Tullverket

Vapen och farliga föremål

Tullverket har i uppdrag att stoppa införseln av illegala vapen, och delar till vapen, till Sverige. Vi ska också kontrollera att villkoren för in- och utförsel av skjutvapen och ammunition efterlevs vid till exempel jakt eller tävling i eller från ett annat land. Det är straffbart att inte anmäla införsel av vapen till Tullverket.

Tullverkets befogenheter

Andra myndigheters roll

Resenärer får inte föra in, eller ut, skjutvapen och ammunition utan tillstånd. Det är Polismyndigheten eller Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som ansvarar för att utfärda tillstånd vid in- eller utförsel av vapen.

Det gemensamma vapenuppdraget

Tullverket och Polisen har ett uppdrag från regeringen att gemensamt verka för att minska införseln av illegala skjutvapen till Sverige. Enligt uppdraget ska myndigheterna

  • fördjupa underrättelsesamarbetet
  • vidareutveckla samarbetet med behöriga myndigheter i andra länder
  • genomföra gemensamma operativa insatser.

Viktiga verktyg i kampen mot illegal införsel av vapen

Tullverket vidareutbildar sina narkotikasökhundar för att även söka efter vapen och ammunition. Hundarna bli ytterligare ett verktyg i kampen mot illegal införsel av vapen.

Farliga föremål

Med farliga föremål menas springknivar, springstiletter, butterflyknivar, knogjärn, kaststjärnor, batonger, karatepinnar, blydaggar, riv- eller nithandskar, spikklubbor och liknande. Sådana föremål får inte föras in i Sverige utan särskilt tillstånd från Polisen.

Hur ska de göra som vill göra rätt?

Vapen och farliga föremål

Tullverkets beslag av skjutvapen

År

Antal

2018

41

2017

61

2016

53

2015

61

2014

115

2013

55

2012

54

2011

38

2010

29

2009

33

2008

53

2007

63

2006

14

2005

21

2004

11

Se filmen om Tullverkets sökhundar

Hund i låda

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000