tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:40

beslutad den 18 september 1997
Utkom från trycket den 24 september 1997

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 oktober 1997

Bemyndigande: 6 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om växelkurs för vissa valutor

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att för omräkning av nedan nämnda valutor till svenska kronor skall – med avvikelse från vad som stadgas i artikel 169.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen – vid förtullningar vilkas taxebestämmande dag enligt artikel 214 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen infaller under tiden 24–30 september 1997 tillämpas nedanstående kurs.

Hongkong 1 dollar (HKD) = 0,9950 kr
Indien 100 rupier (INR) = 21,21 kr
Japan 100 yen (JPY) = 6,3450 kr
Kanada 1 dollar (CAD) = 5,5175 kr
Kina 1 rmb (CNY) = 0,94 kr
Kuwait 1 dinar (KWD) = 25,25 kr
Litauen 1 litas (LTL) = 1,93 kr
Malaysia 1 ringit (MYR) = 2,54 kr
Mexico 1 pesos (MXN) = 1,00 kr
Nya Zeeland 1 dollar (NZD) = 4,86 kr
Saudi-Arabien 1 rial dollar (SAR) = 2,05 kr
Singapore 1 dollar (SGD) = 5,04 kr
Storbritannien 1 pund (GBP) = 12,1625 kr
Thailand 1 baht (THB) = 0,22 kr
USA 1 dollar (USD) = 7,6475 kr


Denna författning träder i kraft den 24 september 1997 då Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1997:33) om växelkurs för thailändska baht skall upphöra att gälla och (TFS 1997:36) om växelkurs för indonesiska rupiah och malaysiska ringit skall upphöra att gälla beträffande malaysiska ringit.