Tullverket

Instruktion för Tullverket

I förordning (2016:1332) med instruktion för Tullverket framgår bland annat att Tullverket:

  • ska fastställa och ta ut tullar, skatter och avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas
  • ska övervaka och kontrollera trafiken till och från Sverige så att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs
  • ska förebygga och motverka brottslighet i samband med in- och utförsel av varor
  • ska bedriva viss utrednings- och åklagarverksamhet i fråga om brott mot bestämmelser om in- och utförsel av varor
  • ska bedriva viss verksamhet i fråga om rattfylleribrott
  • ska tillhandahålla information och god service så att allmänhet och företag har goda förutsättningar för att kunna fatta långsiktiga och hållbara beslut
  • ska bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för såväl allmänhet och företag som Tullverket
  • får bedriva tjänsteexport som är direkt förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Uppdaterad: 2019-07-15


4000