Tullverket

Undantag från ursprungsregler

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/620 av den 17 april 2019 om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, med avseende på beredda eller konserverade makrillfiléer och beredda eller konserverade fregattmakrill- eller auxidmakrillfiléer [1701-1706] Uppdaterad:
31f01_116.pdf PDF   477.6 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/882 av den 23 maj 2017 om de undantag från ursprungsreglerna som fastställs i protokoll 1 till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, och som tillämpas inom en kvot för vissa produkter från Namibia [1741-1745] Uppdaterad:
31f01_118.pdf PDF   468.3 kB
 
 
Beslut nr 1/2017 av tullsamarbetskommittén ESA–EU av den 2 oktober 2017 om ett undantag från ursprungsreglerna i protokoll 1 till interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, för att ta hänsyn till den särskilda situationen i staterna i östra och södra Afrika, när det gäller konserverad tonfisk och tonfiskfiléer (2017/1923) [1771-1777] Uppdaterad:
31f01_121.pdf PDF   542.9 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/348 av den 8 mars 2018 om ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i delegerad förordning (EU) 2015/2446 avseende tvåhjuliga cyklar och andra cyklar tillverkade i Kambodja i samband med användning, inom ramen för kumulation, av delar med ursprung i Malaysia [1791-1797] Uppdaterad:
31f01_123.pdf PDF   542.7 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/561 av den 8 april 2019 om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, med avseende på beredda eller konserverade filéer av tonfisk [1711-1716] Uppdaterad:
31f01_117.pdf PDF   484.2 kB
 
 

Uppdaterad: 2019-12-09


4000