tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1960:27

med ändringar i TFS 1959:255

beslutad den 26 februari 1960
Utkom från trycket den 28 mars 1960

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 april 2005 genom TFS 2005:2


Kungl. generaltullstyrelsens kungörelse
angående ändring av den vid styrelsens kungörelse den 30 december 1959 (TFS nr 255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge fogade förteckningen

Kungl. generaltullstyrelsen vill härigenom, efter samråd med norska tolldirektoratet, föreskriva, att den vid styrelsens kungörelse den 30 december 1959 (TFS nr 255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge fogade förteckningen skall, från och med den 1 mars 1960 tills vidare, i nedan angiven del erhålla följande ändrade lydelse.

Förteckning över — — — norska bestämmelser


Slag av trafik1 På svensk sida På norsk sida

Tullkammare2 eller tullstation i

Tullkammare (tollsted)2 eller tullstation i


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

L  

Storlien

Storlien 

Meråker 

 

Ådalsvollen

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Detta meddelar kungl. generaltullstyrelsen härigenom till vederbörandes kännedom och efterrättelse.