Tullverket

Jämställdhetsintegrering i Tullverket

Tullverket har, tillsammans med 58 andra myndigheter, fått i uppdrag av regeringen att integrera ett jämställdhetsperspektiv i hela sin verksamhet.

Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som regeringen använder för att uppnå sina jämställdhetspolitiska mål. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas andra politiska frågor och verksamheter. Att integrera jämställdhet i sin verksamhet innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Regeringen har därför givit 59 myndigheter, varav Tullverket är en, i uppdrag att inom utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (Jim) integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina verksamheter. Vid sidan av myndigheterna står även Nationella sekretariatet för genusforskning som ska stödja myndigheterna. Programtiden för arbetet sträcker sig till 2018.

Målet är samma makt

Målet med myndigheternas arbete är att de ännu bättre ska bidra till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det specifika målet för Tullverket är att kvinnor och män ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten.

Arbetet består bland annat i utvecklingsarbete och kompetenshöjande insatser. Vi ska också delta i forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna, identifiera och sprida lärande exempel samt sammanställa resultat.

Tullverket ska redovisa en plan med mål och aktiviteter för hur vi ska arbeta för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Vi ska också redovisa individbaserad statistik till regeringen. Den här statistiken sammanställer vi utifrån uppgifter som vi fångar upp i samtliga våra kommunikationskanaler inom hela vår verksamhet.

Lär dig mer om jämställdhetsintegrering

Läs mer om jämställdhetsintegrering hos regeringen

Hitta fakta och nyheter om jämställdhet i portalen jämställ.nu

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000