Tullverket

Tullverkets uppdrag att kontrollera livsmedel

Tullverket har i uppdrag att kontrollera varor med villkor för införsel, som till exempel livsmedel, samt bekämpa smuggling av dem. Det vill säga att livsmedel är exempel på varor som inte får föras in i Sverige hur som helst.

Livsmedel är varor som är avsedda att ätas eller drickas av människor. Det gäller både bearbetade och obearbetade varor. Som livsmedel räknas även tuggummi och i vissa fall vatten.

Andra myndigheters roll

Flera myndigheter delar ansvaret för att reglerna för livsmedel efterföljs: Tullverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket. De olika myndigheterna har olika roller.

  • Tullverket kontrollerar vid gränsen att reglerna följs.
  • Jordbruksverket ansvarar för de regler som rör livsmedel för privat bruk som har animaliskt innehåll, det vill säga livsmedel av djur.
  • Livsmedelsverket ansvarar för de regler som rör livsmedel vid kommersiell import från andra länder. Livsmedelsverket leder och samordnar även landets livsmedelskontroll.

Livsmedel för privat bruk

När du tar med dig livsmedel till Sverige för privat bruk gäller olika regler beroende på om du tar med dig livsmedel från ett land inom EU eller från ett land utanför EU. Det kan till exempel krävas tillstånd från Jordbruksverket för vissa livsmedel, bland annat kött- eller mejeriprodukter, som du tar med dig till Sverige från ett land utanför EU.

Läs mer hos Jordbruksverket om vad som gäller för olika livsmedel.

Tänk på att det kan finnas ytterligare regler vid införsel av produkter från hotade djur eller särskilt skyddsvärda arter!

Läs mer om CITES i faktabanken.

Kommersiell import av livsmedel

Om du ska importera livsmedel i kommersiellt syfte, alltså för yrkesmässig handel, ska du först och främst vara registrerad hos miljöförvaltningen eller motsvarande i din kommun. Du behöver också kontakta Livsmedelsverket för att få mer information.

Läs mer hos Livsmedelsverket om att importera livsmedel.

Ta hjälp av den samlade informationen från olika myndigheter hos verksamt.se för att ta reda på vilka regler som gäller för just din vara.

Tullverkets befogenheter

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000