Tullverket

Tullfria varor

Det finns tillfällen då du inte behöver betala tull på varor från ett land utanför EU. Även om varorna är tullfria kan du behöva betala moms eller andra skatter och avgifter.

Försändelse innehållande varor med lågt värde

Du behöver inte betala tull om de varor du har handlat har ett sammanlagt värde av högst 1 700 kronor. Däremot behöver du betala svensk moms.

För följande varor behöver du alltid betala både tull och moms:

  • alkoholhaltiga drycker
  • tobak eller tobaksvaror
  • parfymer och luktvatten.

Alkohol, tobak och andra restriktionsvaror omfattas däremot av särskilda regler.

Läs om varor med särskilda regler

Om du prenumererar på utländska tidskrifter (så kallade periodiska publikationer) behöver du inte betala varken tull eller moms om det sammanlagda värdet är högst 300 kronor.

Uppdaterad: 2020-03-10


4000