tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:2

beslutad den 27 januari 1998
Utkom från trycket den 5 februari 1998

Författningen har ersatts den 20 mars 1998 genom TFS 1998:8


Generaltullstyrelsens tillkännagivande
av platser där tullmyndighet säljer vägavgiftsbevis för vissa tunga fordon

Med hänvisning till 12 § förordningen (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon tillkännager Generaltullstyrelsen följande förteckning över platser där, enligt beslut av styrelsen efter samråd med Skattemyndigheten i Örebro län, tullmyndigheten säljer sådana vägavgiftsbevis som avses i 20 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. För varje plats anges telefon- och faxnummer till berörd tullmyndighet eller berört tullkontor.

Plats Telefonnr Faxnr
Karesuando 0981-201 12 0981-202 26
Övertorneå 0927-101 11 0927-105 29
Haparanda 0922-282 52 0922-127 15
Umeå 090-15 09 15 090-15 09 40
Kapellskär 0176-442 04 0176-443 36
Stockholm    
– Balticterminalen 08-789 800l 08-789 79 79
– Estlandsterminalen 08-789 800l 08-789 80 08
Nynäshamn 08-789 800l 08-520 217 56

Oxelösund

0155-360 05 0155-347 23
Karlskrona 0454-344 08 0455-807 87
Karlshamn 0454-344 08 0454-344 87
Åhus 0454-344 08 044-24 71 56
Ystad 0411-794 00 0411-794 51
Malmö
(Polenterminalen)
040-24 66 51 040-24 69 37
Helsingborg
(Sundsterminalen)
042-17 08 00 042-17 09 64
Strömstad 0526-146 93 0526-158 26
Svinesund 0526-622 70 0526-622 98
Högen 0534-250 03 0534-250 09
Hån 0573-210 25 0573-219 72
Eda 0571-2310 0571-230 20
Vittjärn 0560-500 68 0560-502 48
Idre 0253-206 00 0253-208 57
Storlien 060-13 55 30 0647-701 58
Gäddede 060-13 55 30 0672-102 70
Tärnaby 0954-101 90 0954-103 90
Björnfjell 0980-431 40 0980-431 26