tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:37

med ändringar i TFS 1987:42

beslutad den 19 oktober 1995
Utkom från trycket den 2 november 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 2000 genom TFS 2000:8

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och 16 § verksförordningen (1987:1100)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens redovisningsordning (TFS 1987:42)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om redovisningsordningen (TFS 1987:42) att bilaga 4 skall ha följande lydelse.

Bilaga 4
(Senaste lydelse TFS 1992:15.)

Förteckning över lokalkoder

Tullregion

Lokalkod

   

Haparanda

BA—BZ

 

UG—UZ

Sundsvall

DG—DZ

 

FA—FZ

 

PA—PZ

Arlanda

AA—AZ

 

QA—QZ

Stockholm

RA—RZ

 

SA—SZ

 

TA—TL

Norrköping

LM—LZ
NA—NZ
VG—VZ

 

ZA—ZL

Karlshamn

KA—KZ

 

WA—WZ

Ystad

TM—TZ

 

YA—YZ

Malmö

MA—MZ

 

OA—OZ

Helsingborg

HA—HZ

 

IA—IZ

Borås

DA—DF

 

EA—EZ

 

JA—JZ

 

VA—VF

Göteborg

GA—GZ

 

LA—LL

 

UA—UF

 

XA—XZ

Karlstad

CA—CZ

 

ZM—ZZ


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Bestämmelserna tillämpas dock från och med den 1 november 1995.