Tullverket

Tull- och skattefria varor

Det finns tillfällen då du inte behöver betala tull på varor från ett land utanför EU. Men även om varorna är tullfria kan du behöva betala moms eller andra skatter och avgifter. Här förklarar vi vad som gäller för olika varor.

Ingen tullavgift om värdet är högst 1 700 kronor

Du behöver inte betala tull om de varor du har handlat har ett sammanlagt värde av högst 1 700 kronor. Däremot behöver du betala svensk moms.

För följande varor behöver du alltid betala både tull och moms:

  • alkoholhaltiga drycker
  • tobak eller tobaksvaror
  • parfymer och luktvatten.

Alkohol, tobak och andra restriktionsvaror omfattas däremot av särskilda regler.

Varor med särskilda regler

Om du prenumererar på utländska tidskrifter (så kallade periodiska publikationer) behöver du inte betala varken tull eller moms om det sammanlagda värdet är högst 300 kronor.

Sidan uppdaterades: 2020-08-26

Vad är ändrat:


4000