Tullverket

Tillfällen du inte behöver betala tull eller moms

Det finns tillfällen då du inte behöver betala tull eller moms, även om varorna är från ett land utanför EU. Olika regler gäller beroende på hur varan förs över gränsen samt vad det är för typ av vara.

Du betalar inte tull eller moms på varor från ett annat EU-land.

Kan jag handla på nätet utan att betala tull?

Du behöver inte betala tull om de varor du har handlat på nätet har ett sammanlagt värde av högst 1 600 kronor. Däremot ska du alltid betala svensk moms.

Undantag gäller för alkohol, tobak och parfym.

Läs mer på sidan Ska du handla på nätet?

Kan jag ta in varor tull- och momsfritt som jag har handlat på en resa?

Om du reser med kommersiella transportmedel så som flyg, färja eller kryssningsfartyg behöver du inte betala tull eller moms om de varor du har handlat har ett sammanlagt värde av högst 4 700 kronor.

Du behöver inte betala tull eller moms om de varor du har handlat har ett sammanlagt värde av högst 3 300 kronor när du reser på annat sätt än med kommersiell trafik, till exempel med din egen bil, båt eller cykel.

Mängdbegränsningar gäller för alkohol och tobak.

Handla alkohol på din resa

Handla tobak och andra nikotinhaltiga produkter på din resa

Kan jag ta emot en gåva utan att betala tull och moms?

Om du uppfyller kraven för vad som kan räknas som gåva kan du ta emot en försändelse med ett värde upp till 1 600 kronor utan att betala tull eller moms.

Undantag gäller för alkohol, tobak och parfym som har mängdbegränsningar samt en värdegräns på 500 kronor. Dessa varor kan inte heller bli fria från moms eller skatt.

Ta emot en gåva från ett land utanför EU

Gåva med alkohol, tobak, vapen eller läkemedel


Ska jag betala tull och moms på mina saker när jag flyttar till Sverige?

När du flyttar till Sverige från ett land utanför EU kan du bli beviljad flyttsakstullfrihet om du uppfyller vissa villkor. Du kan läsa vilka särskilda villkor som gäller på sidan Flytta till och från Sverige.

Ska jag betala tull och moms på arvegods?

Personlig egendom som du ärver efter en avliden person kan du under vissa förutsättningar ta in i Sverige utan att betala någon tullavgift eller skatt. Du kan läsa vilka särskilda regler som gäller på sidan Arvegods.

Prenumerera på utländska tidskrifter tull- och momsfritt

Om du prenumererar på utländska tidskrifter (så kallade periodiska publikationer) behöver du inte betala tull eller moms om det sammanlagda värdet är högst 300 kronor.

Investeringsguld är tull- och momsfritt

Du kan ta in guld utan att betala tull och moms om det uppfyller villkoren för investeringsguld. Guldet ska uppnå en viss nivå av renhet så att varan kan omsättas på börsen. Tänk på att om varan är för liten kan den istället klassificeras som smycke och då kan du behöva betala avgifter.

Reser du med guldet till Sverige från ett land utanför EU och värdet överstiger värdegränsen för resande (se ovan avsnitt) ska du deklarera varan genom att gå på rött i tullfiltret på gränsen och anmäla det till en tulltjänsteman. Om guldet uppfyller kraven för investeringsguld betalar du inga avgifter.

Finns det fler tillfällen då jag inte behöver betala tull eller skatt?

Utöver de ovannämnda tillfällen kan du även ta in varor utan att betala tull eller skatt när du skickar varor i retur, i samband med begravning, drivmedel till fordon samt röd diesel.

  1. Måste jag betala om jag vill returnera varan eller får fel leverans?
  2. Begravning
  3. Drivmedel till fordon
  4. Röd diesel (eldningsolja)

Sidan uppdaterades: 2020-12-17

Vad är ändrat: Ny värdegräns, från 1 januari 2021 gäller 1 600 kronor

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000