tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:8

beslutad den 20 mars 1998
Utkom från trycket den 31 mars 1998

Författningen har ersatts den 1 juni 2001 genom TFS 2001:10


Generaltullstyrelsens tillkännagivande
av platser där tullmyndighet säljer vägavgiftsbevis för vissa tunga fordon

Med hänvisning till 12 § förordningen (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon tillkännager Generaltullstyrelsen följande förteckning över platser där, enligt beslut av styrelsen efter samråd med Skattemyndigheten i Örebro län, tullmyndigheten säljer sådana vägavgiftsbevis som avses i 20 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. För varje plats anges telefon- och faxnummer till berörd tullmyndighet eller berört tullkontor.

 

Plats

Telefonnr

Faxnr

     

Karesuando

0981-201 12

0981-202 26

     

Övertorneå

0927-101 11

0927-105 29

     

Haparanda

0922-282 52

0922-127 15

     

Umeå

090-15 09 15

090-15 09 40

     

Kapellskär

0176-442 04

0176-443 36

     

Stockholm

   
     

— Balticterminalen

08-789 8001

08-789 79 79

     

— Estlandsterminalen

08-789 8001

08-789 80 08

     

Nynäshamn

08-789 8001

08-520 217 56

     

Oxelösund

0155-360 05

0155-347 23

     

Karlskrona

0454-344 08

0455-807 87

     

Karlshamn

0454-344 08

0454-344 87

     

Åhus

0454-344 08

044-24 71 56

     

Ystad

0411-794 00

0411-794 51

     

Trelleborg

0410-36 30 40

0410-36 30 45

     

Malmö

040-24 66 51

040-24 69 37

(Polenterminalen)

   
     

Helsingborg

042-17 08 00

042-17 09 64

(Sundsterminalen)

   
     

Strömstad

0526-146 93

0526-158 26

     

Svinesund

0526-622 70

0526-622 98

     

Högen

0534-250 03

0534-250 09

     

Hån

0573-210 25

0573-219 72

     

Eda

0571-231 90

0571-230 20

     

Vittjärn

0560-500 68

0560-502 48

     

Idre

0253-206 00

0253-208 57

     

Storlien

060-13 55 30

0647-701 58

     

Gäddede

060-13 55 30

0672-102 70

     

Tärnaby

0954-101 90

0954-103 90

     

Björnfjell

0980-431 40

0980-431 26


Detta tillkännagivande ersätter Generaltullstyrelsens tillkännagivande (TFS 1998:2) av platser där tullmyndighet säljer vägavgiftsbevis för vissa tunga fordon.