tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:30

med ändringar i TFS 1995:21

beslutad den 28 oktober 1996
Utkom från trycket den 8 november 1996

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 juli 1998 genom TFS 1998:12

Bemyndigande: 17 och 18 §§ verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1995:21) om organisation av tullstaten m.m.

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 3 och 4 §§ Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1995:21) om organisation av tullstaten m.m. skall ha följande lydelse

3 §  För klarerings- och kontrolluppgifter skall vissa tullmyndigheters verksamhet vara lokaliserad till lokalkontor. Följande lokalkontor skall finnas inom respektive tullregion.

Haparanda tullregion: Kiruna, Övertorneå, Tärnaby, Karesuando, Luleå och Umeå

Sundsvalls tullregion: Gäddede, Östersund, Storlien och Gävle

Stockholms tullregion: Sjötullen (Stockholm), Västberga (Stockholm) och Kapellskär

Norrköpings tullregion: Örebro, Västerås, Visby och Oxelösund

Karlshamns tullregion: Kalmar och Växjö

Ystads tullregion: Trelleborg

Malmö tullregion: Sturup

Borås tullregion: Landvetter, Jönköping, Halmstad och Varberg

Göteborgs tullregion: Skandiahamnen (Göteborg), Wallhamn, Lidköping och Uddevalla

Karlstads tullregion: Svinesund, Högen, Hån, Eda, Vittjärn, Idre och Rörbäcksnäs

4 §  Tullmyndighet får inom sin tullregion besluta om erforderlig indelning av myndigheten i enheter och grupper och besluta om arbetsfördelning och andra organisatoriska frågor inom tullregionen.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling.