Tullverket

Sjötrafikbestämmelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sjölag (1994:1009). Förordning (2013:540) om ansvar för oljeskador till sjöss. Förordning (2017:1240) om ansvar för vrak [1801-1868:1] Uppdaterad: 2019-01-07
32f08_1.pdf PDF   684.5 kB
 
 
Lag (1979:377) om registrering av båtar [2001-2016] Uppdaterad: 2018-02-05
32f08_2.pdf PDF   462.4 kB
 
 
Fartygsregisterförordning (1975:927) [2051-2090] Uppdaterad: 2019-05-08
32f08_3.pdf PDF   517.7 kB
 
 
Förordning (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering [2101-2118] Uppdaterad:
32f08_4.pdf PDF   20.6 kB
 
 
Förordning (1978:205) om internationellt certifikat för fritidsfartyg [2150-2155] Uppdaterad:
32f08_5.pdf PDF   12.7 kB
 
 
Sjötrafikförordning (1986:300) [2301-2318] Uppdaterad: 2018-07-02
32f08_6.pdf PDF   469.7 kB
 
 
Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg [2501-2508] Uppdaterad: 2018-02-05
32f08_7.pdf PDF   473.7 kB
 
 
Lag (1996:519) om verkställighet av domar och beslut som har meddelats enligt Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 [2571] Uppdaterad:
32f08_8.pdf PDF   7.1 kB
 
 
Förordning (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m. [2601-2606] Uppdaterad:
32f08_9.pdf PDF   18.9 kB
 
 
Rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage) [2609-2619] Uppdaterad:
32f08_10.pdf PDF   33.4 kB
 
 
Kommunikdeps äskr till GTS (TFS 1968:189) om medgivande att idka svensk kustfart med viss utrustning med fartyg registrerade i Amerikas förenta stater [2621] Uppdaterad:
32f08_11.pdf PDF   11.8 kB
 
 
Regeringsprotokoll (TFS 1978:77) om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater angående kustfartstillstånd för LASH pråmar [2631-2632] Uppdaterad:
32f08_12.pdf PDF   20.1 kB
 
 
Kommunikdeps äskr till SJÖV (TFS 1970:118) om undantag från förbud att i riket idka kustfart med utländska fartyg vid tillämpning av överenskommelsen med Polen om bärgning av fartyg och annan egendom i svenskt och polskt sjöterritorium [2641] Uppdaterad:
32f08_13.pdf PDF   11.1 kB
 
 
Fartygssäkerhetslag (2003:364) [2701-2729] Uppdaterad: 2020-01-16
32f08_14.pdf PDF   486.8 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000