Tullverket

Importmoms till Skatteverket – dialogforum

Riksdagen beslutade den 5 december 2013 att momsregistrerade företag ska redovisa importmoms till Skatteverket istället för att betala den till Tullverket. Ändringen träder ikraft den 1 januari 2015.

Det var under 2012 som regeringen lyfte frågan vilket resulterade i en proposition om ändringar i tullagen och mervärdesskattelagen. Riksdagens beslut innebär att företag som vid importtillfället är registrerade som mervärdesskatteskyldig hos Skatteverket ska redovisa mervärdesskatt för import i sin mervärdesskattedeklaration. De företag och personer som inte är registrerade betalar även i fortsättningen importmomsen till Tullverket. 

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar 27 novemberPDF
Minnesanteckningar 8 majPDF
Minnesanteckningar 19 februariPDF

Dokumentation

Problematik kring årsskiftetPowerpoint
Presentation 19 februariPDF

Uppdaterad: 2019-12-10


4000