tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:44

beslutad den 23 november 1995
Utkom från trycket den 6 december 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 december 1995

Bemyndigande: 6 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om växelkurs för vissa valutor

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att för omräkning av nedan nämnda valutor till svenska kronor skall – med avvikelse från vad som stadgas i artikel 169.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen – vid förtullningar vilkas taxebestämmande dag enligt artikel 214 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen infaller under tiden 29–30 november 1995 tillämpas nedanstående säljkurser.

Australien 1 dollar (AUD) = 4,8475 kr
Grekland 100 drakmer (GRD) = 2,83 kr
Hongkong 1 dollar (HKD) = 0,8525 kr
Irland (Eire) 1 pund (IEP) = 10,4775 kr
Kuwait 1 dinar (KWD) = 21,95 kr
Malaysia 1 ringit (MYR) = 2,58 kr
Norge 100 kronor (NOK) = 105,25 kr
Nya Zeeland 1 dollar (NZD) = 4,27 kr
Saudi-Arabien 1 rial (SAR) = 1,76 kr
Storbritannien 1 pund (GBP) = 10,1950 kr
Sydafrika 1 rand (ZAR) = 1,81 kr
USA 1 dollar (USD) = 7,5475 kr


Denna författning träder i kraft den 29 november 1995.