tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:24

beslutad den 12 juni 1997
Utkom från trycket den 25 juni 1997

Författningen har ersatts den 22 oktober 1998 genom TFS 1998:27


Generaltullstyrelsens tillkännagivande
av uppgifter om tullklareringsområden m.m.

Med hänvisning till 1 kap. 1 § tullordningen (TFS 1994:45) utfärdar Generaltullstyrelsen bilagd förteckning över tullklareringsområden m.m. Förteckningens disposition följer den ordning för tullmyndigheterna och lokalkontoren som finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1995:21) om organisation av tullstaten m.m.

Vad som förstås med tullklareringsområde framgår av 1 kap. 1 § tullordningen. Av samma paragraf framgår vidare att regional tullmyndighet skall bestämma var tullklareringsområden skall finnas inom tullregionen, vilken omfattning de skall ha och förekommande inskränkningar i rätten att föra transportmedel och varor till och från områdena.

För tullklareringsområde som utgörs av tillfälligt lager anges innehavaren samt i de flesta fall gatuadress eller motsvarande uppgift. Annat tullklareringsområde betecknas med namn eller annan uppgift som anger var tullklareringsområdet är beläget. Motsvarande gäller för övriga i förteckningen upptagna förvaringsplatser eller områden. Karta eller annan handling, som visar omfattningen av tullklareringsområdet, finns hos berörd tullmyndighet.

Beteckningen * används för att utmärka tillfälligt lager till vilket en vara som transiteras kan föras direkt och där tullmyndighet eller lagerhavare kan ta emot transiteringshandlingarna.

Lager eller andra, av tullmyndighet anvisade eller godkända, platser som används inom ramen för förfarandet med godkänd exportör har inte tagits med i förteckningen.

För samtliga tullklareringsområden och övriga områden i förteckningen anges en godslokalkod bestående av tre bokstäver. Godslokalkoden skall, enligt vad som är särskilt föreskrivet, användas bl.a. vid anmälan av en vara till tullklarering för att ange varans belägenhet. I fråga om tillfälligt lager och tullager samt frizon och frilager utgörs godslokalkoden av journalsbeteckning och lokalkod enligt 4 kap. 10 §, 8 kap. 15 §, 11 kap. 18 § och 13 kap. 6 och 14 §§ tullordningen samt punkterna 2.1.2.3 och 2.1.2.4 redovisningsordningen (TFS 1987:42). Godslokalkoden enligt 13 kap. 14 § tullordningen har inte tagits med i förteckningen.

Av 18 kap. 2 § tullordningen framgår att tullförrättning som sker inom tullklareringsområde på expeditionstid är avgiftsfri om inte annat bestämts. I förteckningen har de tullklareringsområden inom vilka tullförrättning inte sker avgiftsfritt angetts genom noten "Ej avgiftsfritt tullklareringsområde".

Följande tullklareringsområden har inte angetts särskilt i förteckningen. Tullverkets expeditionslokaler samt ett mindre område i omedelbar anslutning till dessa utgör tullklareringsområden. På tullplats med järnvägstrafik finns vidare minst ett tullklareringsområde, beläget vid järnvägsstation eller godsmagasin, avsett för förvaring av varor som transporteras med järnväg. Även hos utväxlingspostkontor finns tullklareringsområde.Tullplats Namn på område Tillfälligt lager Andra tull­klar.­omr. Tullager  Övrigt

Haparanda tmy Tullmyndigheten   ABA    
  Jvg-gods   ABB    
  SJ-kommissionär   ABC    
  Kalix hamn
Karlsborgsverk.
      GBI
  Norrfrys AB
Kranvägen 
    TBF
Typ A
 
  Björnfjell tollsted   ABJ    
  Junkerdal tollsted   ABK    
  Narvik tollsted   ABH
ABL
   
Luleå lk Lokalkontoret   ABD    
  Scandinavian Airlines System
Luleå Flygplats
      RBC
RBD
(export­butik)
  Luleå Spedition AB     PBF
Typ C
 
  ASG/ERT AB*   BBA TBA
Typ A
 
  Fraktarna AB*   BBB TBB  
  Holmgrens Åkeri*
Luleå Flygplats
  BBC    
  Nordisk Transport*   BBD    
  Scansped ABB BG*   BBG TBG
Typ A
 
  Skoogs Kemi & Oljeterm. AB
Piteå
    BBH
Typ C
 
  Ships Service     PBA
Typ C
 
  Piteå Hamn
Haraholmen
ABN      
Umeå lk Lokalkontoret   AUH    
  Umeå hamnområde   GUS    
  ASG ERT AB*
Spårv. 20
 
BUG
   
TUG
Typ A
 
  Terminalv. 1*
Örnsköldsvik
Tjärnv. 28*
Skellefteå
BUR
 
BUT
   

TUT
Typ A
 
  Cetonia Shipagent*
Hamnområdet
Örnsköldsvik
BUP      
  Cetonia Shipping*
Umeå Hamn
Holmsund
BUN      
  Grundberg Shipping*
Hamnområdet
Örnsköldsvik
BUL      
  Henriksson & Co, AB J A*
Umeå Hamn
Holmsund
BUH      
  Nordisk Transport Sv. AB*
Tegelbruksv. 9 A
BUI      
  Scansped AB*
Tegelbruksv. 9 A
BUJ      
  Örnsköldsviks hamnområde       GUG
  Skellefteå hamnområde       GUP
  Husum hamnområde       GUH
  Köpmanholmen hamnområde       GUK
  Kåge hamnområde       GUL
  Rundvik hamnområde       GUR
  Scansped AB*
Klockarbäckens industriområde
 
BUJ
   
TUJ
Typ A
 
  Svedjevägen 11*
Skellefteå
Tegelbruksvägen 5
Arnäsvall*
Örnsköldsvik
BUQ
 
 
BUS
   


TUS
Typ A
 
  Selandair Cargo Handling*
Umeå flygplats
BUM      
  Bilspedition Aktiebolag
Svedjevägen 11
Skellefteå
    TUQ
Typ A
 
  Banan Kompaniet AB*
Förrådsvägen 27
    UUH
Typ C
 
  Norac Andos AB
Ulvövägen
Köpmanholmen
     UUI
Typ C
 
  Svensk Etanolkemi AB
Domsjö fabriker
Örnsköldsvik
    UUG
Typ C
 
  Wibax AB
Oljehamnen
Örnsköldsvik 
    UUJ
Typ C
 
  Botnia Marine Supplies
Storgatan 6
Örnsköldsvik
    PUH
PUK
Typ C
 
  Skeppshandeln i Umeå AB
Umeå hamn
Holmsund
    PUI
PUJ
Typ C
  SAS Exportbutik
Umeå flygplats
      RUG
Sundsvall tmy Tullmyndigheten   APA    
  Vauldalen Tollsted   ADK    
  Färjeterminalen, Sundsvall   APB    
  Sundsvalls/Härnösands flygplats   APC    
  Sundsvalls hamnområde vid Sundsvallsfjärden och i Tunadal   APG    
  Härnösands hamnområde       APH
  Hudiksvalls hamnområde
fr.o.m. Kattvikshamnen
t.o.m. Oljehamnen
      APD
  Söråker       APK
  Kramfors       APE
  Skärnäs hamn, Iggesund       APL
  SJ, Sundsvall   JPD    
  Scandinavian Airlines System
Sundsvall-Härnösand flygplats
    RPA
RPB
Typ C
(export­butik)
 
Sundsvall Shipagent AB
Kolvägen
    PPH
Typ C
(Provian­terings­lager)
 
  ASG ERT AB*
Förmansvägen 9 A
Birsta
BPA   TPA
Typ A
 
  Scansped AB*
Terminalvägen
Timrå
BPB   TPB
Typ A
 
  Nordisk Transport Sverige AB*
Inre hamnen
BPG      
  ASG Air & Sea AB*
Sundsvalls/Härnösands flygplats
BPH      
Sundsvalls Fryseri AB*
Hamnplan
BPI      
  Banankompaniet AB2
Lagergatan 6
    TPP
Typ C
 
V & S Vin & Sprit AB2
Verkstadsgatan 4
    TPQ
Typ C
 
Gäddede Lokalkontoret   ADH    
Östersund lk Lokalkontoret   ADL    
Östersunds flygstation
Frösön
  ADP    
  SJ, Östersund   JDG    
  Posten, Östersund    NDG    
  Schansped AB*
Chaufförsvägen 14
BDH   TDH
Typ A
 
  Fraktarna AB*
Trådvägen 15
BDJ   TDJ
Typ A
 
  ASG Sweden AB*
Lugnvik
BDL   TDG
Typ A
 
  Luftfartsverket,
Östersunds flygstation, Frösön
    RDO
RDP
Typ C
(export­butik)
 
Storlien lk Lokalkontoret   ADJ    
  Storliens Gränsspedition2
Järnvägsstationen
Enafors
    TDL
Typ C
 
Gävle lk Lokalkontoret   AFM    
  Fredriksskans   HFN    
  Granudden   HFX    
  Karskär   HFT    
  Hamnar i Söderhamn (Stugsund, Långrör, Ala, Sandarne, Orrskär)        HFP
  Vallvik       HFQ
  Norrsundet       HFR
  Skutskär       HFS
  SJ, Gävle   JFM    
  Gävle-Sandviken flygplats       GFM
  Borlänge flygplats   AFL    
  Dala Airport AB
Borlänge flygplats
    RFA
RFB
Typ C
(export­butik)
 
  Borlänge Handling AB
Borlänge flygplats
    PFA
Typ C
(proviant­lokal)
 
  Nordgren, EK & Co
N. Skeppsbron 9
    PFM
Typ C
(provian­terings­lager)
  ASG ERT AB*
Strömsbrov. 17
BFO   TFO
Typ A
 
  ASG ERT AB*
Planerargatan,
Borlänge
BFG   TFG
Typ A
 
  Scansped AB*
Utmarksv. 29
BFQ   TFQ
Typ A
 
  Schansped AB*
Godsvägen
Islingby ind. omr.
Borlänge
BFJ   TFJ
Typ A
 
  Gävle Stuveri AB*
Granudden
BFX   TFX
Typ A
 
  Gävle Stuveri AB*
Fredriksskans
BFN      
  Andersson & Lundqvist AB
Inre Hamnen
    TFT
Typ A
 
  Banankompaniet2
Lokförargatan
    TFN
Typ C
 
  Nord-Malt AB
Fridsbergsvägen
Söderhamn
    VFR
Typ C
 
  AB Sandvik Saws & Tools
Lager SDC, Hamngatan 12
Sandviken
    VFS
Typ C
 
  Nefab Supply HB2
Nordgrens väg
Alfta
    VFX
Typ C
 
P Lindberg Bil AB
Hantverkarg 2
    VFY
Typ C
 
Arlanda tmy Tullmyndigheten
Tullfilter term 5
Tullfilter term 2
Åklagarexp
F 16 Uppsala
AAA
AAB
AAC
BAJ
   AAD
  Scandinavian Airlines System
Arlanda flygplats
Term 5, pir A, parfym
Term 5, pir B, parfym
Term 5, pir A, sprit
Term 5, pir B, sprit
Term 2, parfym
Term 2, sprit
   

RAA
RAB
RAC
RAD
RAH
RAG
   
  AB Svenska pressbyrån
Arlanda flygplats
Term 5, pir A
Term 5, pir B
Term 2
 

RAE
RAF
RAJ
   
  Gate Gourmet AB
Arlanda flygplats
Teknikvägen

Driftvägen
     

PAA
Typ C
PAE
Typ C
 
  Topflight catering AB
Arlanda flygplats
    PAB
Typ C
 
  ASG Air & Sea AB*
Söderbyvägen 12
Märsta
BAM      
  Burlington Air Express AB
Maskingatan 3
Märsta
    TAR
Typ A
 
  Cargo Center Sweden AB*
Södra fraktområdet
Arlanda flygplats
CAF   UAF
Typ A
 
  CATS Cargo Air
Termin. Service AB*
Arlanda flygplats
BAG   TAA
Typ C
 
  Circle International (Sweden) AB*
Söderbyvägen 4
Märsta
DAC      
  DHL International AB*
Södra fraktområdet
Arlanda flygplats
BAD      
  EIAB Elektronik Imp. AB*
Sjöängsvägen 5
Sollentuna
    TAN
Typ A
 
  Emery Air Freight Corp.
USA, Filial*
Söderbyvägen 3 C
Märsta
DAB      
  GD Express World Wide
Svenska AB*
Kuskvägen 2
Sollentuna
CAD      
  NTS Logistik AB*
Fakturavägen 9
Järfälla
CAB   UAB
Typ A
 
  NTS Sverige AB
Björkgatan 77
Uppsala
    TAP
Typ A
 
  Jet Air AB
Servogatan 18*
Märsta
Nygårdsvägen*
Jursta ind. omr. Bro

CAC

DAG
   


TAM
Typ A
 
  Jetpak AB*
Mellanhuset
Arlanda flygplats
DAE      
  Kooperativa Detaljhandels­gruppen
KF Rikslager
Bro
    TAL
Typ A
 
  Koyo kullager Scand. AB
Kanalvägen 1 B
Upplands-Väsby
    YAD
Typ C
 
  Nikon Svenska AB
Anton Tamms väg 3
Upplands-Väsby
    YAC
Typ C
 
  SAS Fraktterminal*
Arlanda flygplats
BAC   TAC
Typ A
 
  Försäljning AB Swexico
Staffans väg 7
Sollentuna
    YAA
Typ C
 
  Swedish Exports AB
Sweden, Swedex
Maskingatan 29
Märsta
BAK      
  Spedman Air Cargo
International AB
Kabelgatan 5
Märsta
BAB      
  Confero Datateknik AB
Måby industriområde
Märsta
      XAA
(Fri­lager)
  Postterminalen
Arlanda flygplats
  NAA    
Stockholm tmy Tullmyndigheten,
klar.sekt
Tullmyndigheten,
Värtahamnen
Tullmyndigheten,
(Estline)
Tullmyndigheten,
Tegelviken
Tullmyndigheten,
frizonen
Tullmyndigheten,
tullåkl.exp.
 
ARK

ARL

ARH

ASB

ARS
 


BRG
Typ A
 
  Bromma flygplats
Oljehamnen Loudden
Skeppsbron
Värtahamnen
Stadsgårdshamnen
  ARP
ARU
ARV
ARY
HSH
   
  Stockholms hamn
Stockholms frizon
BRY  
XRY
MRY
WRY
   
  Bilsped. Inrikes*
Lunda ind.område
BRR   TRR
Typ A
 
  MTAB Trp & Sped.*
Ranhammarsv. 26
Bromma
BRP   TRP
Typ A
 
  Silja Line AB*
Värtahamnen
BRK      
  Södertälje Hamn*
Sydhamnen
Södertälje
BTK   ZTK
TypC
 
  Nynäshamns Hamn*
Nynäsvägen 2
Nynäshamn
    TTE
TypA
 
  Banankompaniet AB*
Stockholms hamn
    ZRA
Typ C
 
  Bodén & Lindeberg*
Hantverkarv. 8-10
Arninge ind.omr.
    ZRH
Typ C
 
  Bruce AB, John*
Ritarslingan 14
Täby
    ZRG
Typ C
 
  DFDS Transport AB*
Södra Hamnv. 50
    ZRW
Typ C
 
  Margell Shipping Serv.
Stadsgården 17
    PRJ
PRK
PRL
PRM
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  ME Group AB
Södra Hamnvägen 50
    PRS
PRU
PRX
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  Paktank AB*
Olehamnen
Södertälje
    ZRC
Typ C
 
  Pierre Import AB*
Sandkilsvägen 1
Åkersberga
    ZRE
Typ C
 
  Sandoz AB*
Kemistvägen 1
    ZRF
Typ C
 
  Scapro AB*
Ranhammarsvägen 20
Bromma
    ZRD
Typ C
 
  Skandinavisk frakt*
Fagerstagatan 19 C
     ZRT
Typ C
 
  Svenska Lantmännen
Svea lantmän
Stockholmshamn
    CRG
ZRB
Typ C
 
  Swahns Skeppsfurn.
Magasin 6
Stockholms Hamn
    PRT
PRV
PRY
Typ C
(provian­terings­lager)
 
Västberga lk Lokalkontoret
Drivhjulsvägen 32 A
  ASV    
  Lagena Distribution AB*
Armaturvägen 4
Haninge
      ATE
  ASG European Road Transport AB*
Västberga Allé
Västberga Industriområde
BSL   TSL
Typ A
 
  ASG Logistics AB,
Logistikcenter*
Dåntorpsvägen 4
Haninge
BSR   TSR
Typ A
 
  Bilspedition Inrikes AB
Coldsped*
Förmansvägen 18
Årstadal
BSC   TSC
Typ A
 
  Borin Swed Motor AB
Rörvägen 6
Västerhaninge
    ZSB
Typ C
 
  Che-Be Trading AB*
Morabergsvägen 10
Södertälje
    ZSG
Typ C
 
  DAGAB AB*
Jordbromalm 3:1
Jordbro
    ZST
Typ C
 
  Fraktarna AB*
Hammarbyvägen 49-45
Hammarby Industriområde
BSP   TSP
Typ A
 
  Frigoscandia Distribution AB*
Hallmästarvägen,
Slakthusområdet
Johanneshov
BSY   TSY
Typ A
 
  Hennes & Mauritz AB*
Elektravägen 11
Västberga Industriområde
    ZSH
Typ C
 
  J-Terminalen AB*
Upplagsvägen 25
BSB      
  Börje Jönssons Åkeri AB*
Mikrofonvägen 11-15
Hägersten
BSN   TSN
Typ A
 
  Kungsholms Express & Spedition AB*
Kumla Gårdsväg 10
Norsborg
BTD   TTD
Typ A
 
  Lagerdistribution i Stockholm AB*
Ektorpsvägen 26
Nacka
BSH   TSH
Typ A
 
  Lagerpartners Öst AB*
Elektravägen 21, Port 136
Västberga Industriområde
CSX   USX
Typ A
 
  Materialhanterarna i Stockholm AB (MISAB)
Stockholmsmässan
Mässvägen 1
Älvsjö
CSV      
  Nagel Sverige AB*
Hantverksvägen 11
Södertälje
BTB   TTB
Typ A
 
  NFB Transport Systems AB*
Hantverkarvägen 22
Norsborg
CSY      
  Nordisk Transport Sverige AB*
Konsumentvägen 17
Älvsjö
CSU   TSU
Typ A
 
  NTS Logistik Center AB*
Pioneer-huset,
Nyckelvägen 4
Länna Industriområde
BSF   TSF
Typ A
 
  Olsson & Cronström AB*
Kvastvägen 33
Sköndal
CSZ   USZ
Typ A
 
  Packhuslaget TS AB*
Årsta Partihandelscentral
BSU      
  Panasonic Svenska AB*
Bovids Center, Fittja Backe
Norsborg
    ZSC
TYP C
 
  Pripps Bryggerier AB
Bryggerivägen 10
Bromma
    ZSP
Typ C
 
  Road-Link AB*
Kumla Gårdsväg 15
Norsborg
BTG   TTG
Typ A
 
  Scandinavian Garment Service AB*
Vedavägen 7
Södertälje
BTH      
  Scansped AB*
Kontrollvägen 11
Hägersten
BST   TST
Typ A
 
  Schenker Transport AB*
Heliosvägen 1
Hammarby Industriområde
BSK   TSK
Typ A
 
  Spedman/Briding AB*
Stallarholmsvägen 31
Bandhagen
BSX   TSX
Typ A
 
  SP Kött AB
Hallgränd 5-9, Slakthusområdet
Johanneshov
    ZSS
Typ C
 
  Svelast AB*
Transportvägen 7
Årsta
CSS   USS
Typ A
 
  Teamtrans AB
Adr: J-Terminalen
Upplagsvägen 27 A
    TSM
Typ A
 
  Transfarbo AB*
Botvids Center
Fittja Backe 1-3
Norsborg
CTB      
  Transportkonsulten i Stockholm AB*
Månskärsvägen 11
Kungens Kurva
BSD   TSD
Typ A
 
  UPS, United Parcels Services Sweden AB*
Tappvägen 10-22
Bromma
BSG      
  Åhléns AB*
Dåntorpsvägen 4
Haninge
    ZSA
Typ C
 
  Överstyrelsen för civil beredskap
Adr: Rocke AB
Liljeholmsstranden 5
Bromma
    ZSD
Typ C
 
Kapellskär lk Lokalkontoret
Färjeterminalen
  AKS    
  Hargshamn       HKS
  Gisslehamn       GKS
  Hallstavik       HKM
Norrköping tmy Tullmyndigheten
Färjeterminalen
  ANA
ANB
   
  Norrköpings flygplats   HNA    
  Schenker Transport*
Attorpsgatan 23
Linköping
BLM      
  Universal Air Express AB*
Linköpings flygplats
BLN      
  Nordisk Transport Sverige AB*
Bangårdsgatan 6
Linköping
BLQ   TLQ
Typ A
 
  Scansped AB*
Finnögatan 4 B
Linköping
BLR   TLR
Typ A
 
  ASG/ERT AB*
ASG-terminalen Slottshagen,
Kommendantvägen
BNA   TNA
Typ A
 
  Frigoscandia Distribution AB*
Lindövägen 68-70
BNB   TNB
Typ A
 
  Fraktarna AB*
Koppargatan 23
BNC   TNC
Typ A
 
  Ringborg AB, J.
Ostkustterminalen*
Zinkgatan 12
BND   TND
Typ A
 
  Cargospedition i Norrköping AB*
Syltbergsgatan 4
BNE      
  Nordisk Transport Sverige AB*
Malmgatan 18
BNF   TNF
Typ A
 
  Norrköpings Stuveri och Terminal AB*
Hamnområdet Norrköping
Ömanskajen
BNG   TNG
Typ A
 
  Olsson & Wright AB*
Malmgatan 18
BNH      
  World Transport Service AB*
Tenngatan 27
BNJ   TNJ
Typ A
 
  SAS Cargo, Norrköping*
Kungsängens flygplats
BNK   TNK
Typ A
 
  Scansped AB*
Koppargatan 18
BNL   TNL
Typ A
 
  Ringborg AB, J.*
Hanholmsvägen 49
BNV   TNV
Typ A
 
  Nova Lagerservice AB*
Jungmansgatan 1
BNZ   TNZ
Typ A
 
  Kühne & Nagel AB*
Jungmansgatan 3
CNA   UNA
Typ A
 
  Ringborg AB, J.*
Kaptensgatan 22
CNN   UNN
Typ A
 
  Spedex AB*
Lundatorpsvägen
CNS   TNZ
Typ A
 
  Inter Agenturer AB2
Tanneforslagret i Linköping
    QLM
Typ C
 
  Machine Tool Agencies Sweden AB
Lindövägen 75
    QNC
Typ C
 
  Finspong Aluminium2
Finspång
    QNK
Typ C
 
  Lantmännen Odal, Norrköping
Spannmålsterminalen resp. Djurön
    QNL
Typ C
 
  Tubbin & Melander AB
Importgatan 48
    QNM
Typ C
 
  Selefatrade AB
Lusten, Rustvägen i Askersund
    QNT
Typ C
 
  Kühne & Nagel AB
Saltängsgatan 69-71
    QNW
Typ C
 
  SAS Taxfree Butik
Linköpings flygplats
    RLM
Typ C
 
  Scandinavian Airlines System
Norrköpings flygplats
    RNA
RNB
Typ C
 
  Scansped AB, Sharp
Electronics AB
Låsblecksgatan 5
Linköping
    SLM
Typ C
 
  Skyways AB, Hangar-SAAB
Linköpings flygplats
    SLP
Typ C
 
  Magda Svenssons Skeppshandel AB
Jungmansgatan 1
    SNB
Typ C
 
  Scandinavian Airlines System
Norrköpings flygplats
    SNG
Typ C
 
  East Skeppshandel HB
Lindövägen 21-23
    SNK
Typ C
 
  Nordisk Transport AB
Roxviksgatan 8
Linköping
    TLS
Typ A
 
Örebro lk Lokalkontoret   AZA    
  SJ, Örebro   AZJ    
  Örebro flygplats   GZA    
  Bilspedition Inrikes AB*
Krangatan 4
BZA      
  ASG, European Road Transport AB*
Mantorpsvägen 1
BZB   TZB
Typ A
 
  Import & Tullservice AB*1
Åsbro
BZC   TZC
Typ A
 
  Coldsped AB*
Vattenverksgatan 6
BZD   TZD
Typ A
 
  Nordisk Transport Sverige AB*
Handelsgatan 9
BZE   TZE
Typ A
 
  Scansped AB*
Krangatan 4
BZF   TZF
Typ A
 
  ASG, Logistics AB*
Mosåslagret i Örebro
BZG   TZG
Typ A
 
  Fraktarna AB*
Handelsgatan 9
BZH   TZH
Typ A
 
  DHL International,
Örebro/Bofors flygplats*
Flygplatsen Örebro
BZJ      
  Frigoscandia Distrubution AB*1
Västra Drottninggatan 40
Kumla
BZK   TZK
Typ A
 
  Road-Link AB*
Handelsgatan 9
BZL      
  Posten Distribution AB*
Vattenverksgatan 1
BZP      
  Scandinavian Airlines System
Örebro flygplats
    RZA
Typ C
 
  Scandinavian Airlines System
Café Örebro flygplats
    SZA
Typ C
 
  ASG, Logistics AB
Södra Greverosengatan,
Örebro CV.s Industriområde
    TZA
Typ A
 
Västerås lk  Lokalkontoret,
Västerås hamn och flygplats 
  AVM    
  Bålsta   AVN    
  Köping   AVY    
  SJ Västerås   JVN    
  Scansped AB*
Hällgatan 7
BVM   TVM
Typ A
 
  Mälardalens Flygplats AB*
Västerås flygplats
BVP      
  Schenker Transport AB*
Munkbrovägen 7
BVQ   TVQ
Typ A
 
  Siövall AB, Sten, Västerås*
Magasin 14-16, magasin 33-37 och kvarteret Ångturbinen i Västra hamnen
BVR   TVR
Typ A
 
  Nordisk Transport Sverige AB*
Gamla ASG-Slakterigatan
BVS   TVS
Typ A
 
  Paltrans Shipping AB, Västerås*
Västra hamnen magasin 35, 36 och 39
Östra hamnen magasin 12, 13 och 17
Swecox magasin i Västra hamnen
BVV   TVV
Typ A
 
  Mälarterminalen Köping AB*
Magasin 420, 421, 1989, 430A, 229C och 2025
Köping
BVX   TVX
Typ A
 
  DFDS Transport AB*
Stenbygatan 13
BVY      
  ASG/European Road Transport AB ESA*
Folkestaleden 5
Eskilstuna
BVZ   TVZ
Typ A
 
  Bröderna Holm AB
Ransta, Kumla-Västerby 1:13
Sala
    QVM
Typ C
 
  Aktiebolaget H. Karlström
Rosenlundsgatan 13
Köping
    QVN
Typ C
 
  Franzetti AB
Kopparbergsvägen 27
    QVQ
Typ C
 
  AB Banan-Kompaniet2
Skeppsgatan 3 B
    QVS
Typ C
 
  J-Å Johansson i Stockholm AB
Dyens väg 8
Arboga
    QVX
Typ C
 
  Scandinavian Airlines System
Västerås flygplats
    RVM
Typ C
 
  Cumlins Skeppshandel Eftr
M & Co HB
(Proviantlager)
Generatorsgatan 11
    SVA
SVB
Typ C
 
  Cumlins Skeppshandel Eftr
Generatorsgatan 11
    SVM
Typ C
 
Visby lk Lokalkontoret, hamnen   AVG    
  Visby flygplats   AVH    
  Storugns   AVJ    
  Slite   AVK    
  Ronehamn   AVL    
  Klintehamn   GVG    
  Gotland, övriga hamnar   GVH    
  Luftfartsverket
Visby flygplats
    RNE
Typ C
 
  Gute Bogser & Marin Service AB
Valleviken Lärbo
    SNC
Typ C
 
  Gotlands Lantmän
Slite
    SND
Typ C
 
  Gotlands Lantmän
Ronehamn
    SNF
Typ C
 
Oxelösund lk Lokalkontoret   ANT    
  Oxelösunds hamn   ANU    
  Skavsta Flygplats AB*
Skavsta flygplats
Nyköping
BNT   TNT
Typ A
 
  Percy Tham i Oxelösund AB*
Hamnområdet i Oxelösunds hamn
Östra delen av magasin 1
Oxelösunds hamn
BNY    

TNY
Typ A
 
  Skavsta Flygplats AB
Skavsta flygplats
Nyköping
    RNC
RND
Typ C
 
Karlshamns tmy Tullmyndigheten
Karslhamns innerhamn inkl.
Oxhaga Nabb
Stillerydshamnen
Sternö
  AKA    
  Karlskrona färjeterminal4   AKB    
  Färjeterminalen i Åhus6   AKD  
  Färjeterminalen i Karlshamn   AKF    
  Kristianstads flygplats (Everöd)5   AKE    
  Ronneby flygplats   AKC    
  Karlshamns Marin och Fiske AB
Vägga
    PKA
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  Sölvesborgs Skeppshandel2
Skeppsbrogatan 1
Sölvesborg
    PKJ
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  ASG ERT AB*1
Skenvägen 7
Hässleholm
VKO      
  ASG ERT AB*
Fridhemsvägen 13
Ronneby
Ronneby flygplats
VKL   QKE
Typ A
(enbart Frid­hems­vägen 13)
 
  Andersson och Flood*6
Speditörsgatan
Åhus hamn
VKB      
  Bilspedition Inrikes AB,
Coldsped lager*1 
Hedentorpsvägen
Kristianstad
VKF   QKG
Typ A
 
  Göingefrakt Ek För*1, 2
Radiatorvägen,
Molnvägen
Osby
VKG
(enbart Radiator­vägen)
  OKF
Typ A
 
  AB Karlshamns Expressbyrå*
Munkvägen
VKC      
  Karlshamns Hamn AB*
Magasin 5, Stillerydshamnen
Inhängnat omr. Östra kajen,
Stillerydshamnen
Magasin, Östra Piren,
Karlshamn innerhamn
VKA      
  Lion Ferry AB*4
Handelsmagasinet,
Färjeterminalen
Karlskrona
VKP     PKE
Typ C
(provian­terings­lager)
  Kristianstad Airport AB*5
Kristianstad Flygplats
Everöd
VKE   RKA
Typ C
(export­butik)
 
  Scansped AB*1
Källundavägen 115
Önnestad
Kristianstad
VKH   QKC
Typ A
 
  ASG Logistics AB2
Källsvedsvägen
Osby
    QKA
Typ A
 
  Althin Medical AB2
Fridhemsvägen 15
Ronneby
    SKE
Typ C
 
  AWL Scandinavia AB2
Hamnmagasin, Stillerydshamnen
    SKG
Typ C
 
  Swedish Tank Storage AB
Bergrum, Oxhaga
    SKI
Typ C
 
  Luftfartsverket2
Ronneby Flygplats
    RKB
Typ C
(export­butik)
 
Kalmar lk Lokalkontoret
Kalmar hamn
inklusive Tjärhovet
  AKT    
  Kalmar Flygplats   HKU    
  Oskarshamns hamn   AKY    
  Luftfartsverket
Kalmar flygplats
    RKT
Typ C
(export­butik)
 
  Oskarshamns Skeppsfournering AB2
Åsavägen 3
Oskarshamn
    PKD
Typ C 
(provian­terings­lager)
 
  AB Baltic Skeppsfournering
Ölandskajen
    PKC
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  Sjögrens Skeppsmäkleri AB2
Lucernhamnen
Västervik
    PKB
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  Detalj och Maskinförsäljning AB2
Sörviksvägen 8
Oskarshamn
    SKH
Typ C
 
  Neste Chemicals Scandinavia AB
Cistern 150, Lotsgatan 1
    SKF
Typ C
 
  ASG ERT AB*1
Lövgrensvägen 4
Oskarshamn
VKM      
  Scansped AB
Propellervägen 5
Rum 2103 i flygplatsens stationsbyggnad Kalmar
VKI   QKB
Typ A
(enbart Propeller­vägen  5)
 
Växjö lk Lokalkontoret   ARA    
  Växjö flygplats   CRA    
  Scandinavian Airlines System
Växjö flygplats
    RRA
Typ C
(export­butik)
 
  ASG ERT AB*
Ljungdalsgatan 10
VKN      
  Scandinavian Airlines System*
Växjö flygplats
VKJ      
  Scansped AB*
Björnvägen 4
VKK   QKD
Typ A
 
Ystad tmy Tullmyndigheten   AYA
AYB
AYC
AYE
   
  Sj-godsexpedition   JYE    
  Ystad Shipping
Röda Bodarna 6, 37:3, 37:1
BYL   TYL
Typ A
PYL
PYM
Typ C
 
  Nordisk Transport Sverige AB
Hamnen 2:3
BYA   TYA
Typ A
 
  Kviske & Dahl AB
Magasin 08 Bornholmsg.
Magasin 2 Packhuskajen
BYM      
  Ystads Stuveri AB
Magasin 08 Bornholmsg.
Magasin 2 Packhuskajen
    TYM
Typ A
 
Trelleborg lk Lokalkontoret   ATY    
  SJ Trelleborg   JTX    
  Macab Communication AB
Vannhögsgatan 7
    CTU
Typ C
 
  Trelleborgs Skeppshandel AB
CB-Friisgatan 8
    PTU
Typ C
 
  Svenska Honda Bil Import AB Lagerplats:
Nordisk Motortransport AB
Kv. Klyvaren och Kv. Storseglet
    CTT
Typ C
 
Malmö tmy Öresundshuset, Klareringsexp.   AMA    
  Öresundshuset, Bilförtulln.exp.   AMB    
  Travefärjan, Inre hamnen,
Tullexp. Skeppsbron Bo 8-10, 12
  AMD    
  Polenfärjan   AME    
  Industrihamnen   AMF    
  Helikopterflygplatsen
Västra hamnen 21:138
  AMG    
  Oljehamnen   AMH    
  Södra Varvsbassängen   AMK    
  Tullexpedition Limhamn   AML    
  Kajer och kajplan i Limhamn:
Centralhamnen
  AMN    
  Oljehamnen   AMP    
  Småbåtshamnens gästbrygga   AMR    
  Södra hamnen   AMS    
  Posttullexpeditionen   NMP    
  SJ, kombiterminal   JMK    
  SJ, Nordö   JMT    
  SJ, express- och resgods   JMX    
  Scandinavian Airlines System
Malmö-Sturups flygplats
    RMA
Typ C
 
  Scandinavian Airlines System
Malmö City International
    RMC
Typ C
 
  Aeroboutique Scandinavia AB
Helikopterterminalen
    RMD
Typ C
 
  ASG ERT AB
Terminalgatan
TMA
Typ A
     
  Bachmans Repvaruaffär & Skeppshandel AB     PMA
Typ C
 
  Banankompaniet, AB
Vinkelgatan 11 B
    VMY
Typ C
 
  Gate Gourmet Gothenburg AB
Sturup Flygplats
    PML
Typ C
 
  G&L Bejer Spedition AB*
Styrsögatan 4
BMN   TMN
Typ C
 
  Bilspedition Inrikes AB*
Kantyxegatan 22
NMD   TMU
Typ A
 
  Bilspedition Inrikes AB*
Coldsped lager
Spikgatan, kajplats 802-806, 807
BMD   TMD
Typ A
 
  Chematex AB
Koksgatan 18
    VMZ
Typ C
 
  Delva Freesport AB
Porfyrvägen 14
Lund
    VMS
Typ C
 
  DFDS Transport AB*
Bjurögatan 15
BMK   TMK
Typ C
 
  DHL International AB*
Krossverksgatan 7-9
CMD      
  Dutch Cargo Service Control AB*
Malmö-Sturups flygplats
CMA      
  Simon Edström AB*
Hemsögatan
BMF   TMF
Typ A
 
  Stig Ekdahls Åkeri AB*
Blidögatan 27
BMR   TMR
Typ A
 
  Fraktarna AB*
Grimsbygatan 14 A
CMB      
  Frigoscandia Distribution AB*
Västanvägen
Staffanstorp
BMP   TMP
Typ C
 
  Gambro Sales AB
Skiffervägen 23-24
Lund
    VMX
Typ C
 
  Gandalf Data AB
Stenyxegatan 25 C
    VMG
Typ C
 
  GD Express Worldwide
(Svenska) AB*
Malmö-Sturups flygplats
CMV      
  Kühne & Nagel AB*
Ollebo Gård
Bunkeflo
CMF   UMF
Typ A
 
  Limhamns Färjespedition AB
Strandgatan 8
Limhamn
    VML
Typ C
 
  Arne Lindgrens Terminal AB
Tärnögatan 3
    UMC
Typ A
 
  Malmö Flygfraktterminal AB*
Cederströmsgatan 4
CMG   UMG
Typ A
 
  Malmö Sjöterminal AB*
Malmö hamn, div. magasin
BME   TME
Typ A
 
  Malmö Sjöterminal AB
Malmö hamn Magasin M2
    PMM
Typ C
 
  Malmö Värme AB
Malmö Oljehamn, depå väst,
Oljevägen
depå öst, Flintrännaregatan
    VMT
Typ C
 
  Mertz Transport AB*
Blidögatan 25
BMM   TMM
Typ C
 
  Nagel Sverige AB, Kurt*
Lockarps Kyrkoväg 110
Oxie
BMG      
  Netplus Svenska AB
Krusegräns 42 E
    VMV
Typ C
 
  Nordisk Transport Sverige AB*
Skruvgatan 7
BML   TML
Typ A
 
  Nord Mills AB
N. Neputnigatan 11
    VMU
Typ C
 
  OC-Terminal AB*
Hemsögatan 6
BMS   TMS
Typ A
 
  Paktank AB
Oljehamnen, Oljevägen
    VMF
Typ C
 
  Polferries AB*
Terminalområdet, Polentrafiken
BMZ      
  Procurator Skydd AB
Kantyxegatan 29
    VMP
Typ C
 
  Road-Link AB*
Företagsvägen 2
Svedala
CMT      
  Scandinavian Service Partner AB
Malmö City International
    PMH
Typ C
 
  Schenker Transport AB*
Stenåldersgatan
CMC   TMC
Typ A
 
  Sturup fraktcentrum AB*
Malmö-Sturups flygplats
CME      
  Sundsservice AB
Malmö hamn, magasin 6
    PMC,
PMD
Typ C
 
  Svenska Tobaks AB
Kosterögatan 15
    VMH
Typ C
 
  Transfargo AB*
Borrgatan 36
BMB      
  Tmy Mö:s tillfälliga lager
Malmö hamn, magasin M 1
TMY      
  TV-Shop i Sverige AB
Bronsyxegatan 4
(Renhållningsgatan Skurup)
    VMR
Typ C
 
Sturup lk Lokalkontoret   AMM    
Helsingborg tmy Tullmyndigheten, för elektroniskt överförda ärenden   AHA    
  Tullmyndigheten
Hamnar i Helsingborg - Höganäs - Landskrona, bulk och enhetslaster
  AHB    
  Taxeringssektionen, påfört gods   AHC    
  Sundsterminalen, direkttrafik   AHD    
  Helikopterterminalen Landskrona,
direkttrafik
  AHF    
  Tull o Fordonskontrollen,
direkttrafik
  AHL    
  Västhamnen, direkttrafik   AHO    
  Helikopterterminalen Helsingborg,
direkttrafik
  AHT    
  SJ, Kommissionär   JHS    
  SJ, Kombiterminal
Godsbangården
  JHT    
  SJ, Kundcenter   JHZ    
  Andersson Shipping AB*
Fäktmästaregatan 5
BHI   THI
Typ A
 
  ASG Logistic AB*
Kungsgårdsleden
Ängelholm
BHC   THC
Typ A
 
  ASG/ERT AB*
Trintegatan 10
BHE   THE
Typ A
 
  Kjell Arvidsson Kyl- och Lagerservice AB*
Kapplöpningsgatan 12 A
BHK   THK
Typ A
 
  Ekbergs Åkeri AB*
Bunkagårdsgatan 8
CHE      
  Europa/Fate AB*
Västra Tallgatan 32
BHB      
  HCC i Sydsverige AB*
Mogatan 6
BHS   THS
Typ A
 
  Frans Maas Sverige AB*
Ekslingan 9
CHT   UHT
Typ A
 
  Frigoscandia Distribution AB*
Landskronavägen 11
BHF   THF
Typ A
 
  GD Express Worldwide Svenska AB*
Strandbadsvägen 13
BHG      
  Helsingborgs Hamn AB*
Oceanhamnen Oceangatan 3
Sundsterminalen
Skåneterminalen
Sydhamnen
Västhamnen
Magasin 600
BHO      
  Helsingborgs Hamn AB
Olympiaden 3
    THA
Typ A
 
  Helsingborgs Hamn AB
Hagen 2
    THG
Typ A
 
  Helsingborgs Hamn AB
Hästhagen byggnad 1001
    THH
Typ A
 
  Helsingborgs Hamn AB
Läsidan 2
    THL
Typ A
 
  Helsingborgs Hamn AB
Hamnområde Oceangatan 3
    THO
Typ A
 
  Helsingborgs Hamn AB
Planteringen 1:9
    THP
Typ A
 
  Helsingborgs Hamn AB
Läsidan 1
    THT
Typ A
 
  HCC i Sydsverige AB
Mogatan 6
    THS
Typ A
 
  Börje Jönssons Åkeri AB*
Bunkagårdsgatan 14
CHJ      
  LEP Olson & Wright AB*
Stenbrovägen 11
BHM   THM
Typ A
 
  Nordisk Transport Rail AB
Strandbadsvägen 21
    THB
Typ A
 
  Nordisk Transport Sverige AB*
Bunkalundsvägen 6
BHN   THN
Typ A
 
  Rolles Terminal
Bredgatan 7
BHT      
  Scansped AB*
Bunkalundsvägen 4
BHR   THR
Typ A
 
  Scansped AB
Kapplöpningsgatan 5
    UHR
Typ A
 
  Syd Frys AB*
N:a Bokhagsvägen 27
Mörarp
BHX   THX
Typ A
 
  United Parcel Service Sweden AB*
Bredgatan 19
BHU   THU
Typ A
 
  WLC Transport och Spedition AB*
Rundgången 4
BHV   THV
Typ A
 
  DHL International AB*
Sockerbruksgatan 3
CHD      
  Landskrona Trans Logistic AB*
Rattgatan 15
Landskrona
BHL      
  ASK-centralen AB2
Torbornavägen 13
    VHF
Typ C
MHE
  Bädd & Bad AB
Hjalmar Brantingsväg 41
Landskrona
    VHJ
Typ C
 
  Citrusfrukter AB
Strandbadsvägen 15
    VHC
Typ C
 
  Malte Ewerman AB
Kolgatan 1
Landskrona
    VHE
Typ C
 
  Ibico Scandinavia AB
Makadamgatan 5
    VHI
Typ C
 
  Helsingborgs Hamn AB
Kemira Hamnområde
    UHS
Typ A
 
  AB Rolf Kastman & Co
Lodjursgatan 4 B
Landskrona
    VHA
Typ C
 
  Skånska Lantmännen Ek.för.
Massgodsleden Foderfabriken
    VHD
Typ C
 
  Skånska Lantmännen Ek.för.
Sydhamnen Spannmålsterminalen
    VHH
Typ C
 
  Springhill Textil AB
Mörsaregatan 21
    VHS
Typ C
 
  Zoégas Kaffe AB
Ängelholmsvägen 5
    VHZ
Typ C
 
  Aeroboutique Scandinavia AB
Oceangatan 6
    XHA
Typ C
Export­butik
 
  AB John Backes Skeppshandel
Strandbadsvägen 11
    PHB
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  Tilly & Co Frukt och bär AB2
Planteringsvägen 9
      MIA
Borås tmy Tullmyndigheten,
Trafikavdelningen
  AEA    
  SJ
Centralstation
  JEB    
  ASG European Road Transport AB*
Sandlidsgatan 6
Lamellgatan 1
BEC   TEC
Typ A
 
  Mercantile Distribution Sverige AB*
Ålandsgatan 10
BED   TED
Typ A
 
  Nordisk Transport Sverige AB*
Industrigatan 10
BEE   TEE
Typ A
 
  Schenker Transport AB*
Druveforsvägen 9
BEF   TEF
Typ A
 
  Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB*
Brinellgatan 6
BEH      
  Budbolaget, Bröderna Jogeland AB*
Ryssnäsvägen 4
BEJ   TEJ
Typ A
 
  JOB Transport AB*
Grönbogatan 5 AB
BEK   TEK
Typ A
 
  Scandinavian Garment Service AB*
Katrinedalsgatan 15
BEL      
  Wilson & Co AB*
Sagagatan 17
Göteborgsvägen 1
BEM   TEM
Typ A
 
  Göte David Teko AB*
Textilvägen 2
Viskafors
BEV   TEV
Typ A
 
  Owe Holm Distribution AB*
Göteborgsvägen
BEX   TEX
Typ A
 
  Scansped AB*
Ryssnäsvägen 15
CEA   UEA
Typ A
 
  Arca Trading AB1
Boråsvägen 237
Rydal
    QEA
Typ C
 
  BC Sverige AB
Företagsgatan 69
    QEB
Typ C
 
  Borås Wäfveri AB1
Kungsfors Skene
    QEC
Typ C
 
  HS Parti AB
Lars Kaggsgatan 2
    QED
Typ C
 
  Diazo AB
Viken Sandared
    QEE
Typ C
 
  Trofé AB
Viskastrandsgatan 1
    QEF
Typ C
 
  Haléns Postorder AB
Grönbogatan
    QEH
Typ C
 
  Peobe AB
Stämpelgatan 11
    QEI
Typ C
 
  Josefssons Postorder AB
Företagsgatan 69
    QEJ
Typ C
 
  Marys Mode Postorder AB
Björkhemsgatan 20
    QEK
Typ C
 
  Ellos AB
Ödegärdsgatan 2
Sagagatan 19
Sandlidsgatan 6
Krokshall
    QEG
Typ D
 
Landvetter lk Lokalkontoret Stationsbyggn.    ADA    
  Lokalkontoret Fraktbyggn.   ADB    
  Scandinavian Airlines System
(exportbutik)
Landvetter Flygplats
  RDA    
  Pressbyråns Konfektyr o Delikatess AB
Landvetter Flygplats
  RDB    
  Europe Taxfree Perfume
Landvetter Flygplats
  RDC    
  Gate Gourmet Gbg AB
Landvetter Flygplats
    PDA
PDF
Typ C
 
  Topflight Catering Gbg AB
Landvetter Flygplats
    PDB
PDC
Typ C
 
  Godshantering Landvetter AB
(GLA)
    TDE
Typ A
 
  GD Express Worldwide (Svenska) AB*
Landvetter Flygplats
BDF      
  Godshantering Landvetter AB
(GLA)*
Landvetter Flygplats
BDE      
  Safe Aerosped Landvetter AB*
Landvetter Flygplats
BDA      
  Scandinavian Airlines System (SAS)*
Landvetter Flygplats
BDC      
  Swedish Air Cargo
Terminals AB (SACT)
Landvetter Flygplats
BDD      
Jönköping lk Lokalkontoret   AJG    
  Jönköpings flygplats   AJK    
  SAS Jönköpings flygplats   RJG
RJH
   
  SJ, Jönköping   JJH    
  ACE Spedcenter AB*
Industrigatan 18
Solåsvägen 51

BJQ
BJS
     
  ASG Logistics AB*
Möbelvägen
Torsvik
BJU   TJU
Typ A
 
  ASG Air & Sea AB*
Jönköpings flygplats
BJH      
  ASG ERT AB*
Solåsvägen 5
BJV      
  Bilspedition Adamsson Transport AB*
Industrigatan 19
BJK   TJK
Typ A
 
  Carlsfors Bruk AB
Carlforsvägen
Huskvarna
    VJN
Typ C
 
  Göte Claesson Transport AB*
Muttervägen 1
CJG      
  DFDS Transport AB*
Huskvarnavägen 168
BJM      
  Dila Logistics AB*
Torsviks västra ind. omr.
BJZ      
  El-Giganten Sverige Grossist AB
Möbelvägen 51
    TJG
Typ D
 
  Fraktarna AB*
Momarken 12
BJY   TJY
Typ A
 
  Fraktarna AB*
Granarpsvägen 2
CJH      
  Gnosjö Konstsvide AB1
Idrottsvägen
Gnosjö
    VJL
Typ C

 
  Kungsholms Express & Speditions AB*
Industrigatan 18
BJN   TJN
Typ A
 
  Martin Magnusson & Co AB1
Äspåsvägen
Hestra
    VJH
Typ C
 
  NIB International i Holsbrunn1 AB
Fabriksgatan
Vetlanda
    VJK
Typ C
 
  NLV Logistics Village AB*1
Industrigatan 42-44
Nässjö
    TJZ
Typ A
 
  Nordisk Transport Sverige AB*
Muttervägen 1
CJJ      
  Olsson & Wright AB*
Industrigatan 18
BJW      
  Road Link AB*
Dvärggatan 4
BJR   TJR
Typ A
 
  Scansped AB*1
Repslagarev. 2
Värnamo
BJJ      
  Scansped AB*
Industrigatan 19
BJP      
  Schenker Transport AB*
Kabelvägen 7
BJT   TJT
Typ A
 
  Wide Sport AB1
Tånggatan 2
Skillingaryd
    VJG
Typ C
 
Halmstad lk Lokalkontoret   AJA    
  SJ
Halmstad
  AJB    
  Hamnen   AJC    
  Hamnen
Falkenberg
  AJD    
  Flygplatsen   AJE    
  ASG ERT AB*
Fräsaregatan
BJA   TJA
Typ A
 
  Scansped AB*
Gjutaregatan
BJB   TJB
Typ A
 
  Schenker Transport AB*
Vilhelmsfält industriområde
BJC   TJC
Typ A
 
  Halmstads Hamn och Stuveri AB*
Sibiriegatan
BJD   TJD
Typ A
 
  Falkenbergs Terminal AB*
Yttre Hamnen
Falkenberg
BJE   UJE
Typ A
 
  K.G. Johansson & Co Åkeri AB2
Fabriksgatan
Våxtorp
    TJF
Typ A
 
  V & S Vin & Sprit AB2
Skrea Strand
Falkenberg
    UJB
Typ C
 
  Harrys Skeppsfournering AB
Södergatan
Falkenberg
    PJB
Typ C
(provian­terings­lager)
 
  Halmstads Skeppshandel
Snöstorpsvägen
Halmstad
    PJA
Typ C
(provian­terings­lager)
 
Varberg lk Lokalkontoret   AVA    
  Varbergs hamn   AVC    
  SJ, Varberg   AVB    
  AB Varbergs Skeppshandel
Leopardgatan 5
    PVB
Typ C
 
  Magnusson Shipping*
Del av magasin HLC
BVB      
  A Cook AB
B Svenssons Väg 6
    TVA
Typ C
 
  Combitrans Sweden*
Groupage AB
Vagnvägen 8
BVC   TVC
Typ A
 
  Terminal West AB*
Handelshamnen, Getakärr 9:8
BVD      
  Din Sko AB*
Härdgatan 7
BVA   UVB
Typ C
 
  J-son Sko AB
Bilspedition
    UVD
Typ C
 
Göteborg tmy Klareringsexp. Femman
Carnegiekajen, kajpl. 61-65
Lilla Bommens hamn
kajpl. 201-207
Gullbergskajen
kajpl. 208-210
Långedrags gästhamn
Packhuskajen, kajpl. 1-11
Ringökajen, kajpl. 300-302
Skeppsbrokajen, kajpl. 13-18
  AXA    
  Majnabbeterminalen   AXC    
  Ledningscentralen   AXF    
  Klareringsexp. Arendal
inkl. Gullbergskajen
kajpl. 212-232
Färjenäshamnen kajpl. 400,
Ryahamnen kajpl. 551-554, 562-563, 566-568,
Skarvikshamnen kajpl. 506-521,
Torshamnen kajpl. 800-801
Sannegårdshamnen kajpl. 138-148
  AGV    
  Partihallarna (Spårområde samt uppställningsplats för bilar)        
  Säve flygplats3   AGC    
  ABI Terminmal & Lagerhantering AB
August Barks gata 26
    VGV
Typ A
 
  ADA AB
Importgatan 18-20
    QGR
Typ C
 
  Ahlmén & Sahlin AB*
Tagenevägen 13
BGR   TGR
Typ A
 
  Ahmad Trading Sweden AB, ATAB
Magasin 107, Frihamnen
    QXH
Typ C
 
  ASG ERT AB*
Gullbergsvassgatan
BGE
BGF
  TGE
Typ A
 
  ASG Logistik AB
Arendal
    TGH
Typ A
 
  ASG Sweden AB*
Gullbergsvassgatan
BGN   QXN
Typ A
 
  Asperö Handels AB
Traneredsvägen 112
    QXU
Typ C
 
  Atlas Design AB
Banehagsliden 2
    VXB
Typ C
 
  Banan-Kompaniet AB
Frihamnen
    QGM
Typ C
 
  Bejka Trading AB
Importgatan 17

Ringögatan 13
   
QXO
Typ C
QXR
Typ C
 
  BTL Sweden AB*
Tansportgatan 9-11
BGB   TGB
Typ A
 
  BTL Sweden AB*2
Logistik Center
Transportgatan 9-11
DGB   TGM
Typ A
 
  BTL Sweden AB*
Coldsped
Ringögatan 33
BXB   TXB
Typ A
 
  Borlind, Bersén & Co AB*
Marieholmsgatan 60
BGS   TGS
Typ A
 
  Clipper of Scandinavia AB
Gustav Werners gata 2
    VXC
Typ C
 
  Dan Cargo AB
Godsgatan 5
    QGO
Typ A
 
  Daste Invest AB
Grimboåsen 8
    VGB
Typ A
 
  DFDS Transport AB*
Exportgatan 39
CGA   UGA
Typ A
 
  DHL International AB*
Industrivägen 4
Partille
BGL   TGL
Typ A
 
  Elga AB
Järntrådsvägen 5
Partille
    QGA
Typ C
 
  Euroute AB*
Kärrlyckegatan 18
EGF   TGF
Typ A
 
  Fast Cargo Sweden AB
Flöjelbergsgatan 13
Mölndal
    UXA
Typ A
 
  P & O Ferrymasters AB*
Exportgatan 69
BGU   TGU
Typ A
 
  Forsblad & Son AB
Risbindaregatan 1*

Augusts Barks gata 3*

Hantverksgatan 15*

BGI

BXI

CXC
 
TGI
Typ A
QXI
TypA
QXE
Typ A
 
  Fraktarna AB*
Orrekulla Industrigata 26
BGZ      
  Fraktservice i Gbg AB*
Marieholmsgatan 82
CGJ   UGJ
Typ A
 
  Frans Maas Sverige AB*
Kärrlyckegatan 11
BGQ   TGQ
Typ A
 
  Svenska Mässan
Orekulla Industrigatan
CXB
EGC
     
  Frigoscandia Food*
Services AB
Skandiahamnen
DGO   VGO
Typ A
 
  Furuno Sverige AB
Gruvgatan 23
    QXL
Typ C
 
  Glasdon-Gruppen AB
Laxfiskevägen 16
Partille
    QGJ
Typ C
 
  Gods & Transportterminalen i Gbg AB*
Indiska Oceanen, Skandiahamnen
BGK   TGK
Typ A
 
  Godsterminalen i Göteborg AB*
Gullbergsvassgatan 10
BGG
BGH
  TGG
Typ A
 
  Göteborg-Säve Cargo AB
Oljevägen
Skandiahamnen
    QGQ
Typ A
 
  Göteborgs Fjärrtransporter AB*
Exportgatan 57 B
CGF   VGD
Typ A
 
  Göteborgs Fryshus*
i Göteborg AB
Slakthusområdet
DGC   TGC
Typ A
 
  Göteborgs Hamn AB*
Skandiahamnen
genomgående exportgods
järnvägsgods
DGH

DGN

DGT

DGZDGP
EGP
  VGH
Typ A
VGN
Typ A
VGT
Typ A
VGZ
Typ A
VGI
Typ A
 
  Göteborgs Hamn AB*
Frihamnen
genomgående exportgods
CXG

CXF
  QXG
Typ A
 
  Göteborgs Lastbilscentral*
Ek. förening
Importgatan 26
EGA   VGC
Typ A
 
  Göteborgs Paketering & Lagerservice AB
Ruskvädersgatan 12
    VGY
Typ A
 
  Göteborgs PDI AB
Flygfältsgatan 20
Torslanda
    UGU
Typ A
 
  Göteborgs Spedition AB
Pölsebogatan 1
CGZ   UGZ
Typ A
 
  Hasselbolaget AB
Hulda Mellgrens gata 1 C
    QXT
Typ C
 
  Axel Hofstedt AB
Manufakturgatan 21
    QXD
Typ A
 
  Indumenti Gestire AB
Almedalsvägen 1 D
    PGI
Typ C
 
  Johan i Hallen i Gbg AB
Slakthuset
    PGL
Typ C
 
  Kopparbergs Bryggeri AB
Fältspatsgatan 2
    PGO
Typ C
 
  AB Kranlyft
Gullbergsstrandgata 40
    QXF
Typ C
 
  Kungsholms Express*
& Spedition AB
Lergodsgatan 6
BXG   QXC
Typ A
 
  Kvarn AB Juvel
Bratteråsgatan 32
    QGG
Typ C
 
  Mercantile Distribution Sverige AB2
Exportgatan 38 A

Exportgatan 39

Ringögatan 39

Skandiahamnen
   
UGB
Typ A
UGY
Typ A
TXZ
Typ A
VGE
Typ A
 
  Merx Team AB
Galvaniseringsg. 5
    VXG
Typ C
 
  Nitto Scandinavia AB
Heljesvägen 9
Lindome
    VXD
Typ C
 
  Nordcarrier AB*
Kårebogatan
DGE   VGF
Typ A
 
  Nordic Tank Storage AB
Skarsvikshamnen

Ryahamnen
   
VGM
Typ C
VGX
Typ C
 
  Olegruppen AB
Gamla Kronvägen 60
Partille
    PGH
Typ C
 
  Olson & Wright AB*
Exportgatan 25
DGR   VGR
Typ A
 
  Paktank AB
Skarsvikshamnen
    UGQ
Typ C
 
  Pingstmissionens U-landshjälp1, 2
Skattegårdsgatan 1
Vårgårda
    VGQ
Typ A
 
  Primotex AB
Kabelgatan 9
Kungsbacka
    OXP
Typ C
 
  AB Pripps Bryggeri
J A Pripps gata
    PGP
Typ C
 
  J Ringborg AB*
Järnmalmsgatan 6

Exportgatan 28

CGU

BGT
 
VGU
Typ A
TGT
Typ A
 
  Road-Link AB*
Exportgatan 30
GBP      
  Sannes Oljelagring AB
Skarvikshamnen
    UGT
Typ A
 
  Scandinavian Garment Service AB*1
Fabriksgatan, Älvängen
DGK      
  Scandi Gruppen Overseas International AB
Kabelgatan 5
Kungsbacka
    VXA
Typ C
 
  S.C.T.T Scandinavia AB
Marieholmsgatan 60
    TGV
Typ C
 
  Schenker Transport AB*
Marieholmsgatan 42
BGA   TGA
Typ A
 
  AB Scanfreight*
Hildedalsgatan 138-140
CGN   TGN
Typ A
 
  Sjöstrand Bike AB
Dumpergatan 3
Kungälv
    QGC
Typ C
 
  AB Skandiatransport Logistik
Valdemar Noréns gata 3 och
Regnbågsgatan 3, Götaverken
skjul 183, Lindholmshamnen
Salsmästargatan 25
Karonsbergsvägen, Surte
Importgatan 23-33 och kaj 335
    TGJ
Typ A
 
  SE-bankens valv, Lilla Bergsg. 1     UXD
Typ A
 
  Skandinaviska Råvaror AB
Kärrlyckegatan 31
    QXS
Typ C
 
  Spendrups Bryggeri AB
Stallarängsgatan 3
Mölndal
    PGQ
Typ C
 
  Stena Oil AB
tank 372, Skarvikshamnen
    QGS
Typ C
 
  Stjärnfrakt i Göteborg AB
Aröds Industriväg 12
    TXC
Typ A
 
  AB Svelast*
Bergslagsgatan 6
EGD   TGD
Typ A
 
  Svenska Lafayette
Electronic AB
Artillerigatan 25
    QGD
Typ C
 
  Swetrail AB
Kolgruvegatan 1
    QXA
Typ A
 
  MB Sveda AB
Marieholmsgatan 56
    QGE
Typ C
 
  Swans Skeppsfurnering i Göteborg AB
Exportgatan 67 C
    PGD
Typ C
PGF
Typ C
UGF
Typ C
 
  Säve Airport Service AB
Säve Flygplats
    PGS
Typ C
 
  T & K Transport AB*
Flygfältsgatan 31
Torslanda
CGS      
  Teko-Service i Gbg AB2
Datavägen 17
Askim
    QXK
Typ C
 
  Topcon Optical Swenska AB
Industrivägen 4
Partille
    QGL
Typ C
 
  Trans Fargo AB*
Orrekulla Industrigatan 13-15
BGY   TGY
Typ A
 
  Transportkonsulten i Gbg AB*
J A Gahms gata 6
BXU      
  AB Transsped*
Exportgatan 33
BGM   UGM
Typ A
 
  United Parcel Service Sweden AB*
Tagenev. 34
CGD      
  Van Dieren Transport AB*
Ruskvädersgatan 18
DGV      
  West Food AB
Frigoscandiaterminalen
Skandiahamnen
    PGB
Typ C
 
  Anders Westerlind AB
Göteborgsvägen 89
Mölndal
    VXI
Typ C
 
  Volvo Tullupplag AB*
Arendal
EGK   VGK
Typ C
 
  Västra Frölunda Biltransporter AB
Britta Sahlgrens gata 9
    QXB
Typ A
 
  AB Åbro Bryggeri
Göteborgsvägen 91
Mölndal
    PGM
Typ C
 
Wallhamn lk Lokalkontoret   AUD    
  Swedish Tank Storage AB
Vattenfalls bergrum
Stenungsund
    QGP
Typ C
 
  Wallhamn Terminal AB*
Wallhamns hamn

Rönnäng
BUC   TUC
Typ A

UUA
Typ A
 
Lidköping lk Lokalkontoret
Delar av yttre och inre hamnen
  ALA    
  Almia AB1
Holländergatan 31
Falköping
    ULK
Typ C
 
  ASG-ERT AB*
Skaragatan 110
BLA   QLA
Typ A
 
  Aspens AB1
Holländergatan 31
Falköping
    ULB
Typ C
 
  Gunnar Dafgård AB*1
Källby
BLJ   ULA
Typ C
 
  FMV Resmat1
F7, Såtenäs
    ULL
Typ C
 
  Fryshuset Iskuben AB
Björkhagsgatan 9
    TLH
Typ A
 
  LBC Sweden AB1
Fågelviksleden 4
Tibro
BLD   TLE
Typ A
 
  Mariestads Skeppsmäkleri AB1
Yttre hamnen
Mariestad
    TLB
Typ A
 
  Marimat AB1
Industrivägen 2
Stora Levene
    TLF
Typ A
 
  MTD Trädgårdsmaskiner AB1
Bangatan 2-4
Mossvägen 35
Falköping
    QLB
Typ C
 
  Paon AB1
Mariestadsvägen 100
Skövde
    QLC
Typ C
 
  BTL Sweden AB1
Kampetorpsgatan
Skara
BLB      
  Skara Frys AB1
Ängtorpsgatan 2
Skara
BLE   TLC
Typ A
 
  Skara Terminalen AB1
Munkatorp
Skara
    TLL
Typ A
 
  AB SkinnWille1
Bangatan 10
Falköping
    ULJ
Typ C
 
  STRAM AB1
Verkstadsgatan 15
Tibro
    ULI
Typ C
 
  Top Flight Catering AB1
Fågelviksleden 2
Tibro
    PLC
Typ C
 
  Vänerhamn AB
Lidköping
Otterbäcken1
BLK  

QLK
Typ C
 
  Vänfor AB
Sockerbruksgatan 8
    ULH
Typ C
 
Udevalla lk Lokalkontoret   AUA    
  Abba Seafood AB2
Lillesjö Ind.område, Udevalla

Mollösund

Kungshamn
   
QUA
Typ C
QGH
Typ C
QGI
Typ C
 
  AS Cars AB1
Dalskog
    VUD
Typ C
 
  CR Yachts, Båtsnickarna på Orust AB
Lundens ind.område
Henån
    QUC
Typ C
 
  Bröderna Martinssons Varvs AB1
Svineviken
Henån
    VUC
Typ C
 
  Båtvårdsvarvet HB1
Svineviken, Henån
    VUB
Typ C
 
  Hoffmans Skeppshandel AB
Göteborgsvägen 19
    PUB
Typ C
 
  Lindebäck Shipping AB1
Lysekils hamn
    TUE
Typ A
 
  Lysekils Fryshus AB1
Götö
Lysekil
    TUF
Typ A
 
  Lysekils Skeppshandel & Mekaniska HB1
Lyse ind.område
Alsbäcksvägen
Lysekil
    PUC
Typ C
PUD
Typ C
 
  Malö Yacht AB1
Kungsviken
Henån
    VUE
Typ C
 
  Nya Minimaskiner i Sverige AB1
Tradenvägen
Håby
    QUB
Typ C
 
  BTL Sweden AB*
Kasens Industriområde
BUA      
  Uddevalla Hamnterminal AB*
Uddevalla hamn
CUB   TUB
Typ A
 
  Uddevalla Lagerhotell AB
Fröland
    TUD
Typ A
 
  Vindö Marin AB1
Vindön
Henån
    VUF
Typ C
 
Karlstad tmy Tullmyndigheten   ACA    
  Karlstads hamnområde   HCA    
  Karlstads flygplats   HCE    
  Kristinehamns hamnområde       HCB
  Skattkärrs hamnområde       HCC
  Skoghalls hamnområde       HCD
  Norsbrons hamnområde       HCF
  Gruvöns hamnområde       HCH
  Åmåls hamnområde       HCJ
  Örje tollsted       ACR
  Åsnes tollsted       ACM
  Östby tollsted       ACP
  SJ Karlstad   JCA    
  ASG ERT AB*
Regnvindsgatan 8
BCD   QCD
Typ A
 
  ASG Logistics AB
Blekegatan 9
    QCE
Typ A
 
  Scansped AB*
Brisgatan 2
BCB   QCB
Typ A
 
  Scansped AB*
Karlstads flygplats
BCE      
  Schenker Transport AB
Stormgatan 9
BCF   QCF
Typ A
 
  Vänerhamn AB
Hamnvägen 6
    QCC
Typ A
 
  Swedish Radio Supply AB
Fallvindsgatan 3-5
    SCI
Typ C
 
  Importmagasinet i Sunne AB
Sunne
    SCJ
Typ C
 
  Skogsmat i Udeholm AB
Uddeholm
    SCK
Typ C
 
  Luftfartsverket exportbutik
Karstads flygplats
    SCL
Typ C
 
Svinesund lk Lokalkontoret    ACT    
  Strämstad Kajer och kajplan
Norra hamnen,
Färjeterminalen Torskholmen,
Oljehamnen
      ACW
  Svinesund N       ACX
  Bo Livs AB
Torskholmen
    PCY
PCZ
Typ C
 
  K G Hansson Sped. HB
Strömstad
    QCG
Typ A
 
Högen lk Lokalkontoret   ACU    
  NSB Kornsjö   JCU    
Hån lk Lokalkontoret   ACH    
Eda lk Lokalkontoret   ACE    
  SJ Charlottenberg   JCE    
Vittjärn lk Lokalkontoret   ACK    
Idre lk Lokalkontoret   ACF    

Notförteckning

1 Ej avgiftsfritt tullklareringsområde.

2 Godkända mottagare.

3 Luftfartyg i internationell fart, som medför varor utöver vad som får införas fritt, får inte komma till Säve på annan tid än helgfri måndag-fredag kl. 07.00-16.00 om det inte har särskilt tillstånd av Ledningscentralen, tullmyndigheten Göteborg.

4 Avgiftsfritt tullklareringsområde under tullexpeditionens i Karlskrona öppettider i samband med färjans ankomst och avgång.

5 Avgiftsfritt tullklareringsområde enbart under överenskommen tid i samband med klarering av turlistebunden trafik.

6 Avgiftsfritt tullklareringsområde under tullexpeditionens i Åhus öppettider i samband med färjans ankomst och avgång.