tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:33

beslutad den 15 november 1996
Utkom från trycket den 29 november 1996

Författningen har ersatts den 2 juli 1998 genom TFS 1998:21


Generaltullstyrelsens tillkännagivande
av uppgifter om tullplatser och tullmyndigheternas öppethållande m.m.

Med hänvisning till 57 § första stycket tullförordningen (1994:1558) utfärdar Generaltullstyrelsen nedanstående förteckning över tullplatserna med utgångspunkt i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1995:21) om organisation av tullstaten m.m.

För varje tullkontor anges gällande öppettid helgfria måndagar—fredagar, helgfria lördagar samt söndagar. Tullförrättning som sker inom tullklareringsområde på expeditionstid är avgiftsfri. Expeditionstid är tid som anges i 1 kap. 1 § tullordningen (TFS 1994:45). Tullmyndighet kan besluta att öppettiden på sådana helgdagsaftnar då expeditionstiden slutar kl. 13 skall minskas med högst fyra timmar. Tullmyndigheten tillkännager sådan begränsning av öppettiden för allmänheten.

Enligt 1 kap. 1 § tullordningen förstås med tullklareringsområde sådant område inom en tullplats till eller från vilket ett transportmedel och varor som står under tullkontroll får föras. Tullmyndighet skall bestämma var tullklareringsområden skall finnas inom tullplatsen eller tullplatserna inom tullregionen, vilken omfattning de skall ha och förekommande inskränkningar i rätten att föra transportmedel och varor till och från områdena. Förteckning över tullklareringsområden utfärdas av Generaltullstyrelsen.

Tullmyndighet kan besluta att öppettiden för visst tullkontor tillfälligtvis under viss del av året skall vara annan än den som framgår av förteckningen. Tullmyndigheten tillkännager sådan begränsning av öppettiden för allmänheten.

Bestämmelser om flygtrafik vid vissa flygplatser finns i 2 kap. 42—58 b §§ tullordningen.

Bestämmelser om transitering av varor finns i 7 kap. tullordningen.

Följande förkortningar används i förteckningen:

Fä = Tullexpedition i färjeläge har öppet i anslutning till färjas ankomst och avgång.

Fl = Tullexpedition på flygplats har öppet i anslutning till reguljärflygs ankomst och avgång.


 

Öppettid

 
 
 

Tullplats

Må—Fr

Anm.


 

Tullmyndigheten Haparanda

       

Haparanda1

8—21

8—15

15—21

 

Kiruna

8—16

     

Övertorneå

8—16

     

Tärnaby

8—21

8—15

15—21

 

Karesuando

8—16

     

Luleå

8—16

     

Umeå

8—16

     
         

Tullmyndigheten Sundsvall

       

Sundsvall

7.30—16

     

Gäddede

9—16

     

Östersund2

8—16

     

Storlien

må—

9—21

9—24

 
 

to 0—24

     
 

fr 0—21

     

Gävle

8—16

     
         

Tullmyndigheten Arlanda

       

Arlanda3

0—24

0—24

0—24

 
         

Tullmyndigheten Stockholm

       

Stockholm

8—16

     

Sjötullen (Stockholm)

8—16

   

Västberga (Stockholm)4

7—20

     

Kapellskär5

8—16

   

         

Tullmyndigheten Norrköping

       

Norrköping

8—16

     

Örebro6

8—16

     

Västerås

8—16

     

Visby7

8—16

     

Oxelösund8

8—16

   

         

Tullmyndigheten Karlshamn

       

Karlshamn9

8—16

   

Kalmar

8—16

     

Växjö10

8—16

     
         

Tullmyndigheten Ystad

       

Ystad11

8—16

     

Trelleborg12

8—16

     
         

Tullmyndigheten Malmö

       

Malmö

8—16

   

Sturup

0—24

0—24

0—24

 
         

Tullmyndigheten Helsingborg

       

Helsingborg13

8—16

     
         

Tullmyndigheten Borås

       

Borås14

8—16

     

Landvetter15

8—16

   

Fl

Jönköping16

8—16

   

Fl

Halmstad17

8—16

     

Varberg18

8—16

     
         

Tullmyndigheten Göteborg

       

Göteborg19

8—16

     

Skandiahamnen (Göteborg)20

8—16

     

Wallhamn

8—16

     

Lidköping

8—12

     

Uddevalla

8—16

     
         

Tullmyndigheten Karlstad

       

Karlstad

8—16

     

Svinesund21

0—24

0—24

0—24

 

Högen

8—21

     

Hån

0—24

0—24

0—24

 

Eda

0—24

0—24

0—24

 

Vittjärn

8—17

     

Idre

9—16

     

Notförteckning

1 Öppettiderna för Tullkontoret Haparanda avser trafikklarering. För övrig verksamhet är tullkontoret öppet må—fr kl. 8—16.
2 Tullkontoret Östersund har stängt kl. 11.30—12.30.
3 Tullkontoret Arlanda är öppet för all slags expediering må—fr kl. 8—16. Övrig tid expedieras export- och hemtagningsgods samt efter överenskommelse med tullkontoret andra sändningar.
4 Tullkontoret Västberga är öppet för all slags expediering kl. 8—16. Övrig tid sker i första hand klarering av exportgods.
5 Tullkontoret Kapellskärs expedition i färjeterminalen i Grisslehamn har öppet i anslutning till färjas ankomst och avgång.
6 Tullkontoret Örebro har stängt kl. 12—13.
7 Tullkontoret Visby har stängt kl. 12—13.
8 Tullkontoret Oxelösund har stängt kl. 12—13.
9 Vid färjeterminalerna i Karlskrona och i Åhus har tullexpeditionerna öppet i samband med färjas ankomst och avgång. På flygplatsen i Växjö (på tid utanför tullkontorets öppettid) samt på flygplatserna i Kalmar, Ronneby och Everöd sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullmyndigheten Karlshamn.
10 Tullkontoret Växjö har stängt kl. 12—13.
11 Tullkontoret Ystad är öppet för alla slags ärenden må—fr kl. 8—16. Klareringsexpeditionen är öppen för klarering av färjetrafik, uttag från tullager samt kontroll i samband därmed vardagar kl. 5—23 och helgdagar kl. 8—23.
12 Tullkontoret Trelleborg är öppet för all slags expediering må—fr kl. 8—16. Klareringsexpeditionen är öppen för klarering av färjetrafik alla dagar kl. 7—23.
13 Tullkontoret Helsingborg har öppet för all slags expediering må—fr kl. 8—16. I färjetrafiken sker klarering alla dagar kl. 7—22.
14 Tullkontoret Borås har stängt kl. 12—13.
15 Särskilt för exportklarering gäller vardagar inkl. lördagar 8—21. Tullkontoret Landvetter har stängt kl. 12.15—13.
16 Tullkontoret Jönköping har stängt kl 12—13.
17 Tullkontoret Halmstad har stängt kl. 12—13.
18 Tullkontoret Varberg har stängt kl. 12—13.
19 Ledningscentralen är öppen 0—24 alla dagar för fartygsklarering, godkänd exportör och expediering av privatgods i färjetrafiken.
20 ID-kontrollen i Skandiahamnen är öppen för exportklarering må—fr kl. 7—21.
21 Tullkontoret Svinesunds expedition i färjeterminalen i Strömstad har öppet alla dagar i anslutning till färjas ankomst och avgång.


Detta tillkännagivande ersätter Generaltullstyrelsens tillkännagivande (TFS 1992:25) av uppgifter om tullplatser och tullmyndigheternas öppethållande m.m.