tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:13

beslutad den 28 maj 1996
Utkom från trycket den 19 juni 1996

Författningen har ersatts den 19 december 1996 genom TFS 1996:40


Generaltullstyrelsens tillkännagivande
av C-flygplatser

Med hänvisning till 2 kap. 46 § tullordningen (TFS 1994:45) tillkännager Generaltullstyrelsen följande beträffande C-flygplatser.

Till klass C hänförs, enligt beslut av vederbörande tullmyndighet, följande flygplatser, nämligen Anderstorp, Arvika, Eslöv, Gällivare, Hagfors, Hemavan, Hudiksvall, Hultsfred/Vimmerby, Idre, Karlskoga (Karlskoga-Bofors), Kramfors/Sollefteå, Ljungby (Ljungby/Feringe), Lycksele, Skellefteå, Smålandsstenar, Strömstad (Näsinge), Torsby, Trollhättan/Vänersborg, Varberg (Getterön), Örnsköldsvik och Östersund (Optand).


Detta tillkännagivande ersätter Generaltullstyrelsens tillkännagivande (TFS 1996:8) av C-flygplatser.