Tullverket

Framtida tullhantering

Tillstånd i förändring

Sättet att ansöka om och hantera tillstånd som rör tullhanteringen påverkas i hög grad av den nya tullagstiftningen.

Systemet för tullbeslut, CDS

Sedan den 2 oktober 2017 ska ansökan om vissa tillstånd göras i Systemet för tullbeslut (Customs Decisions System, CDS). I det här systemet kommer du så småningom att kunna ansöka om i princip alla tillstånd som styrs av EU-lagstiftningen.

Systemet för tullbeslut är ett EU-gemensamt system där du ansöker om, återkallar och ändrar tillstånd. Tillståndshanteringen och all kommunikation med Tullverket sker helt digitalt. Systemet används för nyansökningar, återkallelser och ändringar av tillstånd, samt för att läsa och svara på meddelanden om tillstånd.

Du når systemen via en EU-portal som du loggar in i via Tullverkets e‑tjänster. Från e‑tjänsterna slussas du till EU-portalen där du sedan kan skicka in ansökan. Det är även där som all kommunikation mellan Tullverket och dig eller ditt företag sker.

Läs mer om Systemet för tullbeslut.

För vilka tillstånd används systemet i dag?

I dagsläget ska du använda Systemet för tullbeslut för följande tillstånd:

  • tillstånd till betalningsanstånd (DPO)
  • tillstånd att inrätta en reguljär fartygslinje (RSS)
  • tillstånd att få använda en förenklad deklaration (SDE).

Alla andra tillstånd ska du tills vidare ansöka om via blankett, webbansökan eller andra EU-gemensamma system. Läs på respektive tillståndssida hur du ansöker om det tillstånd du behöver. 

Läs hur du ansöker om övriga tillstånd.

Sök tillgång till Tullverkets e‑tjänster

För att kunna ansöka digitalt via EU-portalen behöver det företag du ansöker för ha ett Eori-nummer. Både du och företaget måste också ha tillgång till Tullverkets e‑tjänster.

Läs mer och ansök om Eori-nummer.

Ansök om tillgång till Tullverkets e‑tjänster.

Sidan uppdaterades: 2020-12-17

Vad är ändrat: Språklig justering


4000