tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1976:20

med ändringar i TFS 1968:218

beslutad den 6 februari 1976
Utkom från trycket den 27 februari 1976

Ansvarig enhet: avdelningen Brottsbekämpning, staben


Generaltullstyrelsens cirkulär
om ändring i cirkulär (TFS 1968:218) med närmare föreskrifter om rapportering av främmande örlogsfartyg m.m.

Generaltullstyrelsen föreskriver att det rapporteringsschema som finns intaget som bilaga till styrelsens cirkulär (TES 1968:218) skall ha den ändrade utformning som framgår av härtill fogad bilaga.


Bilaga

Rapporteringsschema


Distriktsbevakning Kustbevakningen Sambands­central Mottagande (samverkande) militära myndighet

Haparanda gtd (anm. 1)
Luleå td anm. 1)
Umeå td
Norrbottens kbo (anm. 1)
Västerbottens kbo
Umeå Luleå marina bevakningsområde
(BoLu)

Sundsvalls td Västernorrlands kbo Härnösand Norrlands kustartilleriförsvar (NK)

Gävle td Gävleborgs kbo Härnösand Ostkustens örlogsbas (Örlb O)

 
Roslagens kbo Furusund  

 

Stockholms td

Västerås td

Södertörn-Mälarens kbo

Stockholm  

 
Nyköpings td
Oxelösunds td
Norrköpings td
Östgöta-Söderman-lands kbo Gryt  

 
Kalmar td (anm. 2) Smålands-Ölands kbo (anm. 2) Karlskrona  

Visby td (anm. 3) Gotlands kbo (anm. 3) Tingstäde Gotlands militärkommando (MKG)

Kalmar td (anm. 4)
Karlshamns td
Smålands-Ölands kbo (anm. 4)
Blekinge kbo
Karlskrona Sydkustens örlogsbas (Örlb S)

Malmö td (anm. 5)
Helsingborgs td
Skåne kbo Glumslöv Malmö marina bevakningsområde (BoMö)

Halmstads td
Göteborgs td
Uddevalla td
Karlstads gtd
  Göteborg Västkustens örlogsbas (Örlb V)

 
  Hallands kbo
Göteborgs kbo
Södra Bohusläns kbo
Norra Bohusläns kbo
Gravarne  

Anm. 1: Rapportering sker direkt till BoLu. kopia till sambandscentralen Umeå.

Anm. 2: Rapportering som berör Milo Ö.

Anm. 3: Rapportering sker direkt till MKG, kopia till sambandscentralen i Stockholm.

Anm. 4: Rapportering som berör Milo S.

Anm. 5: Rapportering sker direkt till BoMö, kopia till sambandscentralen Glumslöv.