tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:8

beslutad den 10 april 1996
Utkom från trycket den 24 april 1996

Författningen har ersatts den 28 maj 1996 genom TFS 1996:13


Generaltullstyrelsens tillkännagivande
av C-flygplatser

Med hänvisning till 2 kap. 46 § tullordningen (TFS 1994:45) tillkännager Generaltullstyrelsen följande beträffande C-flygplatser.

Till klass C hänförs, enligt beslut av vederbörande tullmyndighet, följande flygplatser, nämligen Anderstorp, Arvika, Eslöv, Hagfors, Hudiksvall, Idre, Karlskoga (Karlskoga-Bofors), Kramfors/Sollefteå, Strömstad (Näsinge), Torsby, Varberg (Getterön) och Östersund (Optand).