tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1992:18

med ändringar i TFS 1963:38

beslutad den den 20 maj 1992
Utkom från trycket den 11 juni 1992

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 augusti 2005 genom TFS 2005:17

Bemyndigande: 13 § kungörelsen (1963:2) om gränstullsamarbete med Finland


Föreskrifter
(TFS 1992:18) om ändring i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1963:38) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Finland

[Generaltullstyrelsen föreskriver] efter samråd med Tullstyrelsen i Finland att bilagan till kungörelsen (TFS 1963:38) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Finland skall ha följande lydelse.


Bilaga
(Senaste lydelse TFS 1986:1.)

Förteckning över tullmyndigheter, hos vilka trafik expedieras med tillämpning av både svenska och finska bestämmelser

För tullmyndigheter som inte har ständig passning anges den tid då tullmyndigheten hålles öppen.

På svensk sida På finsk sida

Tullkammare1 eller tullstation i

Tullkammare1 eller tullstation i

Haparanda Tornio
Övertorneå Aavasaksa
Pello Pello
Pajala (Kaunisjoensuu) Kolari
må—to 0—24 må—to 0—24
fr 0—22 fr 0—22
lö 7—22 lö 7—22
sö 7—24 sö 7—24
Muodoslompolo Muonio
må—fr 7—16 må—sö 7—22
Karesuando Karesuvanto

1 För tullkammare är ortsnamnet understruket.


Denna författning träder i kraft en vecka efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.