tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:21

beslutad den 9 maj 1995
Utkom från trycket den 8 juni 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 juli 1998 genom TFS 1998:12

Bemyndigande: 16 § verksförordningen (1987:1100)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om organisation av tullstaten m.m.

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att följande skall gälla beträffande organisationen av underställda tullmyndigheter (tullstaten) utan hinder av tjänstgöringsreglementet (TFS 1979:19) för tullstaten.

1 §  Tullstaten är indelad i tolv tullregioner med den benämning och den omfattning som anges i följande uppställning.

Haparanda tullregion: Norrbottens län och Västerbottens län samt Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län.

Sundsvalls tullregion: Västernorrlands län utom Örnsköldsviks kommun, Jämtlands län, Gävleborgs län, Kopparbergs län utom en 50 kilometer bred zon utmed riksgränsen samt kommunerna Tierp och Älvkarleby i Uppsala län.

Arlanda tullregion: kommunerna Sigtuna, Upplands Bro, Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla samt stadsdelarna Akalla, Husby och Kista i Stockholms kommun i Stockholms län, Uppsala län utom kommunerna Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Enköping och Håbo.

Stockholms tullregion: kommunen Östhammar i Uppsala län samt Stockholms län utom kommunerna Sigtuna, Upplands Bro, Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla och utom stadsdelarna Akalla, Husby och Kista i Stockholms kommun.

Norrköpings tullregion: kommunerna Enköping och Håbo i Uppsala län och Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Östergötlands län samt Örebro län.

Karlshamns tullregion: Kalmar och Blekinge län, Kronobergs län samt kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge i Kristianstads län.

Ystads tullregion: kommunerna Simrishamn och Tomelilla i Kristianstads län samt kommunerna Sjöbo, Skurup, Trelleborg och Ystad i Malmöhus län.

Malmö tullregion: Malmöhus län utom kommunerna Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Trelleborg och Ystad.

Helsingborgs tullregion: kommunerna Båstad, Klippan, Perstorp, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga i Kristianstads län samt kommunerna Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv i Malmöhus län.

Borås tullregion: Hallands län utom Kungsbacka kommun, kommunen Härryda i Göteborgs och Bohus län samt kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn i Älvsborgs län samt Jönköpings län.

Göteborgs tullregion: Kungsbacka kommun i Hallands län, Skaraborgs län, Göteborgs och Bohus län utom kommunen Härryda och Strömstads kommun och utom en 20 kilometer bred zon längs riksgränsen i Tanums kommun samt Älvsborgs län utom kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed.

Karlstads tullregion: Strömstads kommun och en 20 kilometer bred zon längs riksgränsen i Tanums kommun i Göteborgs och Bohus län, kommunerna Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed i Älvsborgs län, Värmlands län samt en 50 kilometer bred zon utmed riksgränsen i Kopparbergs län.

2 §  Huvudort för tullmyndigheten i respektive tullregion är den ort som anges i regionens namn.

3 §  För klarerings- och kontrolluppgifter skall vissa tullmyndigheters verksamhet genom lokalkontor vara lokaliserad även till annan ort än den som anges ovan. Lokalkontor skall finnas på följande orter inom respektive tullregion.

Haparanda tullregion: Kiruna, Övertorneå, Tärnaby, Karesuando, Luleå och Umeå

Sundsvalls tullregion: Gäddede, Östersund, Storlien och Gävle

Stockholms tullregion: Kapellskär

Norrköpings tullregion: Örebro, Västerås, Visby och Oxelösund

Karlshamns tullregion: Kalmar och Växjö

Ystads tullregion: Trelleborg

Malmö tullregion: Sturup

Borås tullregion: Landvetter, Jönköping, Halmstad och Varberg

Göteborgs tullregion: Wallhamn, Lidköping och Uddevalla

Karlstads tullregion: Svinesund, Högen, Hån, Eda, Vittjärn, Flötningen och Rörbäcksnäs

4 §  Tullmyndighet får inom sin tullregion besluta om erforderlig indelning av myndigheten i enheter och grupper och besluta om arbetsfördelning och andra organisatoriska frågor inom distriktet.

5 §  Beslut i frågor som avses i 4 § skall fattas av myndighetens chef om beslutet är av större vikt. I övrigt får myndighetens chef delegera beslutanderätten till underlydande chef.

Om tullmyndighets befogenheter och åligganden avseende personal- och ekonomifrågor finns särskilda föreskrifter.

6 §  Chef för tullmyndighet får placera personal även på annan ort än som avses i 3 § om det är effektivast från verksamhetssynpunkt.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1995, då Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1991:15) med föreskrifter om organisation av tullstaten m.m. skall upphöra att gälla.

Vad Generaltullstyrelsen i en författning eller särskilt beslut har föreskrivit om tulldirektion, regional chefsmyndighet eller regional tullmyndighet, lokal chefsmyndighet, tullanstalt, distriktstullkammare, tullkammare eller tullstation eller chef för sådan myndighet skall efter den 30 juni 1995 i stället avse tullmyndighet respektive chef för sådan myndighet enligt denna författning.