Tullverket
En av Tullverkets skannrar som röntgar en lastbil.

Tullverkets skannerutrustning

Tullverkets kontrollverksamhet kan använda sig av en mobil skanner för att göra kontroller utan att behöva öppna eller tömma – om allt ser bra ut. Det är ett effektivt sätt för oss att kontrollera många lastfordon och containrar för att se om det finns något avvikande i lasten som vi vill kontrollera.

Moderna och mobila skannrar

Tullverkets skannerverksamhet är en mycket viktig del av verksamheten. Den har en nyckelroll i arbetet med att kontrollera lastbils-, container- och järnvägsgods. Sedan 2014 har Tullverket tre nya, toppmoderna skannrar. Skannrarna är mobila och finns placerade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Med hjälp av utrustningen kan våra tulltjänstemän upptäcka dolt smuggelgods i det tunga godsflödet. En stor fördel med skannrarna är att vi kan se utan att tvingas öppna och tömma stora containrar och lastfordon. Det gör att kontrollerna går snabbare och att fler fordon kan kontrolleras. I snitt skannas 450 objekt varje månad.

De program för bildbehandling som medföljer skannrarna är tekniskt sett mycket bra. De ger bilder av god kvalitet i form av högre upplösning och bättre kontrast, vilket gör det lättare att tolka bilderna. Skannrarna ger bra bilder även på gods med hög densitet. De kan skilja på olika material, till exempel stål, aluminium, gummi och växtdelar. Förutom att skannrarna röntgar objekt, upptäcker de också om det förekommer radioaktivitet i eller i närheten av det skannade objektet.

Stor investering

Investeringen av skannrar från ett kinesiskt företag är den största som gjorts till Tullverkets gränsskydd. Den är värd cirka 50 miljoner kronor.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000