tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:21

beslutad den 2 juli 1998
Utkom från trycket den 10 juli 1998

Författningen har ersatts den 20 december 2000 genom TFS 2000:30


Generaltullstyrelsens tillkännagivande
av uppgifter om tullplatser och tullmyndigheternas öppethållande m.m.

Med hänvisning till 57 § första stycket tullförordningen (1994:1558) utfärdar Generaltullstyrelsen nedanstående förteckning över tullplatserna med utgångspunkt i 2 kap. Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1998:12) om arbetsordning för de regionala tullmyndigheterna.

För varje tullkontor anges gällande öppettid helgfria måndagar—fredagar, helgfria lördagar samt söndagar. Tullförrättning som sker inom tullklareringsområde på expeditionstid är avgiftsfri om inte annat bestämts. Expeditionstid är tid som anges i 1 kap. 1 § tullordningen (TFS 1994:45). Tullmyndighet kan besluta att öppettiden på sådana helgdagsaftnar då expeditionstiden slutar kl. 13 skall minskas med högst fyra timmar. Tullmyndigheten tillkännager sådan begränsning av öppettiden för allmänheten.

Enligt 1 kap. 1 § tullordningen förstås med tullklareringsområde sådan plats eller sådant område som avses i artikel 38.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen till eller från vilket transportmedel och varor som står under tullkontroll får föras. Tullmyndighet skall bestämma var tullklareringsområden skall finnas inom tullregionen, vilken omfattning de skall ha och förekommande inskränkningar i rätten att föra transportmedel och varor till och från områdena och i vad mån avsteg skall göras från vad som sägs i 18 kap. 2 § tullordningen. Förteckning över tullklareringsområden utfärdas av Generaltullstyrelsen.

Tullmyndighet kan besluta att öppettiden för visst tullkontor tillfälligtvis under viss del av året skall vara annan än den som framgår av förteckningen. Tullmyndigheten tillkännager sådan ändring av öppettiden för allmänheten.

I bilaga 2 till Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge anges norska tullmyndigheter som längs den svensk-norska gränsen utför trafikexpediering för svensk räkning med uppgift om deras öppettider.

Bestämmelser om flygtrafik vid vissa flygplatser finns i 2 kap. 42—62 §§ tullordningen.

I 7 kap. tullordningen finns bestämmelser om transitering.

Följande förkortningar används i förteckningen:

Fä = Tullexpedition i färjeläge har öppet vid färjas ankomst och avgång enligt vad tullmyndigheten bestämmer.

Fl = Tullexpedition på flygplats har öppet vid reguljärflygs ankomst och avgång enligt vad tullmyndigheten bestämmer.


 

Öppettid

 
 
 

Tullplats

Må—Fr

Anm.


 

Tullmyndigheten Haparanda

       

Haparanda1

8—21

8—15

15—21

 

Kiruna

8—16

     

Övertorneå

8—16

     

Tärnaby

8—21

8—15

15—21

 

Karesuando

8—16

     

Luleå

8—16

     

Umeå

8—16

     
         

Tullmyndigheten Sundsvall

       

Sundsvall

7.30—16

     

Gäddede

9—16

     

Östersund2

8—16

     

Storlien

må—

9—21

9—24

 
 

to 0—24

     
 

fr 0—21

     

Gävle

8—16

     
         

Tullmyndigheten Arlanda

       

Arlanda3

0—24

0—24

0—24

 
         

Tullmyndigheten Stockholm

       

Stockholm

8—16

     

Sjötullen (Stockholm)

8—16

   

Västberga (Stockholm)4

7—20

     

Kapellskär5

8—16

   

         

Tullmyndigheten Norrköping

       

Norrköping6

8—16

     

Örebro7

8—16

     

Västerås

8—16

     

Visby8

8—16

     

Oxelösund9

8—16

   

         

Tullmyndigheten Karlshamn

       

Karlshamn10

8—16

   

Kalmar11

8—16

     

Växjö12

8—16

     
         

Tullmyndigheten Ystad

       

Ystad13

8—16

     

Trelleborg14

8—16

     
         

Tullmyndigheten Malmö

       

Malmö

8—16

   

Sturup

0—24

0—24

0—24

 
         

Tullmyndigheten Helsingborg

       

Helsingborg15

8—16

     
         

Tullmyndigheten Borås

       

Borås16

8—16

     

Landvetter17

8—16

   

Fl

Jönköping18

8—16

   

Fl

Halmstad19

8—16

     

Varberg20

8—16

     
         

Tullmyndigheten Göteborg

       

Göteborg21

8—16

     

Skandiahamnen (Göteborg)22

8—16

     

Wallhamn

8—16

     

Lidköping

8—12

     

Uddevalla23

8—16

     
         

Tullmyndigheten Karlstad

       

Karlstad

8—16

     

Svinesund24

0—24

0—24

0—24

 

Högen

8—21

     

Hån

0—24

0—24

0—24

 

Eda

0—24

0—24

0—24

 

Vittjärn

8—17

     

Idre

8—16

     

Notförteckning

1 Öppettiderna för Tullkontoret Haparanda avser trafikklarering. För övrig verksamhet är tullkontoret öppet må—fr kl. 8—16.
2 Tullkontoret Östersund har stängt kl. 11.30—12.30.
3 Tullkontoret Arlanda är öppet för all slags expediering må—fr kl. 8—16. Övrig tid expedieras export-, transiterings- och hemtagningsgods samt efter överenskommelse med tullkontoret andra sändningar.
4 Tullkontoret Västberga är öppet för all slags expediering kl. 8—16. Övrig tid sker i första hand klarering av exportgods.
5 Tullkontoret Kapellskärs expedition i färjeterminalen i Grisslehamn har öppet i anslutning till färjas ankomst och avgång.
6 Personal finns tillgänglig i Norrköping vardagar kl. 6—23.30 och lördagar/söndagar kl. 8—18 för klarering av elektroniska import- och exportdeklarationer där tullklarering begärs elektroniskt. Myndighetens lokaler är öppna för allmänheten vardagar kl. 8—16.
7 Tullkontoret Örebro har stängt kl. 12—13.
8 Tullkontoret Visby har stängt kl. 12—13.
9 Tullkontoret Oxelösund har stängt kl. 12—13.
10 Vid färjeterminalerna i Karlskrona och i Åhus har tullexpeditionerna öppet i samband med färjas ankomst och avgång. På flygplatsen i Växjö (på tid utanför tullkontorets öppettid) samt på flygplatserna i Kalmar, Ronneby och Everöd sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullmyndigheten Karlshamn.
11 Tullkontoret Kalmar har stängt kl. 12—13.
12 Tullkontoret Växjö har stängt kl. 12—13.
13 Tullkontoret Ystad är öppet för alla slags ärenden må—fr kl. 8—16. Klareringsexpeditionen är öppen för klarering av färjetrafik, uttag från tullager samt kontroll i samband därmed vardagar kl. 5—23 och helgdagar kl. 8—23.
14 Tullkontoret Trelleborg är öppet för all slags expediering må—fr kl. 8—16. Klareringsexpeditionen är öppen för klarering av färjetrafik alla dagar kl. 7—23.
15 Tullkontoret Helsingborg har öppet för all slags expediering må—fr kl. 8—16. I färjetrafiken sker klarering alla dagar kl. 7—22.
16 Tullkontoret Borås har stängt kl. 12—13.
17 Särskilt för exportklarering gäller må—fr kl. 8—20. Tullkontoret Landvetter har stängt kl. 12.15—13.
18 Tullkontoret Jönköping har stängt kl 12—13.
19 Tullkontoret Halmstad har stängt kl. 12—13.
20 Tullkontoret Varberg har stängt kl. 12—13.
21 Ledningscentralen är öppen dygnet runt alla dagar för fartygsklarering, exportklarering för godkänd exportör och i mån av tid annan klarering efter överenskommelse.
22 ID-kontrollen i Skandiahamnen är öppen för exportklarering vardagar kl. 7—21.
23 Tullkontoret Uddevalla har stängt kl. 12—13.
24 Tullkontoret Svinesunds expedition i färjeterminalen i Strömstad har öppet alla dagar i anslutning till färjas ankomst och avgång.


Detta tillkännagivande ersätter Generaltullstyrelsens tillkännagivande (TFS 1996:33) av uppgifter om tullplatser och tullmyndigheternas öppethållande m.m.