Tullverket

Kameraselektering

Tullverket använder olika metoder för att hitta illegala varor som kommer till Sverige — till exempel underrättelseinformation, sökhundar, skanner och kameraselektering.

Varför vill Tullverket använda kameror?

Tullverket ser kameraselektering som ett bra verktyg i vår brottsbekämpande verksamhet. Syftet med kameraselektering är att komplettera och effektivisera tulltjänstemännens metoder och skapa ökade möjligheter i arbetet. Kameran gör det möjligt för tulltjänstemannen att koncentrera sig på att kommunicera med en enskild förare för att skaffa sig en uppfattning om fordonet och tolka situationen, istället för att samtidigt kolla över axeln efter andra fordon som passerar gränsen.

Hur fungerar kameraselektering?

ANPR-tekniken, som även Polismyndigheten använder, läser automatiskt av registreringsskyltar. Informationen matchas mot en databas som innehåller tidigare registrerade uppgifter om registreringsnummer och personer som misstänks för brottslig verksamhet, eller som sätts i samband med sådan verksamhet och som faller inom Tullverkets befogenheter.

Vad är ANPR?

Automatic Number Plate Recognition (ANPR) är ett sållningsinstrument som med en kamera läser av registreringsskyltar i närheten och jämför dem med uppgifter från en förbestämd källa. Tullverket använder ett mobilt system med kameror som ställs på stativ vid gränspassager och hamnområden dit färjor från utrikes ort anlöper. Kameran är kopplad till en skärm där matchning av registreringsnummer sker. När ANPR-kameran identifierat en registreringsskylt gör vi även en kontrollslagning. När systemet stängs ner för dagen försvinner all information som inte gav någon matchning. Inga uppgifter sparas.

Uppdaterad: 2019-05-07


4000