tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1993:21

med ändringar i TFS 1959:255

beslutad den 18 december 1992
Utkom från trycket den 5 maj 1993

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 april 2005 genom TFS 2005:2

Bemyndigande: 12 § kungörelsen (1959:591) om gränstullsamarbete med Norge, 84 § tullförordningen (1987:1114) och efter samråd med Toll- og avgiftsdirektoratet i Norge


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om styrelsens kungörelse (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge

dels att bilagan till kungörelsen skall betecknas bilaga 1 och ha följande lydelse,

dels att det i kungörelsen skall införas en ny bilaga, bilaga 2, av följande lydelse.


Bilaga 1
(Senaste lydelse TFS 1991:33. Ändringen innebär bl.a. att Charlottenberg och Ådalsvollen utgår ur förteckningen.)

Förteckning över tullmyndigheter, vid vilka trafik expedieras med tillämpning av både svenska och norska bestämmelser


Slag av trafik1 På svensk sida2 På norsk sida (tollsted)

L Svinesund Svinesund
J, L
Högen  
L Hån Örje
J, L
Eda  
L Vittjärn  
L   Åsnes
L   Lutufallet
L   Östby
L Flötningen  
L   Vauldalen
J Östersund  
L Storlien  
L Gäddede  
L Tärnaby  
L   Junkerdal
L   Björnfjell
J   Narvik

1 J = järnvägstrafik, L = landsvägstrafik.
2 Svinesund och Östersund är tullkammare. Övriga är tullstationer.


Bilaga 2

Förteckning över allmänna farvägar mellan Sverige och Norge samt svensk-norska tullvägar m.m.

I kolumnerna 1 och 2 anges genom särskild stil (kursivering) de allmänna farvägar, som är svensk-norska tullvägar.

I kolumnerna 3 och 4 anges tullmyndigheternas namn. För tullmyndighet som inte har ständig passning anges dessutom den tid då tullmyndigheten har öppet.

På helgdagar och helgdagsaftnar tillämpas följande tider:

— Tullmyndigheterna i Svinesund (N och S), Örje, Hån, Eda och Storlien är öppna även på nyårsdagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, 1 maj, Kristi Himmelsfärdsdag, pingstafton, pingstdagen, annandag pingst, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. Övriga tullmyndigheter är stängda dessa dagar.

— Samtliga tullmyndigheter med trafikexpediering tillämpar vanlig öppethållandetid - beroende på veckodag - på skärtorsdagen och 17 maj (norska helgdagar) samt trettondagsafton, trettondagen, midsommarafton, midsommardagen och Alla Helgons dag (svenska helgdagar/helgdagsaftnar).

Använda förkortningar:

tk = svensk tullkammare

tst = svensk tullstation

dtsd = norsk distriktstollsted

tsd = norsk tollsted


Allmän farväg Tullmyndighet Trafiktillstånd kan sökas hos

väg nr/ sträckning svensk gränsort svensk norsk tullmyndighet

1 2 3 4 5

E 6  Svinesund tk Svine­sund S

  tk Svinesund
      tsd Svine sund N

dtsd Fredrikstad
1050 Håve     tk Svinesund
dtsd Fredrikstad
165 Vassbotten     se nedan väg 166 över Högen
166 Högen tst Högen kl. 8—21
måndag— fredag
  tk Svinesund
dtsd Fredrikstad
Jakobsrud— Bokeröd Jakobsrud     se ovan väg 166 över Högen
1206 Stommen     se ovan väg 166 över Högen
Båstnäs— Öymark Mon     se nedan väg E 18 över Hån
501 Väng     se nedan väg E 18 över Hån
E 18 Hån tst Hån  
Örje
tk Karlstad
tsd Fredrikstad
Hån—& Lång­vassdalen— Kroksund Hån     se ovan väg E 18 över Hån
611 Rommenäs     se ovan väg E 18 över Hån
Bottner— Östtukun (N. Röm­skog) Bottner     se ovan väg E 18 över Hån
Skilling­mark— Bergerud— Grasmo Skillingmark     se nedan väg 61 över Eda
631 Skillingmark     se nedan väg 61 över Eda
Lässerud— Ingelsrud (Braserud) Lässerud     se nedan väg 61 över Eda
Morast— Leirsjöen Lersjön     se nedan väg 61 över Eda 
Eda—Vils­berg Lina     se nedan väg 61 över Eda
61 Eda tst Eda   tk Karlstad
dtsd Kongsvinger
863 Hovilsrud     se ovan väg 61 över Eda
Älvtorp— Håkerud­tomta Hovilsrud­sätern     se ovan väg 61 över Eda
869 Mitanders­fors     se ovan väg 61 över Eda
Mitanders­fors—Va­raldskog

Mitanders­fors     se ovan väg 61 över Eda
239 Vittjärn tst Vittjärn kl. 8—21
måndag— torsdag kl. 8—23
fredag
  tk Karlstad
dtsd Kongsvinger
950 Rottnemon     se ovan väg 941 över Vittjärn
947 Röjdåfors     se nedan väg 964 över Medskogen
Röjdåfors—

Moldusen
Röjdåfors     se nedan väg 964 över Medskogen
Viggen— Lövhaugen Viggen     se nedan väg 964 över Medskogen
961 Falltorp     se nedan väg 964 över Medskogen
964 Medskogen   tsd Åsnes kl. 8-21
måndag— fredag, kl. 15—21
söndag
dtsd Kongsvinger
tk Karlstad
Järpliden— Posåsen Posåsen     se ovan väg 964 över Medskogen
Badstu­knappen— Bråten Badstu­knappen     se nedan väg 62 över Långflon
62
1048
Långflon
Kroksätra
  tsd Lutu­fallet kl. 9—16
måndag— fredag
dtsd Kongsvinger
tk Karlstad
1047
1054
1056
Rörbäcksnäs
Grundforsen
Gördalen
  tsd Östby
kl.8—21 måndag— fredag,
kl. 8—15 lördag,
kl. 15—21 söndag
tsd Kongsvinger
tk Karlstad
70 Flötningen tst Flöt­ningen
kl. 9—16 måndag— fredag
  tk Karlstad
dtsd Kongsvinger
1059 Storsätern
 
Med allmän farväg jämställes på gränssträckan mellan rösena 140—144 följande leder: Hävlingskåtan —Sylen, Grövelsjön— Salsfjellet— Sylen, Grövelsjön — Sylen och Grövelsjön— Bergsetskallen — Valdalen
    se ovan väg 70 över Flötningen
 
se ovan väg 70 över Flötningen
312 Malmagen   tsd Vaul­ dalen kl. 8—21 måndag— fredag, kl. 8—15 lördag dtsd Trondheim
tk Östersund
E 14 Storlien tst Storlien kl. 0—24 måndag— torsdag, kl. 0—21 fredag, kl. 9—21 lördag, kl.9—24 söndag   tk Östersund
dtsd Trondheim
322 Skalstugan     se ovan väg E 14 över Storlien
336 Åbo     se ovan väg E 14 över Storlien
340 Valsjön     se nedan väg 342 över Gäddede
Gunnar­vattnet— Eidet Gunnar­vattnet     se nedan väg 342 över Gäddede

342 Gäddede— Björk­vattnet —Östnäs

820
828

Gäddede
Gäddede

 

Vågen
Stora
Blåsjön

 
tst Gädd­ede kl. 9—16 måndag— fredag

  tk Östersund
dtsd Trondheim
Skalmodal —Skarmo­dalen Skalmodal     se nedan väg 1116 över Joesjö
1116
E 12
Joesjö
Strimasund
tst Tärnaby kl. 8—21 måndag— fredag, kl. 8—15 lördag, kl. 15—21 söndag   tk Östersund
dtsd Bodö
375 Merkenes   tsd Jun­kerdal kl. 8—23 måndag— fredag, kl. 8—18 lördag, kl. 13—23 söndag dtsd Bodö
tk Haparanda
E 10 Riksgränsen   tsd Björn­fjell kl. 8—23 måndag— fredag, kl. 8—18 lördag, kl. 13—23 söndag dtsd Bodö
tk Haparanda


Denna författning träder i kraft en vecka efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.

Genom författningen upphävs Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1963:66) om behandlingen i tullhänseende av viss trafik mellan Sverige och Norge m.m.