AB1
Järnvägsgatan 7
Aneby
    TJV
Typ A
 
  Wide Sport AB1
Tånggatan 2
Skillingaryd
    VJG
Typ C
 
Halmstad lk Lokalkontoret   AJA    
  SJ
Halmstad
  AJB    
  Hamnen   AJC    
  Hamnen
Falkenberg
  AJD    
  Flygplatsen   AJF    
  ASG ERT AB*
Fräsaregatan
BJA   TJA
Typ A
 
  Falkenbergs Terminal AB*
Yttre Hamnen
Falkenberg
BJE   UJE
Typ A
 
  Halmstads Hamn och Stuveri AB*
Sibiriegatan
    TJD
Typ A
 
  Halmstads Skeppshandel
Snöstormsvägen
Halmstad
   

PJA
Typ C
(Provian­terings­lager)

 
  K.G. Johansson & Co Åkeri AB2
Fabriksgatan
Våxtorp
    TJF
Typ A
 
  Luftfartsverket
Halmstad Flygplats
    PJE
PJF
(export­butik)
 
  Schenker-BTL AB*
Gjutaregatan
BJB   TJB
Typ A
 
  Harrys Skeppsfournering AB
Södergatan
Falkenberg
    PJB
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  Svensk Malt AB
Exportgatan
    UJA
Typ C
 
  V & S Vin & Sprit AB2
Skrea Strand
Falkenberg
    UJB
Typ C
 
Varberg lk Lokalkontoret   AVA    
  Varbergs hamn   AVC    
  SJ, Varberg   AVB    
  Combitrans Sweden*
Groupage AB
Vagnvägen 8
BVC   TVC
Typ A
 
  Din Sko AB*
Härdgatan 7
BVA   UVB
Typ C
 
  J-son Sko AB
Bilspedition
    UVD
Typ C
 
  Magnusson Shipping
Del av magasin HLC
BVB      
  L. Nilsson Spedition AB
Hammervägen 4
    TVE
Typ A
 
  Terminal West AB
Handelshamnen, Getakärr 9:8
BVD      
  Vagabond International
Härdgatan 7
    TVB
Typ C
 
Göteborg tmy  Klareringsexp. Femman
Carnegiekajen, kajpl. 61-65
Lilla Bommens hamn
kajpl. 201-201
Gullbergskajen
kajpl. 208-210
Långedrags gästhamn
Packhuskajen, kajpl. 1-11
Ringökajen, kajpl. 300-302
Skeppsbrokajen, kajpl. 13-18
  AXA    
  Majnabbeterminalen   AXC    
  Ledningscentralen   AXF    
  Klareringsexp. Arendal
inkl. Gullbergskajen
kajpl. 212.232
Färjenäshamnen kajpl. 400,
Ryahamnen kajpl. 551-554, 562-563, 566-568,
Skarvikshamnen kajpl. 506-521,
Torshamnen kajpl. 800-801
Sannegårdshamnen kajp. 138-148
  AGV    
  Partihallarna (Spårområde samt uppställningsplats för bilar)        
  Säve flygplats3   AGC    
  ABI Terminmal & Lagerhantering AB
August Barks gata 26
    VGV
Typ A
 
  Ahlmén & Sahlin AB*
Tagenevägen 13
BGR   TGR
Typ A
 
  Ahmad Trading Sweden AB, ATAB
Magasin 107, Frihamnen
    QXH
Typ C
 
  B. Andersson Åkeri AB
Fiskhamnsgatan 3
BGC      
  ASG ERT AB*
Gullbergsvassgatan
BGE
BGF
  TGE
Typ A
 
  ASG Logistik AB
Arendal
    TGH
Typ A
 
  ASG Sweden AB*
Gullbergsvassgatan
BGN   QXN
Typ A
 
  Asperö Handels AB
Traneredsvägen 112
    QXU
Typ C
 
  Atlas Design AB
Banehagsliden 2
    VXB
Typ C
 
  Banan-Kompaniet AB
Frihamnen
Kontrolltullanstalt Stockholm
    QGM
Typ C
 
  Bayer AB
August Barksgatan 30
    QGB
Typ D
 
  Bejka Trading AB
Importgatan 17
Hisings Backa
    QXO
Typ C
 
  Borlind, Bersén & Co AB*
Marieholmsgatan 60
BGS   TGS
Typ A
 
  Clipper International AB
Gustav Werners gata 2
Västra Frölunda
    VXC
Typ C
 
  Dan Cargo AB
Godsgatan 5
    QGO
Typ A
 
  Danzas AB
Flöjelbergsgatan 11
BXD   UXB
Typ A
 
  DFDS Transport AB*
Exportgatan 39
Tagenevägen 21
CGA   UGA
UGP
Typ A
 
  DHL International AB*
Hangarvägen
Landvetter
BGL    TGL
Typ A
 
  Elga AB
Järntrådsvägen 5
Partille
    QGA
Typ C
 
  Euroute AB*
Kärrlyckegatan 18
EGF   TGF
Typ A
 
  EW-terminalen Eriksson, Winger AB
Salsmästaregatan 25
Hisings Backa
    TXE
Typ A
 
  Falcon Bryggerier AB
c/o DDAB
Mejerigatan 11
    PGN
TypC
 
  Fast Cargo Sweden AB
Flöjelbergsgatan 13
Mölndal
    UXA
Typ A
 
  Fiskhamnens Åkeri AB
Fiskhamnen
    QGF
Typ C
 
  Forsblad & son AB
Risbindaregatan 1*

Hantverkasgatan 15*

BGI

CXC
   
TGI
Typ A
QXE
TypA
 
  Fraktarna AB*
Orrekulla Industrigata 26,
Salsmästaregatan 25,
Hisings Kärra
BGZ      
  Fraktservice i Gbg AB*
Marieholmsgatan 82
CGJ   UGJ
Typ A
 
  Frans Maas Sverige AB*
Transportgatan 29
Svenska Mässan
BGQ

CXB
  TGQ
Typ A
 
  Freetex International HB
Bangårdsvägen 14 B
Kållered
    TXF
Typ C
 
  Frigoscandia Food*
Services AB, Fryshuset
Skandiahamnen
DGO   VGO
Typ A
 
  Furuno Sverige AB
Gruvgatan 23
Västra Frölunda
    QXL
Typ C
 
  Glasdon-Gruppen AB
Laxfiskevägen 16
Partille
    QGJ
Typ C
 
  Glasfiber & Plastprodukter AB
Baggåkersgatan 3, Åbo Ind. omr.
Mölndal
    TXG
Typ C
 
  Gods & Transportterminalen i Gbg AB*
Knippelkullen 3 (vid Gårda Johan)
BGK   TGK
Typ A
 
  Godsterminalen i Göteborg AB*
Gullbergsvassgatan 10
BGG
BGH
  TGG
Typ A
 
  Göteborg-Säve Cargo AB
Oljevägen
Skandiahamnen
    QGQ
Typ A
 
  Göteborgs Fjärrtransporter AB*
Exportgatan 57 B
Hisingsbacka
CGF   VGD
Typ A
 
  Göteborgs Fryshus*
i Göteborg AB
Slakthusområdet
DGC   TGC
Typ A
 
  Göteborgs Hamn AB*
Skandiahamnen
genomgående exportgods
järnvägsgods
DGH

DGN

DGT

DGZDGP
EGP
  VGH
Typ A
VGN
Typ A
VGT
Typ A
VGZ
Typ A
VGI
Typ A
 
  Göteborgs Hamn AB*
Frihamnen
genomgående exportgods
CXG

CXF
  QXG
Typ A
 
  Göteborgs Lastbilscentral*
Ek.förening
Importgatan 26
Hisings Backa
EGA   VGC
Typ A
 
  Göteborgs Paketering & Lagerservice AB
Salsmästaregatan 25
Hisings Backa
    VGY
Typ A
 
  Göteborgs PDI AB
Flygfältsgatan 20
Torslanda
    UGU
Typ A
 
  Göteborgs Spedition AB
Pölsebogatan 1
CGZ   UGZ
Typ A
 
  Hasselbolaget AB
Hulda Mellgrens gata 1 c
Västra Frölunda
    QXT
Typ C
 
  Axel Hofstedt AB
Manufakturgatan 21
    QXD
Typ A
 
  IMEX Lagerservice AB
Marieholmsgatan 84
    QXV
Typ A
 
  Jensen Supplies AB
Exportgatan 67 C
    PGF
UGF
PGD
Typ C
 
  Johan i Hallen i Gbg AB
Slakthuset
    PGL
Typ C
 
  Kurt Jonsson Åkeri AB
E A Rosengrensgatan 26
Västra Frölunda
    QXJ
Typ A
 
  Kapp Ahl AB
Idrottsvägen
Mölndal
    TXK
Typ C
 
  Kopparbergs Bryggeri AB
Fältspatsgatan 2
Västr Frölunda
    PGO
Typ C
 
  AB Kranlyft
Gullbergsstrandgata 40
    QXF
Typ C
 
  Kungsholms Express*
& Spedition AB
Lergodsgatan 6
BXG   QXC
Typ A
 
  Kvarn AB Juvel
Bratteråsgatan 32
    QGG
Typ C
 
  LRN Transport AB
Kärrlyckegatan 14
    VGL
Typ C
 
 

Mercantile Distribution Sverige AB2
Exportgatan 38 A
Orrekulla Ind. omr.

Exportgatan 33 och
Exportgatan 43
Ringögatan 29

Skandiahamnen

   

UGB
VGP
Typ A
UGY
Typ A
TXZ
Typ A
VGE
Typ A
 
  Merx Team AB
Galvaniseringsg. 5
    VXG
Typ C
 
  New Wave Transport (Scandinavia) AB
Datavägen 25
    TXN
Typ D
 
  Nitto Scandinavia AB
Heljesvägen 9
Lindome
    VXD
Typ C
 
  Nordcarrier AB*
Kårebogatan
DGE   VGF
Typ A
 
  Olegruppen AB
Gamla Kronvägen 60
Partille
    PGH
Typ C
 
  Olson & Wright AB*
Exportgatan 25
DGR   VGR
Typ A
 
  P & O Ferrymasters AB*
Exportgatan 69
BGU   TGU
Typ A
 
  Paktank AB
Skarsvikshamnen
    UGQ
Typ C
 
  Pangaea Europe AB
Oljevägen 100, Arendal
BXP   UXP
Typ A
 
  Panasonic Svenska AB
Marieholmsgatan 46
    QGN
Typ C
 
  Pingstmissionens U-landshjälp1, 2
Skattegårdsgatan 1
Vårgårda
    VGQ
Typ A
 
  AB Pripps Bryggeri
J A Pripps gata 2
    PGP
Typ C
 
  PRO-Fracht Sweden AB
Marieholmsgatan 60
Tillsynsmyndighet är Tullmyndigheten Stockholm
    TGV
Typ C
 
  J Ringborg AB*
Järnmalmsgatan 6

Exportgatan 28

CGU

BGT
 
VGU
Typ A
TGT
Typ A
 
  Road-Link AB*
Exportgatan 30
Hisings Backa
GBP      
  Scandinavian Garment Service AB*1 Jicanders f.d.
Fabriksgatan, Älvängen
DGK      
  Schenker-BTL AB*
Tansportgatan 9-11
BGB   TGB
Typ A
 
  Schenker-BTL AB*2
Logistik Center
Transportgatan 9-11
DGB   TGM
Typ A
 
  Schenker-BTL AB*
Coldsped
Ringögatan 33
BXB   TXB
Typ A
 
  AB Skandiatransport Logistik
Stjärngatan 12, Götaverken skjul 184, Lindholmshamnen
Salsmästargatan 25
Karonsbergsvägen, Surte
Importgatan 23-33
    TGJ
Typ A
 
  SE-bankens valv, Lilla Bergsg. 1     UXD
Typ A
 
  Skandinaviska Råvaror AB
Kärrlyckegatan 31
    QXS
Typ C
 
  SKF Sverige AB
Hornsgatan 1
    TXA
Typ C
 
  Spendrups Bryggeri AB
Exportgatan 30
Hisings Backa
    PGQ
Typ C
 
  Sportex AB
Karlavagnsgatan 21
    TGX
Typ C
 
  Stena Oil AB
tank 372, Skarvikshamnen
    QGS
Typ C
 
  Stjärnfrakt i Göteborg AB
Aröds Industriväg 12
Hisings Backa
    TXC
Typ A
 
  AB Svelast*
Bergslagsgatan 6
EGD   TGD
Typ A
 
  Svenska Lafayette
Electronic AB
Artillerigatan 25
    QGD
Typ C
 
  Swe trail AB
Kolgruvegatan 1
    QXA
Typ A
 
  MB Sveda AB
Marieholmsgatan 56
    QGE
Typ C
 
  Säve Airport Service AB
Säve Flygplats
    PGS
Typ C
 
  T & K Transport AB*
Flygfältsgatan 31
Torslanda
CGS      
  Tamro Distribution AB
Importgatan 18-20
    QGR
Typ C
 
  Teko-Service i Gbg AB2
Datavägen 17
Askim
    QXK
Typ C
 
  Tobakshuset André Radi AB
Kungsportsavenyn 21
    TXT
Typ C
 
  Topcon Scandinavia AB
Industrivägen 4
Partille
    QGL
Typ C
 
  Trans Fargo AB*
Orrekulla Industrigata 13-15
BGY   TGY
Typ A
 
  Transportkonsulten Gruppen TKG AB*
J A Gahms gata 6
BXU   TXU
Typ A
 
  AB Transsped*
Exportgatan 49
Hisings Backa
BGM   UGM
Typ A
 
  United Parcel service Sweden AB*
Tagenev. 34
Hisings Backa
CGD      
  Van Dieren Transport AB*
Ruskvädersgatan 18
DGV       
  Van Ommeren Tank Terminals
Nordic AB
Ryahamnen

Skarsvikshamnen
   

VGX
Typ C
VGM
Typ C
 
  West Food AB
Frigoscandiaterminalen
Skandiahamnen
    PGD
Typ C
 
  Anders Westerlind AB
Göteborgsvägen 89
Mölndal
    VXI
Typ C
 
  Vino Ver AB
Andréegatan 13
    PGJ
Typ C
 
  Volvo Tullupplag AB*
Arendal
EGK   VGK
Typ C
 
  Västra Frölunda Biltransporter AB
Britta Sahlgrens gata 9
    QXB
Typ A
 
  AB Åbro Bryggeri
Göteborgsvägen 91
Mölndal
    PGM
Typ C
 
Wallhamn lk Lokalkontoret   AUD    
  HB Rune Johansson & Co
Mossholmens marina
Bleket
    QGT
Typ C
 
  Swedish Tank Storage AB
Vattenfalls bergrum
Stenungsund
    QGP
Typ C
 
  Wallhamn Terminal AB*
Wallhamns hamn
BUC   TUC
Typ A
 
Lidköping lk Lokalkontoret
Delar av yttre och inre hamnen
  ALA    
  AB Alfr. Andersson Åkeri
Torggatan 49
Vara
CLA      
  ASG_ERT AB*
Skaragatan 110
BLA   QLA
Typ A
 
  Gunnar Dafgård AB*1
Källby
    ULA
Typ C
 
  FMV Resmat1
F7, Såtenäs
    ULL
Typ C
 
  Fryshuset Iskuben AB
Björkhagsgatan 9
    TLH
Typ A
 
  K.G.F. Konfektion AB
Åslegatan 1
Falköping
    QLG
Typ C
 
  LBC Sweden AB1
Fågelviksleden 4
Tibro
BLD   TLE
Typ A
 
  Mariestads Skeppsmäkleri AB1
Hamngatan 16
Mariestad
    TLB
Typ A
 
  Marimat AB1
Industrivägen 2
Stora Levene
    TLF
Typ A
 
  MTD Trädgårdsmaskiner AB
Bangatan 2-4
Mossvägen 35
Falköping
    QLB
Typ C
 
  Paon AB1
Mariestadsvägen 100
Skövde
    QLC
Typ C
 
  Schenker-BTL AB1
Kampetorpsgatan
Skara
BLB      
  Skara Frys AB1
Ängtorpsgatan 2
Skara
    TLC
Typ A
 
  Skara Terminalen AB1
Munkatorp
Skara
    TLL
Typ A
 
  AB SkinnWille1
Bangatan 10
Falköping
    ULJ
Typ C
 
  STRAM AB1
Verkstadsgatan 15
Tibro
    ULI
Typ C
 
  Svenska Lantmännen
Odal. Siloterm.
Lidköping
    QLD
Typ C
 
  Top Flight Catering AB1
Fågelviksleden 2
Tibro
    PLC
Typ C
 
  Vänerhamn AB
Bangatan 2, Lidköping
Hamnen magasin 4, Otterbäcken1
BLK  

QLK
Typ C
QLL
Typ A
 
  Vänfor AB
Sockerbruksgatan 8
    ULH
Typ C
 
Udevalla lk Lokalkontoret   AUA    
  Abba Seafood AB2
Lillesjö Ind.område, Udevalla

Mollösund

Kungshamn
   
QUA
Typ C
QGH
Typ C
QGI
Typ C
 
  AS Cars AB1
Dalskog
    VUD
Typ C
 
  Astrid Fiskexport AB
Fiskhamnsvägen 4
Rönnäng
    UUA
Typ C
 
  CR Yatchts, Båtsnickarna på Orust AB
Lundens ind.område
Henån
    QUC
Typ C
 
  Bröderna Martinssons Varvs AB1
Svineviken
Henån
    VUC
Typ C
 
  Båtvårsvarvet HB1
Svineviken, Henån
    VUB
Typ C
 
  Equip DSN Telecom AB
Källtorps Ind. omr.
    QUF
Typ C
 
  Hoffmans Skeppshandel AB
Göteborgsvägen 12-19
    PUB
Typ C
 
  Jacobssons Båtbyggeri AB
Källviken 20
    QUE
Typ C
 
  Lindebäck Shipping AB1
Lysekils hamn
    TUE
Typ A
 
  Lysekils Fryshus AB1
Götö
Lysekil
    TUF
Typ A
 
  Lysekils Skeppshandel & Mekaniska HB
Lyse ind.område
Alsbäcksvägen
Lysekil
    PUC
Typ C
PUD
Typ C
 
  Malmöns Marina AB
Bohus Malmön
    VUA
Typ C
 
  Malmö Yacht AB1
Kungsviken
Henån
    VUE
Typ C
 
  Nya Minimaskiner i Sverige AB1
Tradenvägen
Håby
Munkedal
    QUB
Typ C
 
  Sannes Räkor AB
Räkan 1
Tranumshede
SUA      
  Schenker-BTL AB*
Blästergatan 10
BUA      
  SGU Statens Oljelager
Studsröd 40
Skredsvik
Stockholm
    UUB
Typ C
 
  Svenska Foder AB
Badö
Uddevalla Hamn
Lidköping
    UUD
Typ C
 
  Svenska Lantmännen
Badökajen
Uddevalla
Stockholm
    QUD
Typ C
 
  Uddevalla Hamnterminal AB*
Uddevalla hamn
CUB   TUB
Typ A
 
  Uddevalla Lagerhotell AB
Fröland
    TUD
Typ A
 
  Vindö Marin AB
Vindön
Henån
    VUF
Typ C
 
Karlstad tmy Tullmyndigheten   ACA    
  ASG ERT AB*
Regnvindsgatan 8
BCD   QCD
Typ A
 
  ASG Logistics AB
Blekegatan 9
    QCE
Typ A
 
  Gruvöns hamnområde       HCH
  Importmagasinet i Sunne AB
Sunne
    SCJ
Typ C
 
  Karlstads hamnområde   HCA    
  Karlstads flygplats   HCE    
  Kristinehamns hamnområde       HCB
  Luftfartsverkets exportbutik
Karstads flygplats
    SCL
Typ C
 
  Norsbrons hamnområde       HCF
  Pihlgren HB
Arvika
      SCP
Typ C
  Schenker-BTL AB*
Brisgatan 2
BCB   QCB
Typ A
 
  Schenker-BTL AB*
Karlstads flygplats
BCE      
  SJ Karlstad   JCA    
  Skattkärrs hamnområde       HCC
  Skoghalls hamnområde       HCD
  Skogsmat i Udeholm AB
Uddeholm
    SCK
Typ C
 
  Svenska Lantmännen
Kristinehamn
    SCN
Typ C
 
  Svenska Lantmännen
Skattkärr
    SCM
Typ C
 
  Swedish Radio Supply AB
Fallvindsgatan 3-5
    SCI
Typ C
 
  Vänerhamn AB
Hamnvägen 6
    QCC
Typ A
 
  Åmåls hamnområde       HCJ
  Åsnes tollsted       ACM
  Örje tollsted       ACP
  Överstyrelsen för civil beredskap
Värmlandsbro
      SCO
Typ C
Svinesund lk Lokalkontoret   ACT    
  Bo Livs AB
Torskholmen
    PCY
PCZ
Typ C
 
  Europeiska Universal Terminal och Logistik Center i Strömstad AB
Strömstad
    QCH
Typ A
 
  Strämstad Kajer och kajplan
Norra hamnen,
Färjeterminalen Torskholmen,
Oljehamnen
      ACW
  Svinesund N       ACX
Högen lk Lokalkontoret   ACU    
  NSB Kornsjö   JCU    
Hån lk Lokalkontoret   ACH    
Eda lk Lokalkontoret   ACE    
  SJ Charlottenberg   JCE    
Vittjärn lk Lokalkontoret   ACK    
Idre lk Lokalkontoret   ACF    

1 Ej avgiftsfritt tullklareringsområde.

2 Godkänd mottagare.

3 Luftfartyg i internationell fart, som medför varor utöver vad som får införas fritt, får inte komma till Säve på annan tid än helgfri måndag-fredag kl. 07.00-16.00 om det inte har särskilt tillstånd av Ledningscentralen, tullmyndigheten Göteborg.

4 Avgiftsfritt tullklareringsområde under tullexpeditionens i Karlskrona öppettider i samband med färjans ankomst och avgång.

5 Avgiftsfritt tullklareringsområde enbart under överenskommen tid i samband med klarering av turlistebunden trafik.

6 Avgiftsfritt tullklareringsområde under tullexpeditionens i Åhus öppettider i samband med färjans ankomst och avgång.


Detta tillkännagivande ersätter Generaltullstyrelsens tillkännagivande (TFS 1997:24) av uppgifter om tullklareringsområden m.m.