tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1992:10

med ändringar i TFS 1981:45

beslutad den 27 mars 1992
Utkom från trycket den 10 april 1992

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 september 2005 genom TFS 2005:20

Bemyndigande: 20 § andra stycket ordningsbotskungörelsen (1968:199) och efter samråd med Rikspolisstyrelsen


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1981:45) om tillämpningen av ordningsbotssystemet i vissa tullmål

[Generaltullstyrelsen meddelar] att bilaga 2 till föreskrifterna (TFS 1981:45) om tillämpningen av ordningsbotssystemet i vissa tullmål skall ha följande lydelse.

 

Bilaga 2

Förteckning över områden där ordningsbotssystemet får tillämpas jämte för tullmyndigheterna gällande koder


Tullmyndighet Område (kommun om ej annat anges) Kod

Norra tullregionen    
Tullkammaren, Umeå Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs TV 3620
Tullkammaren, Sundsvall Sundsvall, Timrå och Ånge TV 3560
Östra tullregionen    
Tullkammaren, Arlanda Arlanda flygplats TV 3200
Tullkammaren, Kapellskär Norrtälje TV 3542
Tullkammaren, Stockholm Nord Stockholm och Tyresö TV 3540
Tullkammaren, Södertälje Haninge och Nynäshamn TV 3580
Södra tullregionen    
Tullkammaren, Ystad Sjöbo, Skurup och Ystad TV 3680
Tullkammaren, Trelleborg Trelleborg TV 3600
Tullkammaren, Malmö Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala och Vellinge TV 3450
Tullkammaren, Helsingborg Bjuv, Helsingborg och Höganäs TV 3300
Västra tullregionen    
Tullkammaren, Göteborg Syd Göteborg* och Mölndal TV 3260
Tullkammaren, Göteborg Nord Göteborg*, Kungälv, Partille och Öckerö TV 3263
Tullkammaren, Landvetter Härryda  
Tullkammaren, Uddevalla Stenungsund och Tjörn TV 3610

*Se 2 § i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1991:15) med föreskrifter om organisation av tullstaten m.m.


Denna författning träder i kraft den 1 april 1992.