Tullverket

Tullverkets arbete med anledning av coronaviruset

Tullverket bevakar utvecklingen kring coronaviruset noga och följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Vi samarbetar och samverkar löpande med andra myndigheter nationellt och internationellt.

Vi bedriver ordinarie verksamhet

Tullverket har god bemanning och genomför den verksamhet som vi har till uppgift att genomföra. Vi har inrättat en särskild arbetsgrupp för hanteringen av covid-19 och har förmåga att snabbt kunna ställa om ifall läget förändras. Vi följer utvecklingen noga och vi samarbetar med andra myndigheter i Sverige, inom EU och i resten av världen.

Inga stängda gränser för varutransporter

I regeringens beslut om inreseförbud för personer från länder utanför EU finns ett uttryckligt undantag för personer som transporterar varor. Nödvändiga leveranser av till exempel mat och mediciner ska alltså inte påverkas av inreseförbudet.

Om varor, paket, post och livsmedel

Coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns inga uppgifter om att personer har smittats via paket och postförsändelser. Tullverket undersöker inte försändelser i syfte att upptäcka smitta.

Det finns i dagsläget inte något som tyder på att viruset kan spridas via livsmedel och dricksvatten.

(Källor: folkhälsomyndigheten.se och livsmedelsverket.se)

Om du har frågor om post och paket

Om du har frågor om post och paket ska du vända dig till den som fraktar ditt paket, till exempel Postnord.

Tullverket bidrar med skyddsutrustning

Som ett led i den myndighetssamverkan som görs i det gemensamma arbetet med att hindra smittspridningen i Sverige har Tullverket inventerat vad vi har för skyddsutrustning. Det har vi gjort både för egen del och för att se vad vi kan stötta andra myndigheter med vid behov.

Vi har lämnat resultatet av inventeringen till MSB och Socialstyrelsen, eftersom det är dessa myndigheter som har i uppdrag att skapa en nationell lägesbild av vad landet har för resurser i form av skyddsutrustning. Det är också dessa myndigheters uppdrag att förbereda för att eventuellt prioritera och fördela ut resurserna.

– Det är viktigt att alla hjälper till utifrån de förutsättningar man har, säger vikarierande generaltulldirektör Fredrik Holmberg. Tullverket har skyddsutrustning som kanske kan komma till nytta; det bidrar vi gärna med!

Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor som rör Tullverkets arbete med anledning av coronaviruset.

Frågor och svar om Tullverkets arbete med anledning av coronaviruset

Mer information

Om du arbetar med export- eller importverksamhet kan du läsa vår samlade information för företag med anledning av coronaviruset.

Läs om hur tillfälliga åtgärder på grund av coronaviruset kan påverka tullhanteringen för företag.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin information hela tiden och är vår viktigaste källa till information i dagsläget.

Läs frågor och svar hos Folkhälsomyndigheten

Sidan uppdaterades: 2020-10-02

Vad är ändrat:


4000