Tullverket

Verksamhetsplan

Regeringen beslutar om regleringsbreven under senare hälften av december. Därefter beslutar Tullverket om verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen är den samlade planeringen för verksamhetsåret avseende budget och verksamhet.

Verksamhetsplanen är en omsättning av regleringsbrevet och instruktionen i konkret handling och drar upp vissa riktlinjer för kommande år. I verksamhetsplanen fastslås vem som är ansvarig och hur och när uppföljning förväntas ske.

Verksamhetsplanen består av en strategisk del och en taktisk. Den strategiska delen av verksamhetsplanen ger en helhetsbild av Tullverkets långsiktiga inriktning. Den taktiska delen beskriver vad vi ska göra i år.

Tullverkets verksamhetsplan för år 2019PDF

Uppdaterad: 2019-12-06


4000