Tullverket

Ankomst presentation sjö – dialogforum

I projekt Ankomst presentation sjö och basplatta klarering ingår även att tillsammans med Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen implementera Fartygsrapporteringsdirektivet. Syftet med direktivet är att samtliga uppgifter ska lämnas en gång och via en kanal.

Myndigheterna samarbetar därför för att ta fram en ny myndighetsgemensam portal, som Sjöfartsverket är ansvariga för att ta fram, där uppgifterna ska kunna lämnas. Målet är att förenkla för sjöfartsnäringen i Sverige och för andra myndigheter som berörs. Hanteringen standardiseras och automatiseras både vad gäller fartygsklarering, hantering av transportmedlets ankomst samt det gods som ska lastas av och presenteras för Tullverket.

Formen för detta dialogforum är en referensgrupp vars roll är att vara rådgivande och deltagarna ska bistå med synpunkter på arbetet i syfte att förbättra möjligheterna med att nå målen med förändringsarbetet. Ett annat viktigt syfte med referensgruppen är informationsspridning och att föra med sig synpunkter från sina organisationers medlemmar till referensgruppen. Referensgruppen är ett samarbete med Sjöfartverket, vilka även är sammankallande.

Minnesanteckningar 2015

Minnesanteckningar 27 januariPDF
BilagaPDF

Minnesanteckningar 2014

Minnesanteckningar 6 novemberPDF
Framtidens uppgiftslämnande för fartygPDF
Single Window - en enda rapporteringskanal för sjöfartenPDF

Uppdaterad: 2019-12-10


4000