Tullverket

Internationellt tullsamarbete

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lag (1934:53) om rätt för Konungen att meddela föreskrift om utländsk bevakningspersonals likställdhet i vissa fall med svenska tulltjänstemän [7631] Uppdaterad:
4f10_01.pdf PDF   7.2 kB
 
 
Överenskommelse med Finland (SÖ 1934:1) ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror [7691-7698] Uppdaterad:
4f10_02.pdf PDF   76 kB
 
 
Överenskommelse med Danmark (SÖ 1936:2) ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror [7761-7768] Uppdaterad:
4f10_03.pdf PDF   75.2 kB
 
 
Konvention (SÖ 1925:36) ang. motarbetande av smuggling av alkoholvaror [7881-7896] Uppdaterad:
4f10_04.pdf PDF   27.5 kB
 
 
GTS rskr 1954-06-04 ang. visst internationellt samarbete för bekämpande av brott mot tullförfattningarna. Rekommendation rörande ömsesidigt administrativt bistånd antagen i Bryssel den 5 december 1953 av rådet för samarbete på tullområdet [7951-7955] Uppdaterad:
4f10_05.pdf PDF   21.7 kB
 
 
Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete [7961-7994] Uppdaterad:
4f10_06.pdf PDF   44.2 kB
 
 
Förordning (2000:1222) om internationellt tullsamarbete [8031-8036] Uppdaterad: 2018-06-18
4f10_07.pdf PDF   423.3 kB
 
 
Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål [8071-8098] Uppdaterad: 2020-04-30
4f10_08.pdf PDF   489.7 kB
 
 
Förordning (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål [8141-8145] Uppdaterad: 2020-04-30
4f10_09.pdf PDF   431 kB
 
 
Lag (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar [8201-8218] Uppdaterad: 2017-12-08
4f10_10.pdf PDF   462.6 kB
 
 
Förordning (2003:1176) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar [8251-8257] Uppdaterad:
4f10_11.pdf PDF   15.9 kB
 
 
Förordning (2003:1176) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar [8261-8273] Uppdaterad: 2017-07-03
4f10_12.pdf PDF   454.4 kB
 
 
Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder [8301-8319] Uppdaterad: 2019-05-08
4f10_13.pdf PDF   470 kB
 
 
Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen [8351-8373] Uppdaterad:
4f10_14.pdf PDF   37.8 kB
 
 
Rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder [8401-8431] Uppdaterad:
4f10_15.pdf PDF   85.5 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1189/2011 av den 18 november 2011 om närmare föreskrifter för genomförandet av vissa bestämmelser i rådets direktiv 2010/24/EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder [8451-8479] Uppdaterad: 2017-12-08
4f10_16.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden [8521-8544] Uppdaterad:
4f10_17.pdf PDF   28.2 kB
 
 
Rådets förordning (EG) 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen [8551-8590 N] Uppdaterad: 2016-09-02
4f10_18.pdf PDF   164.8 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 696/98 av den 27 mars 1998 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tulloch jordbrukslagstiftningen [8591-8594] Uppdaterad:
4f10_19.pdf PDF   30.6 kB
 
 
Förordning (2016:904) om tullinformationssystemet [8621-8630] Uppdaterad: 2018-06-18
4f10_20.pdf PDF   443.8 kB
 
 
Rådets beslut (EEG) nr 85/187 av den 7 mars 1985 om antagande på gemenskapens vägnar av Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 15 juni 1983 om åtgärder mot tullbedrägerier i fråga om containrar. Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 15 juni 1983 om åtgärder mot tullbedrägerier i fråga om containrar [8631-8633] Uppdaterad:
4f10_21.pdf PDF   21.2 kB
 
 
Förordning (1983:682) om tillämpning av en internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, m.m. [8641-8676] Uppdaterad:
4f10_22.pdf PDF   96.7 kB
 
 
Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor [8701-8717] Uppdaterad:
4f10_23.pdf PDF   32.1 kB
 
 
Förordning (1982:801) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor [8801-8871] Uppdaterad:
4f10_24.pdf PDF   44.1 kB
 
 
Förordning (1976:929) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor [8901-8936] Uppdaterad:
4f10_25.pdf PDF   56.1 kB
 
 
Förordning (1985:79) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor [8951-8973] Uppdaterad:
4f10_26.pdf PDF   25.2 kB
 
 
Förordning (1986:17) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor [9001-9031] Uppdaterad:
4f10_27.pdf PDF   38.3 kB
 
 
Förordning (1986:710) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland rörande ömsesidigt administrativt bistånd mellan deras tullmyndigheter [9051-9077] Uppdaterad:
4f10_28.pdf PDF   29.8 kB
 
 
Förordning (1988:146) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor [9101-9125] Uppdaterad:
4f10_29.pdf PDF   26.3 kB
 
 
Förordning (1989:698) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor [9151-9174] Uppdaterad:
4f10_30.pdf PDF   28 kB
 
 
Förordning (1991:1319) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor [9201-9231] Uppdaterad:
4f10_31.pdf PDF   38.8 kB
 
 
Förordning (1993:986) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor [9251-9278] Uppdaterad:
4f10_32.pdf PDF   36.8 kB
 
 
Förordning (1993:1162) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor [9301-9328] Uppdaterad:
4f10_33.pdf PDF   38.2 kB
 
 
Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:36) om tillämpning av förordningen (1993:1162) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor [9331] Uppdaterad:
4f10_34.pdf PDF   10.7 kB
 
 
Förordning (1994:8) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ryska federationen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor [9351-9378] Uppdaterad:
4f10_35.pdf PDF   35.8 kB
 
 
Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott [9381-9398] Uppdaterad:
4f10_36.pdf PDF   29.8 kB
 
 
Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott [9401-9429] Uppdaterad:
4f10_37.pdf PDF   39.5 kB
 
 
Förordning (1996:473) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Lettland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor [9441-9469] Uppdaterad:
4f10_38.pdf PDF   39.7 kB
 
 
Förordning (1996:877) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Tjeckien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor [9481-9509] Uppdaterad:
4f10_39.pdf PDF   87.4 kB
 
 
Förordning (1998:277) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Slovakien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor [9521-9543] Uppdaterad:
4f10_40.pdf PDF   39.3 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000