Tullverket

Tillfällen du inte behöver betala tull eller moms

Det finns tillfällen då du inte behöver betala tull eller moms, även om varorna är från ett land utanför EU. Olika regler gäller beroende på hur varan förs över gränsen samt vad det är för typ av vara.

Du betalar inte tull eller moms på varor från ett annat EU-land.

Kan jag handla på nätet utan att betala tull?

Du behöver inte betala tull om de varor du har handlat på nätet har ett sammanlagt värde av högst 1 800 kronor. Däremot ska du alltid betala svensk moms. För alkohol och tobak gäller särskilda regler. Läs mer på sidan Ska du handla på nätet?

Kan jag ta in varor tull- och momsfritt som jag har handlat på en resa?

Om du reser med kommersiella transportmedel så som flyg, färja eller tåg behöver du inte betala tull eller moms om de varor du har handlat har ett sammanlagt värde av högst 5 000 kronor.

Du behöver inte betala tull eller moms om de varor du har handlat har ett sammanlagt värde av högst 3 500 kronor när du reser på annat sätt än med kommersiell trafik, till exempel med din egen bil, båt eller cykel.

Mängdbegränsningar gäller för alkohol och tobak.

Handla alkohol på din resa

Handla tobak och andra nikotinhaltiga produkter på din resa

Kan jag ta emot en gåva utan att betala tull och moms?

Om kraven för vad som kan räknas som gåva är uppfyllda kan du ta emot en gåvoförsändelse med ett värde av högt 600 kronor utan att betala tull eller moms.

Undantag gäller för alkohol och tobak som aldrig kan bli fria från moms eller annan skatt. För dessa varor finns även begränsningar för hur stor mängd du kan ta emot tullfritt. Observera att det även finns begränsningar för hur stor mängd parfym eller luktvatten du kan ta emot som gåva utan att betala tull eller moms.

Ta emot en gåva från ett land utanför EU

Gåva med alkohol, tobak, vapen eller läkemedel

Ska jag betala tull och moms på mina saker när jag flyttar till Sverige?

När du flyttar till Sverige från ett land utanför EU kan du bli beviljad flyttsakstullfrihet om du uppfyller vissa villkor. Du kan läsa vilka särskilda villkor som gäller på sidan Flytta till och från Sverige.

Ska jag betala tull och moms på arvegods?

Personlig egendom som du ärver efter en avliden person kan du under vissa förutsättningar ta in i Sverige utan att betala någon tullavgift eller skatt. Du kan läsa vilka särskilda regler som gäller på sidan Arvegods.

Investeringsguld är tull- och momsfritt

Du kan ta in guld utan att betala tull och moms om det uppfyller villkoren för investeringsguld. Guldet ska uppnå en viss nivå av renhet så att varan kan omsättas på börsen. Investeringsguld är en form av ett kontant medel. Tänk på att om varan är för liten kan den istället klassificeras som smycke och då kan du behöva betala avgifter.

Reser du med investeringsguld till Sverige från ett land utanför EU och värdet överstiger 10 000 euro ska du anmäla det till Tullverket. Du deklarerar det genom vår e-tjänst för anmälan av kontanta medel eller på blankett som lämnas till tulltjänsteman på gränsen. Om guldet uppfyller kraven för investeringsguld betalar du inga avgifter. Läs mer om hur du gör en anmälan på sidan Resa med kontanta medel.

Ska du skicka eller ta emot investeringsguld via post eller paket som har ett värde som överstiger 10 000 euro ska du vid förfrågan kunna redovisa var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till.

På Skatterverkets webbplats kan du läsa om hur investeringsguld definieras.

Finns det fler tillfällen då jag inte behöver betala tull eller skatt?

Utöver de ovannämnda tillfällen kan du även ta in varor utan att betala tull eller skatt när du skickar varor i retur, i samband med begravning, drivmedel till fordon samt röd diesel.

  1. Måste jag betala om jag vill returnera varan eller får fel leverans?
  2. Begravning
  3. Drivmedel till fordon
  4. Märkt diesel (eldningsolja)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Höjd värdegräns

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)