Tullverket

Tullverket inför kameraselektering

Tullverket använder olika metoder för att hitta illegala varor som kommer till Sverige — till exempel underrättelseinformation, sökhundar och skanner. Nu inför Tullverket också kameror för att bättre kunna selektera ut fordon för kontroll.

Varför vill Tullverket använda kameror?

Tullverket ser kameraselektering som ett bra verktyg i vår brottsbekämpande verksamhet. Syftet med kameraselektering är att komplettera och effektivisera tulltjänstemännens nuvarande metoder och skapa ökade möjligheter i arbetet. Kameran gör det möjligt för tulltjänstemannen att koncentrera sig på att kommunicera med en enskild förare för att skaffa sig en uppfattning om fordonet och tolka situationen, istället för att samtidigt kolla över axeln efter andra fordon som passerar gränsen.

Hur fungerar kameraselektering?

ANPR-tekniken, som även Polismyndigheten använder, läser automatiskt av registreringsskyltar som matchas mot en databas av registreringsnummer som vi redan har misstanke mot – en databas med informatione som främst bygger på misstanke om grov smuggling och narkotikabrott.

Vad är ANPR?

Automatic Number Plate Recognition (ANPR) är ett sållningsinstrument som med en kamera läser av registreringsskyltar i närheten och jämför dem med uppgifter från en förbestämd källa. Tullverket kommer använda ett mobilt system med kameror som ställs på stativ eller monteras på fordon. Kameran är kopplad till en skärm där matchning av registreringsnummer sker. När ANPR-kameran identifierat en nummerplåt gör vi även en kontrollslagning. När systemet stängs ner för dagen försvinner all information som inte gav någon matchning.

Uppdaterad: 2017-05-05Captcha * (obligatorisk)