tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:25

beslutad den 30 juni 1995
Utkom från trycket den 14 juli 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 mars 1999 genom TFS 1999:5

Bemyndigande: 3 § förordningen (1991:1524) med instruktion för tullverket och 24 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling samt efter samråd med Riksåklagaren


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om åtalsbehörighet enligt 24 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling

1 §  Nedannämnda befattningshavare är behöriga att väcka åtal för brott, för vilket åtal kan upptas av tingsrätt som anges här nedan.

Befattningshavare Tingsrätt
En av Generaltullstyrelsen särskilt förordnad tjänsteman vid tullmyndigheten Haparanda Gällivare, Haparanda, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsviks 
 En av Generaltullstyrelsen särskilt förordnad tjänsteman vid tullmyndigheten Sundsvall Härnösands, Sundsvalls, Svegs, Östersunds, Bollnäs, Gävle och Hudiksvalls
En av Generaltullstyrelsen särskilt förordnad tjänsteman vid tullmyndigheten Arlanda Sollentuna
En av Generaltullstyrelsen särskilt förordnad tjänsteman vid tullmyndigheten Stockholm Tierps, Handens, huddinge, Nacka, Norrtälje, solna, Stockholms, Södertälje och Södra Roslags
En av Generaltullstyrelsen särskilt förordnad tjänsteman vid tullmyndigheten Norrköping Nyköpings, Gotlands, Köpings, västerås, Linköpings, Norrköpings och Örebro
En av Generaltullstyrelsen särskilt förordnad tjänsteman vid tullmyndigheten Karlshamn Kalmar, Oskarhamns, Västerviks, Karlshamns, Karlskrona, Ronneby, Sölvesborgs, Växjö och Kristianstads
En av Generaltullstyrelsen särskilt förordnad tjänsteman vid tullmyndigheten Ystad Simrishamns, Ystads och Trelleborgs*
En av Generaltullstyrelsen särskilt förordnad tjänsteman vid tullmyndigheten Malmö Lunds, Malmö och Trelleborgs*
En av Generaltullstyrelsen särskilt förordnad tjänsteman vid tullmyndigheten Helsingborg Ängelholms, Helsingborgs och Landskrona
En av Generaltullstyrelsen särskilt förordnad tjänsteman vid tullmyndigheten Borås Halmstads, Varbergs, Mölndals, Borås, Alingsås, Sjuhäradsbygdens, Jönköpings och Värnamo
En av Generaltullstyrelsen särskilt förordnad tjänsteman vid tullmyndigheten Göteborg Lidköpings, Mariestads, Göteborgs, Stenungsunds och Uddevalla 
En av Generaltullstyrelsen särskilt förordnad tjänsteman vid tullmyndigheten i Karlstad Strömstads, Åmåls, Arvika, Karlstads, Kristinehamns, Sunne och Mora

*Se Gts frskr (TFS 1995:21) om organisation av tullstaten m.m.

2 §  Om det med hänsyn till brottets art uppstår tvekan avseende åtalsbehörigheten, bör målet överlämnas till allmän åklagare. Sådant överlämnande skall alltid äga rum, då brottet sammanträffat med brott, för vilket åtal skall utföras av allmän åklagare.

3 §  Det åligger befattningshavare vid tullverket, som enligt 1 § är behörig att föra talan i fråga om brott som förövats utanför den egna tullregionen, att vid utredning av sådant brott samråda med chefen för den tullmyndighet inom vars tullregion brottet begåtts. Egendom, som tagits i beslag i anledning av sådant brott, skall överlämnas till sistnämnda tullmyndighet för förvaring och redovisning.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 juli 1995. Vid författningens ikraftträdande upphör styrelsens föreskrifter (TFS 1992:61) om åtalsbehörighet enligt 24 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling att gälla.