Tullverket

Aktuellt

Om Storbritannien lämnar EU utan att det finns ett godkänt utträdesavtal blir Storbritannien med en gång ett land utanför EU. Läs mer om hur Brexit kan påverka dig som privatperson.

  • "" 2019-08-30

    Så påverkas du av en hård brexit

    SVT följde med Anna-Lena Heinänen, verksamhetschef på Tullverket, under en stickprovskontroll av paket från länder utanför EU – och bad henne förklara hur en privatperson påverkas av en hård brexit.
  • 2019-07-09

    Samverkan bakom spektakulärt narkotikabeslag i Skåne

    Med hjälp av en snabbgående så kallad RIB-båt transporterades det stora narkotikapartiet från Danmark till Ven i Öresund för vidare färd mot det svenska fastlandet. Men efter en snabb och intensiv myndighetssamverkan stoppades smugglingen i Landskrona hamn. I nästa vecka inleds rättegången vid Lunds tingsrätt.