Tullverket

Paket med läkemedel

Du får ta emot läkemedel som har transporterats med postpaket eller med transportfirma om du uppfyller vissa krav. Du får aldrig ta emot narkotikaklassade läkemedel eller dopningsmedel via brev, postpaket eller paket – oavsett vilket land de skickas från.

De krav du behöver uppfylla (observera att samtliga krav måste vara uppfyllda) och även styrka för att få ta emot ett paket som innehåller läkemedel är att:

  • paketet skickas från ett land inom EES (EES-länderna är EU-länderna och Island, Liechtenstein och Norge)
  • du som mottagare ska använda läkemedlet för privat bruk
  • läkemedlet är ett godkänt läkemedel i det land det skickas från
  • läkemedlet har införskaffats på ett apotek eller motsvarande
  • läkemedlet är godkänt och receptfritt i Sverige eller, om det är ett receptbelagt läkemedel, har skrivits ut av en behörig förskrivare inom EES.

Avgifter

Du som tar emot läkemedel i ett paket som skickas till dig ska betala eventuell tull, moms och eventuellt andra skatter för läkemedlen. Om det är en transportfirma som sköter frakten är det också transportfirman som gör din tulldeklarationen.

Tillstånd från Läkemedelsverket

Det kan krävas tillstånd från Läkemedelsverket när du tar med dig läkemedel till Sverige.

Läs mer hos Läkemedelsverket om vad som gäller för olika läkemedel.

Sidan uppdaterades: 2020-08-26

Vad är ändrat:


4000